• Thuật toán mới về so khớp Ontology

  Thuật toán mới về so khớp Ontology

  Bài viết Thuật toán mới về so khớp Ontology đề xuất thuật toán mới và một công cụ dựa trên thuật toán này để tìm sự tương đồng giữa các thực thể của các ontology đầu vào. Bài viết hữu ích với những bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin.

   12 p thuviendanang 31/01/2020 193 1

 • Phương pháp phân loại nhanh phương tiện giao thông dựa trên đường viền

  Phương pháp phân loại nhanh phương tiện giao thông dựa trên đường viền

  Bài viết Phương pháp phân loại nhanh phương tiện giao thông dựa trên đường viền trình bày phương pháp biểu diễn đường viền của đối tượng trong ảnh nhị phân bằng vector số phức; phân tích một số tính chất của vector số phức để áp dụng cho bài toán nhận dạng; so sánh mẫu trên cơ sở đường viền; xây dựng lược đồ chung cho việc nhận dạng...

   9 p thuviendanang 31/01/2020 178 1

 • Nhận dạng Payload độc với hướng tiếp cận tập mô hình máy học

  Nhận dạng Payload độc với hướng tiếp cận tập mô hình máy học

  Bài viết Nhận dạng Payload độc với hướng tiếp cận tập mô hình máy học đề xuất một số giải pháp mới và hiệu quả để xây dựng tập mô hình máy học cho bài toán nhận dạng Payload độc. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

   11 p thuviendanang 31/01/2020 163 1

 • Random Border Undersampling: Thuật toán mới giảm phần tử ngẫu nhiên trên đường biên trong dữ liệu mất cân bằng

  Random Border Undersampling: Thuật toán mới giảm phần tử ngẫu nhiên trên đường biên trong dữ liệu mất cân bằng

  Bài viết Random Border Undersampling: Thuật toán mới giảm phần tử ngẫu nhiên trên đường biên trong dữ liệu mất cân bằng giới thiệu về mất cân bằng dữ liệu, sự cần thiết của việc phân lớp dữ liệu; đề xuất một thuật toán mới gọi là thuật toán giảm phần tử ngẫu nhiên trên đường biên trong dữ liệu mất cân bằng (Random Border Undersampling).

   8 p thuviendanang 31/01/2020 175 1

 • Phương pháp sinh tự động ca kiểm thử từ mô hình ca sử dụng

  Phương pháp sinh tự động ca kiểm thử từ mô hình ca sử dụng

  Bài viết Phương pháp sinh tự động ca kiểm thử từ mô hình ca sử dụng đề xuất một phương pháp cho đặc tả ca sử dụng bằng một mô hình và hướng dẫn sinh tự động các ca kiểm thử tự động từ mô hình này. Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

   10 p thuviendanang 31/01/2020 166 1

 • Sinh dữ liệu thử cho ứng dụng Lustre Scade sử dụng điều kiện kích hoạt

  Sinh dữ liệu thử cho ứng dụng Lustre Scade sử dụng điều kiện kích hoạt

  Bài viết Sinh dữ liệu thử cho ứng dụng Lustre Scade sử dụng điều kiện kích hoạt tập trung nghiên cứu việc kiểm thử tự động cho các ứng dụng Lustre/SCADE. Bài viết đề xuất kỹ thuật sử dụng các điều kiện kích hoạt trên mạng lưới toán tử (operator network) để sinh ra các dữ liệu thử một cách tự động.

   12 p thuviendanang 31/01/2020 142 1

 • Tăng chất lượng thuật toán phân cụm nửa giám sát bằng phương pháp học tích cực

  Tăng chất lượng thuật toán phân cụm nửa giám sát bằng phương pháp học tích cực

  Mục đích của bài viết Tăng chất lượng thuật toán phân cụm nửa giám sát bằng phương pháp học tích cực đề xuất một phương pháp học tích cực để thu thập các nhãn cho các điểm dữ liệu nhằm làm tăng chất lượng của các thuật toán phân cụm nửa giám sát.

   6 p thuviendanang 31/01/2020 82 1

 • Tăng tốc độ định tuyến gói tin dựa trên cây đa tiền tố bằng phương pháp sử dụng bộ nhớ đệm

  Tăng tốc độ định tuyến gói tin dựa trên cây đa tiền tố bằng phương pháp sử dụng bộ nhớ đệm

  Bài viết Tăng tốc độ định tuyến gói tin dựa trên cây đa tiền tố bằng phương pháp sử dụng bộ nhớ đệm phân tích và đánh giá hiệu quả định tuyến của cấu trúc dữ liệu cây đa tiền tố và đề xuất kỹ thuật nâng cao hiệu quả định tuyến dựa trên việc sử dụng bộ nhớ đệm.

   10 p thuviendanang 31/01/2020 153 1

 • Bài viết Thuật toán lập lịch luồng công việc trong môi trường điện toán đám mây

  Bài viết Thuật toán lập lịch luồng công việc trong môi trường điện toán đám mây

  Bài viết Thuật toán lập lịch luồng công việc trong môi trường điện toán đám mây đề xuất thuật toán metaheuristic PSOi để tìm kiếm phương án lập lịch dựa trên phương pháp tối ưu bầy đàn. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

   8 p thuviendanang 31/01/2020 153 1

 • Thuật toán đích hướng nguồn tìm luồng cực đại trên mạng hỗn hợp mở rộng

  Thuật toán đích hướng nguồn tìm luồng cực đại trên mạng hỗn hợp mở rộng

  Bài viết Thuật toán đích hướng nguồn tìm luồng cực đại trên mạng hỗn hợp mở rộng xây dựng mô hình mạng hỗn hợp mở rộng để có thể áp dụng mô hình hóa các bài toán hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo bài viết để hiểu rõ hơn về nội dung này.

   6 p thuviendanang 31/01/2020 88 1

 • Ứng dụng giải thuật song song trên hệ thống CPU-GPU cho bài toán tìm kiếm Motif

  Ứng dụng giải thuật song song trên hệ thống CPU-GPU cho bài toán tìm kiếm Motif

  Bài viết Ứng dụng giải thuật song song trên hệ thống CPU-GPU cho bài toán tìm kiếm Motif tập trung tìm hiểu giải thuật Pattern Branching, CUDA và OpenCL, song song giải thuật Pattern Branching trên GPU. Mời các bạn tham khảo.

   9 p thuviendanang 31/01/2020 145 1

 • Phân tích hiệu quả các giải thuật lập lịch trên mạng chuyển mạch chùm quang

  Phân tích hiệu quả các giải thuật lập lịch trên mạng chuyển mạch chùm quang

  Việc lập lịch là một trong những hoạt động có ảnh hưởng lớn đến hiệu năng của mạng chuyển mạch chùm quang. Thực tế, đã có khá nhiều giải thuật lập lịch khác nhau được đề nghị, nhưng chủ yếu dựa trên ý tưởng là có hay không lấp đầy khoảng trống. Bài viết này trình bày một cái nhìn khái quát về các giải thuật lập lịch và phân tích...

   13 p thuviendanang 31/01/2020 156 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số