• Ebook Cách tìm lời giải các bài Toán THCS - Số học: Phần 1 (Tập 1)

  Ebook Cách tìm lời giải các bài Toán THCS - Số học: Phần 1 (Tập 1)

  Cách tìm lời giải các bài Toán THCS - Số học: Phần 1 cung cấp cho các em kiến thức về Tập hợp các số tự nhiên (tập hợp N); Các phép tính trong N; Các bài toán trong N; Tính chia hết cho N. Mời các bạn cùng tham khảo!

   105 p thuviendanang 31/01/2022 63 0

 • Ebook Cách tìm lời giải các bài Toán THCS - Số học: Phần 2 (Tập 1)

  Ebook Cách tìm lời giải các bài Toán THCS - Số học: Phần 2 (Tập 1)

  Tiếp nội dung phần 1, Cách tìm lời giải các bài Toán THCS - Số học: Phần 2 gồm các nội dung chính như: Tập hợp các số biểu diễn bởi phân số (Tập hợp Q+); Các phép tính trong Q+; Các bài toán trong Q+. Mời các bạn cùng tham khảo!

   100 p thuviendanang 31/01/2022 67 0

 • Giáo dục phổ thông ở Đà Nẵng thời Việt Nam Cộng hòa (1954 – 1975)

  Giáo dục phổ thông ở Đà Nẵng thời Việt Nam Cộng hòa (1954 – 1975)

  Bài viết này sẽ tập trung làm rõ hệ thống trường lớp, tình hình học sinh, giáo viên, cơ sở vật chất trường lớp, phương pháp dạy học cùng những phân tích về ưu điểm, hạn chế của nền giáo dục phổ thông ở Đà Nẵng trong giai đoạn này, từ đó góp phần bổ khuyết những khoảng trống trong nhận thức lịch sử giáo dục Việt Nam.

   10 p thuviendanang 26/04/2021 128 0

 • Đánh giá ảnh hưởng của đô thị hóa đến tình hình ngập lụt lưu vực sông Cu Đê - thành phố Đà Nẵng

  Đánh giá ảnh hưởng của đô thị hóa đến tình hình ngập lụt lưu vực sông Cu Đê - thành phố Đà Nẵng

  Quá trình đô thị hóa ở hạ du lưu vực sông Cu Đê đã làm địa hình tự nhiên và phân bố ngập lụt thay đổi. Lưu vực này thiếu số liệu thủy văn nên dùng mô hình MIKE UHM và chỉ số Curve Number (CN) để tính toán các biên lưu lượng cho mô hình thủy lực MIKE 21.

   8 p thuviendanang 26/04/2021 214 0

 • Năng suất lao động của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010 – 2019

  Năng suất lao động của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010 – 2019

  Nghiên cứu này tập trung phân tích, đánh giá thực trạng năng suất lao động (NSLĐ) của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010 - 2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy, năng suất lao động thành phố Đà Nẵng năm 2019 đã tăng 2,34 lần (tính theo giá hiện hành) so với năm 2010, gấp gần 1,8 lần mức NSLĐ bình quân cả nước.

   11 p thuviendanang 26/04/2021 118 0

 • Vai trò của thành phố Đà Nẵng trong sự phát triển hành lang kinh tế Đông – Tây Việt Nam

  Vai trò của thành phố Đà Nẵng trong sự phát triển hành lang kinh tế Đông – Tây Việt Nam

  TP Đà Nẵng không chỉ là trung tâm kinh tế phát triển nhất của Hành lang kinh tế Đông – Tây Việt Nam mà còn của cả hành lang kinh tế Đông – Tây nói chung (cùng với Kon Kaen của Thái Lan). Vì vậy, việc đánh giá vai trò của TP Đà Nẵng trong phát triển hành lang kinh tế Đông – Tây Việt Nam (HLKTĐ-TVN) là việc làm có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.

   8 p thuviendanang 27/01/2021 136 0

 • Ebook Tư bản thân hữu Trung Quốc: Phần 1

  Ebook Tư bản thân hữu Trung Quốc: Phần 1

  Cuốn sách "Tư bản thân hữu Trung Quốc" trình bày cho bạn đọc về cách thức mà các nhóm lợi ích, trước hết là các nhóm thân hữu đã chi phố quyền lực, thao túng quyền lực để cuối cùng lấy cắp tài sản quốc gia rồi chia chác cho nhau và bị trừng trị như đã, đang và sẽ còn diễn ra ở Trung Quốc như thế nào. Sách gồm có 7 nội dung chính và được...

   197 p thuviendanang 31/10/2020 354 0

 • Ebook Tư bản thân hữu Trung Quốc: Phần 2

  Ebook Tư bản thân hữu Trung Quốc: Phần 2

  Ebook Tư bản thân hữu Trung Quốc: Phần 2 gồm 2 vấn đề chính, đó là: Chung giường với xã hội đen: Cấu kết giữa lực lượng thực thi pháp luật với tội phạm có tổ chức; lan tràn cấu kết: nhà nước suy yếu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   194 p thuviendanang 31/10/2020 363 0

 • Ebook Văn hóa tộc người Co: Phần 1

  Ebook Văn hóa tộc người Co: Phần 1

  Là một quốc gia có nhiều cộng đồng tộc người cùng sinh sống quyện hòa, gắn kết trong cả quá trinh lịch sử hình thành và phát triển, bức tranh văn hóa các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam hiện lên rực rỡ về hình ảnh, phong phú về âm thanh và thắm sâu với yếu tố tâm linh tinh thần, điều đó được kết thành từ những bản sắc văn hóa riêng có...

   91 p thuviendanang 31/10/2020 278 0

 • Ebook Văn hóa tộc người Co: Phần 2

  Ebook Văn hóa tộc người Co: Phần 2

  Nhằm đưa tới bạn đọc những thông tin cơ bản nhất về cộng đồng tộc người Co đang sinh sống trên dải đất hình chữ S thân yêu, cuốn sách Văn hóa tộc người Co cung cấp tới bạn đọc những thông tin cơ bản về nét văn hóa của một tộc người Co trên các phương diện: Lược sử văn hóa tộc người, văn hóa mưu sinh, văn hóa vật chất, văn hóa ứng...

   64 p thuviendanang 31/10/2020 173 0

 • Ebook Văn hóa tộc người Khơ-Mú: Phần 2

  Ebook Văn hóa tộc người Khơ-Mú: Phần 2

  Là một quốc gia có nhiều cộng đồng tộc người cùng sinh sống quyện hòa, gắn kết trong cả quá trinh lịch sử hình thành và phát triển, bức tranh văn hóa các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam hiện lên rực rỡ về hình ảnh, phong phú về âm thanh và thắm sâu với yếu tố tâm linh tinh thần, điều đó được kết thành từ những bản sắc văn hóa riêng có...

   64 p thuviendanang 31/10/2020 161 0

 • Ebook Văn hóa tộc người Khơ-Mú: Phần 1

  Ebook Văn hóa tộc người Khơ-Mú: Phần 1

  Cuốn sách “Văn hóa tộc người Khơ-Mú” cung cấp tới bạn đọc những thông tin cơ bản về nét văn hóa của một tộc người Khơ-Mú trên các phương diện: Lược sử văn hóa tộc người, văn hóa mưu sinh, văn hóa vật chất, văn hóa ứng xử, văn hóa tâm linh. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của ebook sau đây để biết thêm chi tiết.

   102 p thuviendanang 31/10/2020 173 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số