• Ebook Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1975-2015): Phần 2

  Ebook Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1975-2015): Phần 2

  Tiếp nối phần 1, Ebook Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1975-2015): Phần 2 trình bày những nội dung sau: Những năm đầu thành phố Đà Nẵng trực thuộc trung ương (1997 - 2000); bước đầu thực hiện mục tiêu xây dựng “thành phố Đà Nẵng giàu mạnh, văn minh” (2001 - 2005); phát triển Đà Nẵng theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững, xứng đáng là...

   264 p thuviendanang 20/05/2023 64 0

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1975-2015): Phần 1

  Ebook Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1975-2015): Phần 1

  Ebook Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1975-2015): Phần 1 trình bày những nội dung sau: nhanh chóng ổn định tình hình, giữ vững an ninh - chính trị; khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng quê hương trong những năm đầu giải phóng (3/1975-12/1978); xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình đất nước có chiến tranh, vận dụng đường lối...

   224 p thuviendanang 20/05/2023 75 0

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (Tập I: 1925-1945): Phần 1

  Ebook Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (Tập I: 1925-1945): Phần 1

  Ebook Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (Tập I: 1925-1945): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Đà Nẵng dưới thời thuộc Pháp, Đường Kách Mệnh của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đến với Đà Nẵng; cao trào mặt trận dân chủ Đông Dương; cao trào Việt Minh và cuộc vận động cách mạng tháng Tám 1945 ở Đà Nẵng. Mời các bạn cùng tham...

   108 p thuviendanang 28/04/2023 55 0

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (Tập I: 1925-1945): Phần 2

  Ebook Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (Tập I: 1925-1945): Phần 2

  Ebook Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (Tập I: 1925-1945): Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: xây dựng chính quyền-chống thực dân Pháp trở lại xâm lược; biến Đà Nẵng thành tiền phương, núi Sơn Trà thành căn cứ địa kháng chiến; tích cực cầm cự, chuẩn bị chuyển mạnh sang tổng phản công. Mời các bạn cùng tham khảo!

   125 p thuviendanang 28/04/2023 52 0

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (Tập II: 1954-1975): Phần 1

  Ebook Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (Tập II: 1954-1975): Phần 1

  Ebook Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (Tập II: 1954-1975): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Đảng bộ và nhân dân Đà Nẵng đấu tranh đòi Mỹ-Diệm thi hành Hiệp định Giơnevơ, duy trì lực lượng cách mạng; Đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng góp phần đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ; Đảng...

   112 p thuviendanang 28/04/2023 43 0

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (Tập II: 1954-1975): Phần 2

  Ebook Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (Tập II: 1954-1975): Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (Tập II: 1954-1975): Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, Đảng bộ và nhân dân Đà Nẵng góp sức cùng cả nước đánh thắng chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của đế quốc Mỹ; Đảng bộ và nhân dân Đà Nẵng góp sức đánh...

   80 p thuviendanang 28/04/2023 36 0

 • Ebook Cách tìm lời giải các bài Toán THCS - Số học: Phần 1 (Tập 1)

  Ebook Cách tìm lời giải các bài Toán THCS - Số học: Phần 1 (Tập 1)

  Cách tìm lời giải các bài Toán THCS - Số học: Phần 1 cung cấp cho các em kiến thức về Tập hợp các số tự nhiên (tập hợp N); Các phép tính trong N; Các bài toán trong N; Tính chia hết cho N. Mời các bạn cùng tham khảo!

   105 p thuviendanang 31/01/2022 124 1

 • Ebook Cách tìm lời giải các bài Toán THCS - Số học: Phần 2 (Tập 1)

  Ebook Cách tìm lời giải các bài Toán THCS - Số học: Phần 2 (Tập 1)

  Tiếp nội dung phần 1, Cách tìm lời giải các bài Toán THCS - Số học: Phần 2 gồm các nội dung chính như: Tập hợp các số biểu diễn bởi phân số (Tập hợp Q+); Các phép tính trong Q+; Các bài toán trong Q+. Mời các bạn cùng tham khảo!

   100 p thuviendanang 31/01/2022 147 0

 • Giáo dục phổ thông ở Đà Nẵng thời Việt Nam Cộng hòa (1954 – 1975)

  Giáo dục phổ thông ở Đà Nẵng thời Việt Nam Cộng hòa (1954 – 1975)

  Bài viết này sẽ tập trung làm rõ hệ thống trường lớp, tình hình học sinh, giáo viên, cơ sở vật chất trường lớp, phương pháp dạy học cùng những phân tích về ưu điểm, hạn chế của nền giáo dục phổ thông ở Đà Nẵng trong giai đoạn này, từ đó góp phần bổ khuyết những khoảng trống trong nhận thức lịch sử giáo dục Việt Nam.

   10 p thuviendanang 26/04/2021 198 1

 • Đánh giá ảnh hưởng của đô thị hóa đến tình hình ngập lụt lưu vực sông Cu Đê - thành phố Đà Nẵng

  Đánh giá ảnh hưởng của đô thị hóa đến tình hình ngập lụt lưu vực sông Cu Đê - thành phố Đà Nẵng

  Quá trình đô thị hóa ở hạ du lưu vực sông Cu Đê đã làm địa hình tự nhiên và phân bố ngập lụt thay đổi. Lưu vực này thiếu số liệu thủy văn nên dùng mô hình MIKE UHM và chỉ số Curve Number (CN) để tính toán các biên lưu lượng cho mô hình thủy lực MIKE 21.

   8 p thuviendanang 26/04/2021 280 0

 • Năng suất lao động của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010 – 2019

  Năng suất lao động của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010 – 2019

  Nghiên cứu này tập trung phân tích, đánh giá thực trạng năng suất lao động (NSLĐ) của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010 - 2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy, năng suất lao động thành phố Đà Nẵng năm 2019 đã tăng 2,34 lần (tính theo giá hiện hành) so với năm 2010, gấp gần 1,8 lần mức NSLĐ bình quân cả nước.

   11 p thuviendanang 26/04/2021 184 0

 • Vai trò của thành phố Đà Nẵng trong sự phát triển hành lang kinh tế Đông – Tây Việt Nam

  Vai trò của thành phố Đà Nẵng trong sự phát triển hành lang kinh tế Đông – Tây Việt Nam

  TP Đà Nẵng không chỉ là trung tâm kinh tế phát triển nhất của Hành lang kinh tế Đông – Tây Việt Nam mà còn của cả hành lang kinh tế Đông – Tây nói chung (cùng với Kon Kaen của Thái Lan). Vì vậy, việc đánh giá vai trò của TP Đà Nẵng trong phát triển hành lang kinh tế Đông – Tây Việt Nam (HLKTĐ-TVN) là việc làm có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.

   8 p thuviendanang 27/01/2021 197 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=thuviendanang
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERthuviendanang245020vi