• Quan hệ giữa cải cách kinh tế và cải cách chính trị - Những kinh nghiệm của Nhật Bản và Trung Quốc

  Quan hệ giữa cải cách kinh tế và cải cách chính trị - Những kinh nghiệm của Nhật Bản và Trung Quốc

  Bài viết trình bày: Những nội dung chủ yếu và tính quá trình của các cải cách kinh tế, cải cách chính trị ở Nhật Bản; Những nội dung chủ yếu và tính quá trình của các cải cách kinh tế, cải cách chính trị ở Trung Quốc; Những kinh nghiệm giải quyết mối quan hệ giữa cải cách kinh tế và cải cách chính trị ở Nhật Bản và Trung Quốc,... Mời các...

   8 p thuviendanang 25/04/2018 14 0

 • Sự khác biệt về văn hóa chính trị và những xung đột Quốc tế

  Sự khác biệt về văn hóa chính trị và những xung đột Quốc tế

  Bài viết Sự khác biệt về văn hóa chính trị và những xung đột Quốc tế trình bày nội dung về: Những ý kiến từ thực tế Hoa Kì; Hai nền văn hóa chính trị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p thuviendanang 25/04/2018 10 0

 • Xây dựng nhà nước pháp quyền trong tư duy của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Xây dựng nhà nước pháp quyền trong tư duy của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Kế thừa những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân với hiệu lực pháp lý mạnh mẽ, Đảng Cộng sản Việt Nam với những nỗ lực của mình, trong điều kiện hoàn cảnh mới đã bổ sung những hiểu biết và nhận thức mới về nhà nước pháp quyền

   7 p thuviendanang 25/04/2018 10 0

 • Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thẩm phán trong tố tụng dân sự

  Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thẩm phán trong tố tụng dân sự

  Bài viết Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thẩm phán trong tố tụng dân sự trình bày quyền hạn và trách nhiệm của Thẩm phán trong tố tụng dân sự. Thực trạng pháp luật tố tụng dân sự hiện hành về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thẩm phán. Thực tiễn thực hiện và một số kiến nghị hoàn thiện, bảo đảm thực hiện pháp luật...

   9 p thuviendanang 25/04/2018 8 0

 • Quyền tự định đoạt của đương sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự Việt Nam năm 2004

  Quyền tự định đoạt của đương sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự Việt Nam năm 2004

  Bài viết Quyền tự định đoạt của đương sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự Việt Nam năm 2004. Hoàn thiện khái niệm, làm rõ bản chất, ý nghĩa và cơ sở của quyền tự định đoạt của đương sự trong tố tụng dân sự. Xác định nội dung quyền tự định đoạt của đương sự trong tố tụng dân sự theo quy định của Bộ luật tố tụng...

   18 p thuviendanang 25/04/2018 6 0

 • Áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất tại tòa án nhân dân

  Áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất tại tòa án nhân dân

  Bài viết Áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất tại tòa án nhân dân. Phân tích cơ sở lý luận của việc áp dụng pháp luật trong hoạt động xét xử của Tòa án đối với các tranh chấp quyền sử dụng đất. Đánh giá chất lượng áp dụng pháp luật trong quá trình giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất tại Tòa án nhân...

   7 p thuviendanang 25/04/2018 8 0

 • Giám đốc thẩm trong tố tụng dân sự Việt Nam

  Giám đốc thẩm trong tố tụng dân sự Việt Nam

  Bài viết Giám đốc thẩm trong tố tụng dân sự Việt Nam Đánh giá một cách chi tiết về thực tiễn áp dụng các quy định về giám đốc thẩm trong khoảng 5 năm từ năm 2008 đến nay. Phân tích, chỉ ra những nguyên nhân hạn chế, vướng mắc trong việc áp dụng các quy định về giám đốc thẩm trên phương diện lập pháp và thực tiễn. Đồng thời đưa ra một...

   10 p thuviendanang 25/04/2018 8 0

 • Ebook Khái quát hệ thống pháp luật Hoa Kỳ (sách tham khảo): Phần 1

  Ebook Khái quát hệ thống pháp luật Hoa Kỳ (sách tham khảo): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách tham khảo "Khái quát hệ thống pháp luật Hoa Kỳ" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Hệ thống pháp luật Hoa Kỳ; lịch sử và tổ chức của hệ thống tư pháp liên bang; danh giới tài phán và lập chính sách; các luật sư, nguyên đơn và nhóm lợi ích trong thủ tục tố tụng; thủ tục tố tụng hình sự. Mời các bạn cùng tham khảo.

   140 p thuviendanang 31/03/2018 27 0

 • Ebook Tài liệu học tập Luật giao thông đường bộ (dùng cho sát hạch, cấp giải phép lái xe cơ giới đường bộ): Phần 1

  Ebook Tài liệu học tập Luật giao thông đường bộ (dùng cho sát hạch, cấp giải phép lái xe cơ giới đường bộ): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tài liệu học tập Luật giao thông đường bộ (dùng cho sát hạch, cấp giải phép lái xe cơ giới đường bộ)" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về các quy định trong Luật gia thông đường bộ, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật giao thông đường bộ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   164 p thuviendanang 31/03/2018 25 1

 • Ebook Khế ước Xã hội - Du Contrat Social: Phần 2 - Jean Jacques Rousseau

  Ebook Khế ước Xã hội - Du Contrat Social: Phần 2 - Jean Jacques Rousseau

  Toàn bộ cuốn sách "Bàn về khế ước xã hội (Du Contrat Social)" được chia làm 4 quyển với 48 chương. Mục đích chính của tác giả là “tìm xem trong trật tự dân sự có hay không một số quy tắc cai trị chính dáng, vững chắc, biết đối đãi với con người như con người và có chăng những luật pháp đúng với nghĩa chân thực của nó”. Mời các bạn cùng...

   114 p thuviendanang 31/03/2018 28 0

 • Ebook Tài liệu học tập luật giao thông đường bộ (dùng cho sát hạch, cấp giải phép lái xe cơ giới đường bộ): Phần 2

  Ebook Tài liệu học tập luật giao thông đường bộ (dùng cho sát hạch, cấp giải phép lái xe cơ giới đường bộ): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Tài liệu học tập Luật giao thông đường bộ (dùng cho sát hạch, cấp giải phép lái xe cơ giới đường bộ)", phần 2 cung cấp cho người đọc 300 câu hỏi và đáp dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Mời các bạn tham khảo.

   124 p thuviendanang 31/03/2018 28 0

 • Ebook Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch và lộ trình của Cộng hòa Liên bang Đức (sách tham khảo): Phần 1

  Ebook Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch và lộ trình của Cộng hòa Liên bang Đức (sách tham khảo): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách tham khảo "Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch và lộ trình của Cộng hòa Liên bang Đức" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Luật là gì, giới thiệu về lịch sử lập pháp, vai trò của Luật trong một nhà nước hiện đại, tự do và trách nhiệm của các nhà làm luật,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   50 p thuviendanang 31/03/2018 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số