• Ebook Sử dụng từ ngữ trong tiếng Việt: Phần 1

  Ebook Sử dụng từ ngữ trong tiếng Việt: Phần 1

  Sử dụng từ ngữ trong tiếng Việt: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Ý nghĩa của việc chơi chữ và cách ứng dụng, chơi chữ bằng cách nói lái, chơi chữ bằng cách đảo từ, chơi chữ bằng hiện tượng đồng âm, chơi chữ bằng cách trùng điệp, chơi chữ bằng các mô phỏng, chơi chữ bằng hiện tượng đồng nghĩa,... Mời các bạn cùng tham khảo để...

   70 p thuviendanang 31/12/2020 5 0

 • Ebook Sử dụng từ ngữ trong tiếng Việt: Phần 2

  Ebook Sử dụng từ ngữ trong tiếng Việt: Phần 2

  Sử dụng từ ngữ trong tiếng Việt: Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Chơi chữ bằng cách tạo ra hiện tượng nghịch nghĩa, chơi chữ bằng cách liên nghĩa thật và giả, chơi chữ bằng cách tả chữ, chơi chữ bằng cách hạn từ, các lối chơi chữ chung quanh Truyện Kiều. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   70 p thuviendanang 31/12/2020 6 0

 • Ebook Siêu động đất, sóng thần ở Nhật Bản - Những câu chuyện từ thảm họa: Phần 1

  Ebook Siêu động đất, sóng thần ở Nhật Bản - Những câu chuyện từ thảm họa: Phần 1

  Trận động đất mạnh 9 độ richter và sau đó là sóng thần cao tới 10 mét ập vào vùng Đông Bắc Nhật Bản chiều thứ Sáu ngày 11/3/2011 sẽ mãi đi vào lịch sử nhân loại như là một trong những thảm họa thiên nhiên kinh hoàng nhất. Những hình ảnh truyền đi từ đất nước Nhật Bản đủ để gây xúc động bất kỳ ai về sức tàn phá của thiên nhiên nổi...

   108 p thuviendanang 31/12/2020 5 0

 • Ebook Siêu động đất, sóng thần ở Nhật Bản - Những câu chuyện từ thảm họa: Phần 2

  Ebook Siêu động đất, sóng thần ở Nhật Bản - Những câu chuyện từ thảm họa: Phần 2

  Trong cuốn sách “Siêu động đất, sóng thần ở Nhật Bản - Những câu chuyện từ thảm họa” sẽ đem đến cho độc giả những câu chuyện nhỏ nhưng đầy cảm động về văn hóa ứng hóa ứng xử của người Nhật khiến cả thế giới phải nể phục. Đây là một quyển sách hay chứa đựng những câu chuyện ý nghĩa cho người đọc, và cũng chính nơi đây ta...

   102 p thuviendanang 31/12/2020 4 0

 • Cộng đồng Phật giáo Nam Tông Khmer ở Nam Bộ với phong trào giải phóng dân tộc và giữ gìn bản sắc tôn giáo

  Cộng đồng Phật giáo Nam Tông Khmer ở Nam Bộ với phong trào giải phóng dân tộc và giữ gìn bản sắc tôn giáo

  Bài viết khái quát một số phong trào tiêu biểu có sự tham gia của các vị Chư tăng Khmer cùng với Phật tử và các dân tộc sinh sống trên vùng đất Nam Bộ trong công cuộc đấu tranh bảo vệ dân tộc, tôn giáo và Tổ quốc.

   13 p thuviendanang 31/12/2020 3 0

 • Tiếng Việt gốc Khmer trong ngôn ngữ bình dân ở miền Tây Nam Bộ - Nhìn từ góc độ ca dao

  Tiếng Việt gốc Khmer trong ngôn ngữ bình dân ở miền Tây Nam Bộ - Nhìn từ góc độ ca dao

  Bài viết tìm hiểu không gian văn hóa, tiếng Việt gốc Khmer qua ca dao Tây Nam Bộ và sự giao lưu văn hóa, ngôn ngữ giữa hai dân tộc. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

   8 p thuviendanang 31/12/2020 3 0

 • Sinh hoạt tín ngưỡng trong gia đình Việt Nam: Những đặc trưng cơ bản

  Sinh hoạt tín ngưỡng trong gia đình Việt Nam: Những đặc trưng cơ bản

  Bài viết này ngoài việc nhận diện các sinh hoạt tín ngưỡng trong gia đình người Việt và một số tộc người thiểu số,còn đưa ra một số đặc trưng cơ bản trong sinh hoạt tín ngưỡng của gia đình người Việt và gia đình các tộc người thiểu số, qua đó rút ra các đặc điểm chung, riêng và mối dây liên hệ gắn bó tộc người.

   17 p thuviendanang 31/12/2020 4 0

 • Biến đổi trong thờ cúng của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

  Biến đổi trong thờ cúng của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

  Bài viết này giới thiệu về đặc điểm thờ cúng tại các cơ sở thờ tự và tại tư gia của tín đồ đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa sinh sống trên địa bàn huyện Tri Tôn của tỉnh An Giang; phân tích, so sánh và nêu ra những biến đổi trong đặc điểm thờ cúng của Đạo trước đây và hiện nay; và chỉ ra nguyên nhân của sự biến đổi và xu hướng biến đổi.

   16 p thuviendanang 31/12/2020 2 0

 • Hôn nhân của người Bahnar ở Gia Lai: truyền thống và những biến đổi

  Hôn nhân của người Bahnar ở Gia Lai: truyền thống và những biến đổi

  Văn hóa truyền thống của người Bahnar đã tạo nên sự đa dạng văn hóa tộc người của tỉnh Gia Lai. Trong đó, giá trị hôn nhân của người Bahnar là một yếu tố quan trọng, được người Bahnar kế thừa, phát huy xây dựng hạnh phúc gia đình. Đặc điểm hôn nhân truyền thống của người Bahnar và những biến đổi của nó ở Gia Lai được trình bày qua mô...

   10 p thuviendanang 31/12/2020 4 0

 • Sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngường thờ hiên Hậu Thánh Mẫu ở Nam Bộ

  Sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngường thờ hiên Hậu Thánh Mẫu ở Nam Bộ

  Bài viết trình bày các nội dung chính sau: Tục thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu - Một dạng thức thờ Mẫu phản ánh sự hội nhập văn hóa Hoa - Việt, Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam Bộ qua hình tượng Thiên Hậu Thánh Mẫu.

   14 p thuviendanang 31/12/2020 2 0

 • Nghi lễ cầu an, cầu siêu ở Thừa Thiên - Huế và vấn đề đặt ra

  Nghi lễ cầu an, cầu siêu ở Thừa Thiên - Huế và vấn đề đặt ra

  Trong suốt quá trình tồn tại và phát triển, Phật giáo Việt Nam đã phát huy những giá trị tốt đẹp vào đời sống xã hội và góp phần quan trọng đối với văn hóa cộng đồng, trở thành tôn giáo hòa hợp với bản sắc dân tộc. Bài viết chỉ ra những tồn tại, bất cập trong nghi lễ cầu an, cầu siêu và đề xuất những biện pháp nhằm nâng cao ý thức...

   15 p thuviendanang 31/12/2020 3 0

 • Góp thêm một số tư liệu về bối cảnh du nhập và sự ra đời tờ báo đầu tiên của Phật giáo Nam tông Kinh Việt Nam

  Góp thêm một số tư liệu về bối cảnh du nhập và sự ra đời tờ báo đầu tiên của Phật giáo Nam tông Kinh Việt Nam

  Phật giáo Nam tông Kinh du nhập Việt Nam từ cuối thập niên 30 của thế kỷ XX. Nói đến công khai sơn, phá thạch để cho Phật giáo Nam tông Kinh được hiện diện trên đất nước Việt Nam là nói đến công lao của các kiều bào, cư sĩ và Phật tử, như: Hòa thượng Hộ Tông, Hòa thượng Bửu Chơn, Thiện Luật, Huệ Nghiêm, Cả Thạnh, Nguyễn Phát Phước, cư sĩ...

   21 p thuviendanang 31/12/2020 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số