• Ebook Nghề thủ công truyền thống Việt Nam và các vị tổ nghề: Phần 1

  Ebook Nghề thủ công truyền thống Việt Nam và các vị tổ nghề: Phần 1

  Ebook Nghề thủ công truyền thống Việt Nam và các vị tổ nghề: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề về các ngành nghề - làng nghề - phố nghề truyền thống Việt Nam, nghề thủ công truyền thống việt nam và các vị tổ nghề, nghề đồng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   91 p thuviendanang 28/08/2019 27 0

 • Ebook Di sản văn hóa dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Di sản văn hóa dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Di sản văn hóa dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những giá trị tinh thần của tôn giáo, tín ngưỡng mặt trời, những tôn giáo du nhập được người Việt chấp nhận, lễ hội với văn hóa tâm linh người Việt,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p thuviendanang 28/08/2019 26 0

 • Ebook Di sản văn hóa dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Di sản văn hóa dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Di sản văn hóa dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kiến trúc tôn giáo là đỉnh cao của kiến trúc dân tộc, trọng tâm của văn hóa tôn giáo là nghệ thuật tạo hình, tranh thờ dân gian. Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p thuviendanang 28/08/2019 18 0

 • Ebook Nghề thủ công truyền thống Việt Nam và các vị tổ nghề: Phần 2

  Ebook Nghề thủ công truyền thống Việt Nam và các vị tổ nghề: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Nghề thủ công truyền thống Việt Nam và các vị tổ nghề" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về các nghề như: Nghề rèn sắt, nghề kim hoàn, tổ nghề làm lược, nghề khắc ván in, nghề tạc tượng, nghề sơn vẽ, nghề chế tạo súng, đề án nghiên cứu ngành nghề - làng nghề - vùng nghề - phố nghề thủ công truyền thống...

   113 p thuviendanang 28/08/2019 19 0

 • Ebook Tâm linh và suy ngẫm: Phần 1 - NXB Hồng Đức

  Ebook Tâm linh và suy ngẫm: Phần 1 - NXB Hồng Đức

  Phần 1 ebook gồm các nội dung chính: Những khái niệm chung, văn hóa phương Đông, tôn giáo, tín ngưỡng dân gian, phong tục, tập quán, ngoại cảm, những lý giải thú vị, tin hay không tin, tín ngưỡng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   689 p thuviendanang 30/06/2019 41 1

 • Ebook Tâm linh và suy ngẫm: Phần 2 - NXB Hồng Đức

  Ebook Tâm linh và suy ngẫm: Phần 2 - NXB Hồng Đức

  Phần 2 ebook gồm các nội dung chính: Con người bản lĩnh, hiểu biết, tự tin, anh hùng, thiên tài và địa linh nhân kiệt, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, khoa học, kỹ thuật phát triển, con người thời văn minh, hiện đại,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   127 p thuviendanang 30/06/2019 38 0

 • Ebook Kỷ yếu hội thảo quốc tế 90 Năm nghiên cứu về văn hoá và lịch sử Việt Nam: Phần 1

  Ebook Kỷ yếu hội thảo quốc tế 90 Năm nghiên cứu về văn hoá và lịch sử Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách "Kỷ yếu hội thảo quốc tế 90 Năm nghiên cứu về văn hoá và lịch sử Việt Nam" là tập hợp những bài viết và bài phát biểu trong hội thảo quốc tế nghiên cứu về văn hóa và lịch sử Việt Nam do Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia và Viện Viễn đông bác cổ Pháo tổ chức tại Hà Nội tháng 12 - 1992. Các bài viết trong cuốn sách...

   140 p thuviendanang 30/06/2019 44 0

 • Ebook Kỷ yếu hội thảo quốc tế 90 Năm nghiên cứu về văn hoá và lịch sử Việt Nam: Phần 2

  Ebook Kỷ yếu hội thảo quốc tế 90 Năm nghiên cứu về văn hoá và lịch sử Việt Nam: Phần 2

  Cuốn sách này là tập hợp những bài viết và nghiên cứu về văn hóa và lịch sử Việt Nam do Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia và Viện Viễn đông bác cổ Pháo tổ chức tại Hà Nội tháng 12 - 1992. Hi vọng cuốn sách sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho việc nghiên cứu văn hóa lịch sử Việt Nam của bạn đọc. Mời các bạnc ùng tham khảo.

   114 p thuviendanang 30/06/2019 35 0

 • Ebook Hỏi đáp về pháp luật tự vệ của Việt Nam và WTO: Phần 2

  Ebook Hỏi đáp về pháp luật tự vệ của Việt Nam và WTO: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Hỏi đáp về pháp luật tự vệ của Việt Nam và WTO" do NXB Lao Động Xã Hội phát hành cung cấp cho người đọc các câu hỏi và đáp về quy định của WTO về các biện pháp tự vệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   182 p thuviendanang 30/06/2019 36 0

 • Ebook Hỏi đáp về pháp luật tự vệ của Việt Nam và WTO: Phần 1

  Ebook Hỏi đáp về pháp luật tự vệ của Việt Nam và WTO: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hỏi đáp về pháp luật tự vệ của Việt Nam và WTO" do NXB Lao Động Xã Hội phát hành cung cấp cho người đọc các kiến thức: Pháp luật Việt Nam về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   55 p thuviendanang 30/06/2019 44 0

 • Ebook Hỏi đáp về việc giao đất, cho thuê đất: Phần 1

  Ebook Hỏi đáp về việc giao đất, cho thuê đất: Phần 1

  Cuốn sách "Hỏi đáp về việc giao đất, cho thuê đất" sẽ giúp bạn đọc tránh được những vấn đề rắc rối nảy sinh, giúp công việc đất đai được tiến hành một cách suôn sẻ, thuận lợi. Sách gồm hai phần: Phần I nêu lên những câu hỏi - đáp về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; Quyền của tổ chức sử dụng đất; Thế chấp giá trị quyền...

   83 p thuviendanang 30/06/2019 43 0

 • Ebook Hỏi đáp về việc giao đất, cho thuê đất: Phần 2

  Ebook Hỏi đáp về việc giao đất, cho thuê đất: Phần 2

  Phần II cuốn sách là một số văn bản pháp luật có liên quan: Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất, Nghị định số 11/CP của Chính phủ ngày 24/1/1995, Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Quyền và Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam, Nghị định của Chính phủ số 86 CP ngày 19/12/1996 Ban hành Quy chế bán đấu giá tài...

   321 p thuviendanang 30/06/2019 29 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số