• Ebook Lý Thường Kiệt - Lịch sử ngoại giao và tông giáo triều Lý: Phần 1

  Ebook Lý Thường Kiệt - Lịch sử ngoại giao và tông giáo triều Lý: Phần 1

  Cuốn sách "Lý Thường Kiệt - Lịch sử ngoại giao và tông giáo triều Lý" là một công trình mẫu mực trong việc nghiên cứu lịch sử Việt Nam nói chung và về Lý Thường Kiệt cũng như giai đoạn kháng chiến chống quân xâm lược Tống nói riêng. Cuốn sách là một đại diện tiêu biểu cho phong cách nghiên cứu khoa học Hoàng Xuân Hãn; mang đến cho bạn đọc...

   254 p thuviendanang 31/12/2020 7 0

 • Ebook Lý Thường Kiệt - Lịch sử ngoại giao và tông giáo triều Lý: Phần 2

  Ebook Lý Thường Kiệt - Lịch sử ngoại giao và tông giáo triều Lý: Phần 2

  Cuốn sách "Lý Thường Kiệt - Lịch sử ngoại giao và tông giáo triều Lý" là tài liệu quan trọng để nhìn nhận văn hóa, tôn giáo, lịch sử ngoại giao triều Lý; qua đó đánh giá một cách toàn diện công trạng của Lý Thường Kiệt trong công cuộc bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và mở mang bờ cõi đất nước. Phần 2 của ebook sẽ cho bạn đọc cái nhìn về...

   104 p thuviendanang 31/12/2020 5 0

 • Ebook Nguyễn Văn Linh - Hành trình cùng lịch sử: Phần 1

  Ebook Nguyễn Văn Linh - Hành trình cùng lịch sử: Phần 1

  Cuốn sách "Nguyễn Văn Linh - Hành trình cùng lịch sử" khái quát về cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Văn Linh với tiến trình lịch sử phát triển của đất nước. Cuốn sách giới thiệu những tư liệu, những bài viết của những đồng chí, đồng đội, bạn chiến đấu, những lớp cán bộ nhiều thời kỳ từng làm việc, gắn bó với đồng chí...

   149 p thuviendanang 31/12/2020 4 0

 • Ebook Nguyễn Văn Linh - Hành trình cùng lịch sử: Phần 2

  Ebook Nguyễn Văn Linh - Hành trình cùng lịch sử: Phần 2

  Định hướng chung của tập sách "Nguyễn Văn Linh - Hành trình cùng lịch sử" là cố gắng nói lên một phần những cống hiến, tư tưởng, đạo đức, nhân cách, lối sống của đồng chí Nguyễn Văn Linh đối với dân tộc, đất nước, xã hội và gia đình. Tập sách được trình bày dưới dạng các chương gắn liền cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng...

   257 p thuviendanang 31/12/2020 2 0

 • Tính thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt Nam nhìn từ góc độ hòa nhập văn hoá Đại Việt - Chăm Pa

  Tính thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt Nam nhìn từ góc độ hòa nhập văn hoá Đại Việt - Chăm Pa

  Việt Nam là một trong những quốc gia đa dân tộc có nền văn hóa thống nhất trong đa dạng. Tính thống nhất trong đa dạng này là sản phẩm của một quá trình phát triển lịch sử lâu dài và đã trở thành một di sản văn hóa quý giá cần chú trọng gìn giữ. Từ góc độ khoa học lịch sử và khoa học văn hóa, bài báo đã phân tích tính thống nhất trong đa...

   7 p thuviendanang 31/12/2020 3 0

 • “Hồ Chí Minh và cuộc chiến tranh ở Việt Nam” trong hồi tưởng của Khrushchev

  “Hồ Chí Minh và cuộc chiến tranh ở Việt Nam” trong hồi tưởng của Khrushchev

  Bài viết trình bày "Hồ Chí Minh và cuộc chiến tranh ở Việt Nam” trong hồi tưởng của Khrushchev thông qua tập hồi ký của Khrushchev được xuất bản đầu tiên ở Mỹ với sự cảm nhận về năng lực cảm hóa người khác của chủ tịch Hồ Chí Minh và những đóng góp của người để ngăn chặn, hòa giải những bất đồng, đoàn kết phong trào cộng sản và...

   8 p thuviendanang 31/12/2020 4 0

 • Quan niệm về tình yêu trong kinh thánh công giáo

  Quan niệm về tình yêu trong kinh thánh công giáo

  Xét dưới góc độ đạo đức học, mỗi học thuyết tôn giáo đều có một quan niệm mang tính hạt nhân, từ đó triển khai hệ thống tư tưởng đạo đức. Đối với Kitô giáo, nếu dùng một từ có thể toát yếu tư tưởng đạo đức thì đó là “Tình yêu”. Chủ tịch Hồ Chí Minh khi nhận định về học thuyết của các tôn giáo lớn, đã nói: “Tôn giáo...

   6 p thuviendanang 31/12/2020 0 0

 • Hồ Chí Minh với vấn đề tự học

  Hồ Chí Minh với vấn đề tự học

  Nội dung bài viết trình bày Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của Đảng Cộng sản Việt Nam và của dân tộc Việt Nam. Sinh thời, Người đặc biệt quan tâm đến giáo dục - đào tạo, luôn chú trọng đến nội dung và phương pháp học tập. Đặc biệt Người coi tự học là phương thức quan trọng nhất để người học lĩnh hội tri thức. Người đã...

   16 p thuviendanang 31/12/2020 2 0

 • Đề cương tuyên truyền 45 năm thực hiện di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969 - 2/9/2014)

  Đề cương tuyên truyền 45 năm thực hiện di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969 - 2/9/2014)

  Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 16/8/2014, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số129-HD/BTGTW và Đề cương tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969 - 2/9/2014). Dưới đây, Tạp chí Di sản văn hóa trân trọng giới thiệu toàn...

   6 p thuviendanang 31/12/2020 2 0

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với Phật giáo

  Chủ tịch Hồ Chí Minh với Phật giáo

  Bài viết Chủ tịch Hồ Chí Minh với Phật giáo trình bày các nội dung đề cập đến sự quan tâm và tình cảm của Người đối với Phật giáo Việt Nam những năm 1945 -1969,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

   7 p thuviendanang 31/12/2020 1 0

 • Xây dựng thư viện điện tử về Chủ tịch Hồ Chí Minh phục vụ dạy học lịch sử ở trường THPT (Vận dụng vào chương trình Lịch sử Việt Nam lớp 12)

  Xây dựng thư viện điện tử về Chủ tịch Hồ Chí Minh phục vụ dạy học lịch sử ở trường THPT (Vận dụng vào chương trình Lịch sử Việt Nam lớp 12)

  Đề tài bước đầu xây dựng hệ thống tư liệu về Hồ Chí Minh (hình ảnh, phim tư liệu, tác phẩm…) có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng dạy - học Lịch sử Việt Nam lớp 12 THPT trên tất cả các mặt giáo dưỡng, giáo dục và phát triển. Mục đích này được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và tiến hành thực nghiệm để bước đầu...

   8 p thuviendanang 31/12/2020 4 0

 • Bản lĩnh suy nghĩ độc lập sáng tạo trong quá trình đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc

  Bản lĩnh suy nghĩ độc lập sáng tạo trong quá trình đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc

  Bài báo tập trung phân tích một trong những bản lĩnh quan trọng nhất trong tính cách của chủ tịch Hồ Chí Minh là khả năng suy nghĩ độc lập và sáng tạo. Bản lĩnh đó của người đặc biệt được bộc lộ ở giai đoạn tìm đường cứu nước đầu thế kỷ XX.

   8 p thuviendanang 31/12/2020 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số