• Tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo

  Tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo

  Thời gian gần đây, chúng ta thường gặp khái niệm về trí tuệ nhân tạo (AI) trên các phương tiện thông tin. Tuy nhiên, để hiểu về khái niệm này nhiều người cũng chưa rõ. Vì thế, trong phạm vi bài viết này, chúng tôi muốn cung cấp đến bạn đọc khái niệm và một số nội dung liên quan đến trí tuệ nhân tạo, đồng thời cho biết thêm triển vọng của...

   7 p thuviendanang 31/01/2020 37 1

 • Điện toán đám mây - hội tụ về công nghệ

  Điện toán đám mây - hội tụ về công nghệ

  Bài viết sẽ giới thiệu IaaS của mã nguồn mở Ubuntu Enterprise Cloud là một bộ phần mềm gồm nhiều thành phần để tạo nên các điện toán đám mây riêng (Private Cloud) dựa trên hạ tầng sẵn có của các phòng máy chủ (Server Farm), chúng liên kết với nhau bởi các loại mạng LAN, WAN.

   6 p thuviendanang 31/01/2020 72 1

 • Phân tích và đánh giá hiệu năng hoạt động của CAPE

  Phân tích và đánh giá hiệu năng hoạt động của CAPE

  Bài viết này đi sâu vào việc phân tích và đánh giá hiệu năng hoạt năng hoạt động của CAPE thông qua việc so sánh mô hình hoạt động của nó với mô hình của MPI, từ đó đưa ra những nhận định cho việc sử dụng CAPE một cách hiệu quả.

   10 p thuviendanang 31/01/2020 120 1

 • Một số vấn đề trong nhận diện chữ số viết tay

  Một số vấn đề trong nhận diện chữ số viết tay

  Nhận diện chữ số viết tay (Handwritten Digit Recognition) là một kỹ thuật ứngdụng các thuật toán máy học dùng để nhận diện và phân lớp chữ số viết tay dưới dạng hình ảnh. Một số thuật toán máy học phổ biến hiện nay bao gồm K Nearest Neighbors (KNN), Support Vector Machine (SVM), Stochastic Gradient Descent, Artificial Neuron Network (ANN), Hidden Markov Model (HMM)…

   9 p thuviendanang 31/01/2020 131 2

 • Sử dụng kỹ thuật phân lớp dữ liệu để tính toán các bins màu động trong tra cứu ảnh dựa trên màu sắc

  Sử dụng kỹ thuật phân lớp dữ liệu để tính toán các bins màu động trong tra cứu ảnh dựa trên màu sắc

  Trong kỹ thuật này, người ta chia không gian màu ra thành các bins. Việc chia thành các bins màu có kích thước bằng nhau và cố định dẫn đến một số hạn chế trong việc tra cứu như không tính đến tính tương đồng giữa các màu khi phân các pixel vào các bins, vấn đề về tăng giảm độ sáng ảnh.

   5 p thuviendanang 31/01/2020 88 1

 • Cải biên thuật toán bậc cao của singh và ứng dụng trong dự báo chuỗi thời gian

  Cải biên thuật toán bậc cao của singh và ứng dụng trong dự báo chuỗi thời gian

  Trong bài báo này, chúng tôi cải tiến thuật toán bậc cao của Singh cho mô hình chuỗi thời gian mờ. Cải tiến này đã cho thấy hiệu quả được tăng lên rõ rệt thông qua các tính toán số cho chuỗi thời gian.

   8 p thuviendanang 31/01/2020 145 1

 • Phát triển giải thuật điều khiển đèn giao thông thông minh

  Phát triển giải thuật điều khiển đèn giao thông thông minh

  This study presents an implementation of an intelligent traffic light control system for a crossroads based on combination of image processing and fuzzy controller. After certain seconds of red light, traffic densities are estimated from captured images. Based on this estimated result, a fuzzy controller determines the length of the next green light period in order to generate longer period for higher density road, vice versa.

   11 p thuviendanang 31/01/2020 87 1

 • Mô hình tính toán song song giải bài toán biên hỗn hợp mạnh dựa trên chia miền

  Mô hình tính toán song song giải bài toán biên hỗn hợp mạnh dựa trên chia miền

  Phương pháp chia miền đã được phát triển trong nhiều năm qua với mục đích chính là đưa ra phương pháp giải các bài toán biên trong miền hình học phức tạp hoặc điều kiện biên phức tạp bằng cách chuyển việc giải bài toán phức tạp về một số hữu hạn các bài toán đơn giản. Trong bài báo này, đề xuất các mô hình tính toán song song để giải các...

   6 p thuviendanang 31/01/2020 103 1

 • Một số kỹ thuật điều chỉnh tham số trong giải thuật di truyền

  Một số kỹ thuật điều chỉnh tham số trong giải thuật di truyền

  Giải thuật di truyền với các toán tử chọn lọc, lai ghép, đột biến là giải thuật tìm kiếm lời giải của bài toán mô phỏng quá trình tiến hoá tự nhiên. Bài báo này nghiên cứu và đề xuất một số kỹ thuật hiệu chỉnh tham số của giải thuật ngay trong quá trình tiến hoá.

   6 p thuviendanang 31/01/2020 83 1

 • Một số ảnh hưởng mang tính kỹ thuật và xã hội lên thành quả đội ảo

  Một số ảnh hưởng mang tính kỹ thuật và xã hội lên thành quả đội ảo

  Bài báo này sử dụng góc nhìn kỹ thuật - xã hội để tổng hợp lý thuyết và đề xuất một mô hình khái niệm về ảnh hưởng của một số tiền tố kỹ thuật và một số tiền tố xã hội lên thành quả đội ảo. Sau đó, một nghiên cứu định lượng trên 226 mẫu hợp lệ được tiến hành với các phân tích EFA, CFA và SEM, thu được: (1) một mô hình...

   7 p thuviendanang 31/01/2020 76 1

 • Dịch tự động Việt - K’Ho sử dụng phương pháp dựa vào thống kê

  Dịch tự động Việt - K’Ho sử dụng phương pháp dựa vào thống kê

  Một ứng dụng dịch tự động (Machine Translation - MT) từ tiếng Việt sang tiếng dân tộc K’Ho được trình bày. Ứng dụng nhằm mục đích giới thiệu phương pháp dịch tự động dựa vào thống kê (Statistics Machine Translation - STMT). Do tiếng Việt và tiếng dân tộc K’Ho cùng ngữ hệ Nam Á, nhưng lại thuộc nhóm ngôn ngữ khác nhau, nên phần chuyển ngữ thường...

   10 p thuviendanang 31/01/2020 153 1

 • Mô hình xử lý dữ liệu lớn trên điện toán đám mây theo mô hình ánh xạ - rút gọn

  Mô hình xử lý dữ liệu lớn trên điện toán đám mây theo mô hình ánh xạ - rút gọn

  Bài viết này trình bày một cách tổng quan về vấn đề xử lý dữ liệu lớn trên nền tảng điện toán đám mây như kiến trúc và thành phần của Hadoop, hệ thống tập tin phân tán, mô hình rapreduce và ứng dụng của nó.

   8 p thuviendanang 31/01/2020 164 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số