• Ebook Văn hóa đồng bằng Nam bộ - Di tích kiến trúc cổ: Kiến trúc trong văn hóa Óc Eo - Hậu Óc Eo ở Nam Bộ - Phần 1

  Ebook Văn hóa đồng bằng Nam bộ - Di tích kiến trúc cổ: Kiến trúc trong văn hóa Óc Eo - Hậu Óc Eo ở Nam Bộ - Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Văn hóa đồng bằng Nam bộ - Di tích kiến trúc cổ: Kiến trúc trong văn hóa Óc Eo - Hậu Óc Eo ở Nam Bộ" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: vài nét trong lịch sử nghiên cứu và nhận thức về kiến trúc Óc Eo - hậu Óc Eo ở Nam Bộ; di tích kiến trúc cổ và di vật có liên quan ở đồng bằng Nam Bộ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   173 p thuviendanang 29/11/2022 4 0

 • Ebook Văn hóa đồng bằng Nam bộ - Di tích kiến trúc cổ: Kiến trúc trong văn hóa Óc Eo - Hậu Óc Eo ở Nam Bộ - Phần 2

  Ebook Văn hóa đồng bằng Nam bộ - Di tích kiến trúc cổ: Kiến trúc trong văn hóa Óc Eo - Hậu Óc Eo ở Nam Bộ - Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Văn hóa đồng bằng Nam Bộ - Di tích kiến trúc cổ: Kiến trúc trong văn hóa Óc Eo - hậu Óc Eo ở Nam Bộ" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: truyền thống và không gian văn hóa - xã hội của các di tích kiến trúc cổ ở Đồng bằng Nam Bộ; những di tích kiến trúc phát hiện từ trước 1975 đến 2000;... Mời các bạn cùng...

   107 p thuviendanang 29/11/2022 4 0

 • Ebook Tết cổ truyền người Việt: Phần 1

  Ebook Tết cổ truyền người Việt: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Tết cổ truyền người Việt" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: tết làng quê những ngày trước tết và vào tết; tết thị thành ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

   164 p thuviendanang 29/11/2022 5 0

 • Ebook Tết cổ truyền người Việt: Phần 2

  Ebook Tết cổ truyền người Việt: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Tết cổ truyền người Việt" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: tết trong cung đình qua các triều đại trước; trò chơi ngày tết; một số truyền thuyết về tết cổ truyền;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

   89 p thuviendanang 29/11/2022 5 0

 • Ebook Văn minh Trung Hoa (Sách tham khảo): Phần 1

  Ebook Văn minh Trung Hoa (Sách tham khảo): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Văn minh Trung Hoa (Sách tham khảo)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: tín ngưỡng và triết học; xã hội và giai tầng; đô thị và kiến trúc; thủy lợi và giao thông; văn học và nghệ thuật; học thuật và giáo dục;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   480 p thuviendanang 29/11/2022 4 0

 • Ebook Văn minh Trung Hoa (Sách tham khảo): Phần 2

  Ebook Văn minh Trung Hoa (Sách tham khảo): Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Văn minh Trung Hoa (Sách tham khảo)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: khoa học và công nghệ; y học và ẩm thực dưỡng sinh; nấu nướng và ẩm thực; đồ sứ và đồ dùng yêu thích; binh pháp và trang bị quân sự; cương vực và sản vật; lễ tết và phong tục dân gian;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   470 p thuviendanang 29/11/2022 4 0

 • Ebook Nhà ở cổ truyền các dân tộc Việt Nam: Phần 1

  Ebook Nhà ở cổ truyền các dân tộc Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách "Nhà ở cổ truyền các dân tộc Việt Nam (Tập 1)" giới thiệu sơ lược về đặc điểm thiết kế, cấu tạo, phân bố, kiểu nhà và đặc trưng văn hóa của các nhóm dân tộc ở Việt Nam. Đồng thời, trình bày chi tiết, cụ thể những đặc điểm kiến trúc nhà ở, vị trí địa lý – khí hậu và tình hình phân bố dân cư các dân tộc Việt Nam...

   153 p thuviendanang 27/10/2022 20 1

 • Ebook Nhà ở cổ truyền các dân tộc Việt Nam: Phần 2

  Ebook Nhà ở cổ truyền các dân tộc Việt Nam: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, cuốn "Nhà ở cổ truyền các dân tộc Việt Nam (Tập 1): Phần 2" trình bày những nội dung chính sau: Nhà của các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Tày, Thái; nhà của các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Mèo, Giao; nhà của các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Hán; nhà của các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Tạng, Miến. Mời các bạn cùng tham khảo.

   188 p thuviendanang 27/10/2022 12 1

 • Ebook Một số vấn đề làng xã Việt Nam: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề làng xã Việt Nam: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề làng xã Việt Nam: Phần 1 trình bày một số vấn đề chung về làng xã Việt Nam. Phần này gồm có 5 chương như sau: Chương I - Lịch sử vấn đề, các nguồn tư liệu và phương pháp nghiên cứu; Chương II - Sự ra đời và những biến đổi của làng xã Việt Nam trong tiến trình lịch sử; Chương III - Sự trở lại vị trí của thôn làng...

   164 p thuviendanang 27/10/2022 14 1

 • Ebook Một số vấn đề làng xã Việt Nam: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề làng xã Việt Nam: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề làng xã Việt Nam: Phần 2 trình bày về làng xã Việt Nam qua trường hợp làng Đan Loan. Phần 2 gồm có 3 chương như sau: Chương I: Quá trình thành lập làng; Chương II: Tình hình kinh tế; Chương III: Tình hình chính trị, xã hội và văn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   91 p thuviendanang 27/10/2022 20 1

 • Ebook Bản sắc văn hóa Việt Nam: Phần 1

  Ebook Bản sắc văn hóa Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu "Bản sắc văn hóa Việt Nam" trình bày những nội dung về: văn hóa và bản sắc văn hóa; bản sắc văn hóa Việt Nam, cách tiếp cận; sự khác nhau giữa văn hóa Trung Quốc và văn hóa Việt Nam; bề dày văn hóa của người Việt Nam; bản sắc Việt Nam trong giao lưu văn hóa, nền tảng của giao lưu quốc tế; chế độ học tập ngày xưa;... Mời...

   276 p thuviendanang 27/10/2022 15 1

 • Ebook Bản sắc văn hóa Việt Nam: Phần 2

  Ebook Bản sắc văn hóa Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Phần 1 của tài liệu "Bản sắc văn hóa Việt Nam" trình bày những nội dung về: tri thức Việt Nam xưa với văn hóa; sơ lược về đạo giáo Trung Hoa; tín ngưỡng Việt Nam qua tiếp xúc với đạo giáo Trung Hoa; truyền thống quân sự Việt Nam nền tảng của mọi thắng lợi quân sự; tư tưởng Hồ Chí Minh, đỉnh cao của văn hóa Việt Nam; tiếp...

   309 p thuviendanang 27/10/2022 11 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số