• Giáo trình luật kinh tế Việt Nam

  Giáo trình luật kinh tế Việt Nam

  Luật kinh tế là tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình quản lý kinh tế và trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế XHCN hoặc giữa các tổ chức xã hội với nhau nhằm thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của nhà nước giao

   96 p thuviendanang 18/11/2013 2398 1

 • Ebook Hồ Chí Minh toàn tập: Tập 4 - NXB. Chính trị quốc gia

  Ebook Hồ Chí Minh toàn tập: Tập 4 - NXB. Chính trị quốc gia

  Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 4 bao gồm những tác phẩm, bài viết, bài nói, điện văn, thư từ, tuyên bố, trả lời các nhà báo,... của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 2 tháng 9 năm 1945 đến hết năm 1946.

   410 p thuviendanang 07/07/2014 879 2

 • Giáo trình Kinh tế học vi mô PGS.TS Lê Thế Giới

  Giáo trình Kinh tế học vi mô PGS.TS Lê Thế Giới

  Giáo trình kinh tế học vi mô là tài liệu dùng trong giảng dạy và học tập cho sinh viên năm thứ nhất khối ngành kinh tế. Tài liệu được biên soạn nhằm cung cấp cho bạn đọc về các qui luật, nguyên lý kinh tế cơ bản, tiếp cận tư duy phân tích của một nhà kinh tế đối với các sự kiện kinh tế thông qua các mô hình.

   238 p thuviendanang 18/11/2013 804 4

 • Giáo trình Kinh tế vi mô Trường Đại học Kinh tế

  Giáo trình Kinh tế vi mô Trường Đại học Kinh tế

  Kinh tế vi mô là một môn học cung cấp các kiến thức nền tảng cho những ai muốn hiểu về sự vận hành của nền kinh tế thị trường, tập trung vào phân tích các hành vi của các chủ thể kinh tế. Dưới đây là bộ giáo trình về Kinh tế vi mô rất hay.

   382 p thuviendanang 18/11/2013 752 1

 • Ebook Hồ Chí Minh toàn tập: Tập 8 - NXB. Chính trị quốc gia

  Ebook Hồ Chí Minh toàn tập: Tập 8 - NXB. Chính trị quốc gia

  Ebook Hồ Chí Minh toàn tập (tập 8) bao gồm những tác phẩm, bài viết, bài nói, những điện văn, thư từ, tuyên bố, trả lời các nhà báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ cuối tháng 6 năm 1955 đến cuối năm 1957.

   333 p thuviendanang 07/07/2014 719 2

 • Giáo trình Văn hóa dân gian - Vũ Ngọc Khánh

  Giáo trình Văn hóa dân gian - Vũ Ngọc Khánh

  Giáo sư Vũ Ngọc Khánh (1926-) là một nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam, các công trình của ông chủ yếu về nghiên cứu văn hóa dân gian . Ông sinh năm 1926 tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh, lớn lên đi học

   243 p thuviendanang 18/11/2013 668 3

 • Ebook Công đoàn Việt Nam 80 năm chặng đường qua hai thế kỷ (1929- 2009) - NXB Lao động

  Ebook Công đoàn Việt Nam 80 năm chặng đường qua hai thế kỷ (1929- 2009) - NXB Lao động

  Ebook "Công đoàn Việt Nam 80 năm chặng đường qua hai thế kỷ (1929- 2009)" có nội dung gồm 3 phần: Phần 1 tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phần 2 những nội dung cơ bản của đại hội công đoàn Việt Nam từ Đại hội I đến Đại hội X, phần 3 những quy định mới nhất về tổ...

   853 p thuviendanang 07/07/2014 622 4

 • Ebook Hồ Chí Minh toàn tập: Tập 6 - NXB. Chính trị quốc gia

  Ebook Hồ Chí Minh toàn tập: Tập 6 - NXB. Chính trị quốc gia

  Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 6 gồm những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 1 năm 1950 đến cuối tháng 12 năm 1952. Đây là thời kỳ cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp đang chuyển mạnh từ thế cầm cự sang thế phản công tích cực để tiến tới tổng phản công.

   450 p thuviendanang 07/07/2014 610 1

 • Ebook Hồ Chí Minh toàn tập: Tập 3 - NXB. Chính trị quốc gia

  Ebook Hồ Chí Minh toàn tập: Tập 3 - NXB. Chính trị quốc gia

  Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 3 gồm những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết từ đầu năm 1930 đến ngày 2 tháng 9 năm 1945. Những tác phẩm được viết trong thời gian này thể hiện những cống hiến lớn lao về tư tưởng, đường lối và tổ chức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và phong trào cách mạng thế giới.

   326 p thuviendanang 07/07/2014 570 2

 • 66 câu hỏi môn luật hành chính có đáp án

  66 câu hỏi môn luật hành chính có đáp án

  Trình bầy khái niệm quản lý nhà nước: Phân tích các dấu hiệu cơ bản để xác định nguồn luật hành chính, Trình bầy các điều kiện làm phát sinh thay đổi hay chấm dứt quan hệ pháp luật hành chính. Trình bầy nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Trình bầy nguyên tắc tập trung dân chủ, ý nghĩa của việc quy định thời hiệu trong sử phạt vi phạm hành chính.

   47 p thuviendanang 18/11/2013 558 4

 • Ebook Hồ Chí Minh toàn tập: Tập 1 - NXB. Chính trị quốc gia

  Ebook Hồ Chí Minh toàn tập: Tập 1 - NXB. Chính trị quốc gia

  Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 1 gồm những bài viết và tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1919 đến tháng 11 năm 1924. Các tác phẩm trong tập 1 phản ánh sự chuyển biến trong tư tưởng của Người từ chủ nghĩa yêu nước đến Chủ nghĩa Khoa học Xã hội, đánh dấu sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội...

   291 p thuviendanang 07/07/2014 545 2

 • Ebook Thọ mai sinh tử - Phong tục dân gian về sinh nở, cưới hỏi, trường thọ, ma chay: Phần 3

  Ebook Thọ mai sinh tử - Phong tục dân gian về sinh nở, cưới hỏi, trường thọ, ma chay: Phần 3

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Thọ mai sinh tử - Phong tục dân gian về sinh nở, cưới hỏi, trường thọ, ma chay" giới thiệu tới người đọc các quan niệm của người xưa về dưỡng thai, sinh nở, trường thọ, dưỡng sinh, ma chay, an táng. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   118 p thuviendanang 21/02/2017 542 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số