Tài liệu nổi bật
 • Ebook Bảo đảm quyền của nhóm yếu thế - Khoảng trống pháp lý và khuyến nghị cho Việt Nam: Phần 2

  Ebook Bảo đảm quyền của nhóm yếu thế - Khoảng trống pháp lý và khuyến nghị cho Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Bảo đảm quyền của nhóm yếu thế - Khoảng trống pháp lý và khuyến nghị cho Việt Nam" trình bày các nội dung: Tiếp cận công lý đối với người nhiễm HIV ở Việt Nam - đấu tranh với kỳ thị và phân biệt đối xử; pháp luật về phòng, chống bạo lực, can thiệp giảm hại và hỗ trợ phục hồi cho người bán...

   118 p thuviendanang 23/09/2023 4 0

 • Ebook Bảo đảm quyền của nhóm yếu thế - Khoảng trống pháp lý và khuyến nghị cho Việt Nam: Phần 1

  Ebook Bảo đảm quyền của nhóm yếu thế - Khoảng trống pháp lý và khuyến nghị cho Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Bảo đảm quyền của nhóm yếu thế - Khoảng trống pháp lý và khuyến nghị cho Việt Nam" trình bày những vấn đề chung về nhóm yếu thế và yêu cầu bảo vệ quyền của nhóm yếu thế theo chuẩn mực quốc tế, tiếp cận công lý đối với phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực; pháp luật về bảo đảm tiếp cận cho người khuyết...

   84 p thuviendanang 23/09/2023 4 0

 • Ebook Bình luận khoa học Luật Kinh doanh bất động sản (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020): Phần 2

  Ebook Bình luận khoa học Luật Kinh doanh bất động sản (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Bình luận khoa học Luật Kinh doanh bất động sản (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020)" trình bày kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai; kinh doanh dịch vụ bất động sản, quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản; điều khoản thi hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

   99 p thuviendanang 23/09/2023 2 0

 • Ebook Bình luận khoa học Luật Kinh doanh bất động sản (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020): Phần 1

  Ebook Bình luận khoa học Luật Kinh doanh bất động sản (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Bình luận khoa học Luật Kinh doanh bất động sản (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020)" phân tích, làm rõ nội hàm của các điều luật; gắn bình luận từng điều, khoản với bối cảnh thực tiễn thực thi Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014; phân tích những điểm mới của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, sửa đổi, bổ sung...

   207 p thuviendanang 23/09/2023 4 0

 • Ebook Tìm hiểu Luật Hộ tịch năm 2014: Phần 2

  Ebook Tìm hiểu Luật Hộ tịch năm 2014: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tìm hiểu Luật Hộ tịch năm 2014" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đăng ký hộ tịch tại cơ quan đại diện; Cơ sở dữ liệu hộ tịch, cấp trích lục hộ tịch; Trách nhiệm quản lý nhà nước về hộ tịch, công chức làm công tác hộ tịch. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   36 p thuviendanang 21/08/2023 27 0

 • Ebook Tìm hiểu Luật Hộ tịch năm 2014: Phần 1

  Ebook Tìm hiểu Luật Hộ tịch năm 2014: Phần 1

  Tài liệu "Tìm hiểu Luật Hộ tịch năm 2014" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về quản lý và đăng ký hộ tịch; Đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã; Đăng ký hộ tịch tại ủy ban nhân dân cấp huyện;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   76 p thuviendanang 21/08/2023 19 0

 • Ebook Luật Doanh nghiệp Việt Nam: Tình huống - Dẫn giải - Bình Luận (Phần 2)

  Ebook Luật Doanh nghiệp Việt Nam: Tình huống - Dẫn giải - Bình Luận (Phần 2)

  Các quy định trong "Luật doanh nghiệp Việt Nam: Tình huống – Dẫn giải – Bình luận" được giải thích, bình luận từ nhiều chiều, có so sánh, đối chiếu với các quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc có liên quan đến doanh nghiệp ở trong nước cũng như nước ngoài để thấy được những điểm kế thừa, điểm mới và hoàn thiện của các quy...

   232 p thuviendanang 21/08/2023 22 0

 • Ebook Luật Doanh nghiệp Việt Nam: Tình huống - Dẫn giải - Bình Luận (Phần 1)

  Ebook Luật Doanh nghiệp Việt Nam: Tình huống - Dẫn giải - Bình Luận (Phần 1)

  Cuốn sách "Luật doanh nghiệp Việt Nam: Tình huống – Dẫn giải – Bình luận" do tác giả Phạm Hoài Huấn làm chủ biên đã đem đến cho bạn đọc một tài liệu tham khảo hữu ích về Luật doanh nghiệp năm 2014, giúp các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý và người dân có thể áp dụng và thi hành Luật một cách hiệu quả. Sách được chia thành 2 phần, mời các...

   242 p thuviendanang 21/08/2023 25 0

 • Ebook Hệ thống văn bản pháp lý cơ bản về người chưa thành niên của Việt Nam và quốc tế: Phần 2

  Ebook Hệ thống văn bản pháp lý cơ bản về người chưa thành niên của Việt Nam và quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hệ thống văn bản pháp lý cơ bản về người chưa thành niên của Việt Nam và quốc tế" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các quy định pháp lý quốc tế về người chưa thành niên; Công ước Quốc tế về quyền của người khuyết tật; Công ước số 138 về tuổi tối thiểu được đi làm việc; Các hướng...

   204 p thuviendanang 21/08/2023 12 0

 • Ebook Hệ thống văn bản pháp lý cơ bản về người chưa thành niên của Việt Nam và quốc tế: Phần 1

  Ebook Hệ thống văn bản pháp lý cơ bản về người chưa thành niên của Việt Nam và quốc tế: Phần 1

  Tài liệu "Hệ thống văn bản pháp lý cơ bản về người chưa thành niên của Việt Nam và quốc tế" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; Luật Trẻ em năm 2016; Luật Thanh niên năm 2005; Luật Hộ tịch 2014; Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007;... Mời các...

   270 p thuviendanang 21/08/2023 14 0

 • Ebook Hỏi - đáp pháp luật về giao thông đường bộ: Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp pháp luật về giao thông đường bộ: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hỏi - đáp pháp luật về giao thông đường bộ" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quy định của pháp luật có liên quan đến trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   135 p thuviendanang 24/07/2023 27 0

 • Ebook Hỏi - đáp pháp luật về giao thông đường bộ: Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp pháp luật về giao thông đường bộ: Phần 1

  Tài liệu "Hỏi - đáp pháp luật về giao thông đường bộ" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quy định chung về giao thông đường bộ và pháp luật giao thông đường bộ; Quy tắc giao thông đường bộ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   69 p thuviendanang 24/07/2023 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=thuviendanang
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERthuviendanang244964509vi