• Đề cương Lý luận chính trị

  Đề cương Lý luận chính trị

  Câu hỏi 1. Phân tích điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá? Đáp. Câu trả lời gồm ba ý lớn 1) Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá. Sản xuất hàng hoá ra đời, tồn tại và phát triển dựa vào hai điều kiện a) Phân công lao động xã hội là sự phân chia lao động xã hội thành các ngành, nghề khác nhau của nền sản...

   53 p thuviendanang 18/11/2013 304 1

 • Giáo trình chính trị 2008 mới

  Giáo trình chính trị 2008 mới

  Chính trị là môn học nằm trong chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp và là môn thi tốt nghiệp của hệ trung cấp chuyên nghiệp. Mục đích của môn học là trang bị cho học sinh những kiến thức

   189 p thuviendanang 18/11/2013 294 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số