• Ebook Công tác chính trị, tư tưởng và đời sống văn hóa, xã hội trong chiến khu cách mạng ở Nam Bộ (1945-1954): Phần 2

  Ebook Công tác chính trị, tư tưởng và đời sống văn hóa, xã hội trong chiến khu cách mạng ở Nam Bộ (1945-1954): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Công tác chính trị, tư tưởng và đời sống văn hóa, xã hội trong chiến khu cách mạng ở Nam Bộ (1945-1954)" cung cấp cho người đọc các nội dung: Đời sống văn hóa, xã hội trong chiến khi cách mạng ở Nam Bộ (1945-1954); đặc điểm, vai trò, bài học kinh nghiệm về công tác chính trị, tư tưởng và đời sống văn...

   198 p thuviendanang 17/11/2023 8 0

 • Ebook Công tác chính trị, tư tưởng và đời sống văn hóa, xã hội trong chiến khu cách mạng ở Nam Bộ (1945-1954): Phần 1

  Ebook Công tác chính trị, tư tưởng và đời sống văn hóa, xã hội trong chiến khu cách mạng ở Nam Bộ (1945-1954): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Công tác chính trị, tư tưởng và đời sống văn hóa, xã hội trong chiến khu cách mạng ở Nam Bộ (1945-1954)" cung cấp cho người đọc các nội dung: Cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác chính trị, tư tưởng và đời sống văn hóa, xã hội trng chiến khu cách mạng ở Nam Bộ; công tác chính trị, tư tưởng trong chiến khi cách mạng ở Nam...

   116 p thuviendanang 17/11/2023 8 0

 • Ebook Cục diện chính trị Đông Á (1991-2016): Phần 2

  Ebook Cục diện chính trị Đông Á (1991-2016): Phần 2

  Nội dung cuốn sách thể hiện sự nghiên cứu nghiêm túc, tác giả đã có nhiều cố gắng trong việc sưu tầm tư liệu và dành nhiều tâm huyết để hoàn thành nhưng cuốn sách cũng khó tránh khỏi những thiếu sót. Một số nhận định, phân tích nêu trong cuốn sách có giá trị tham khảo tốt, nhưng vẫn còn những ý kiến, nhận xét của tác giả cần được tiếp...

   116 p thuviendanang 17/11/2023 6 2

 • Ebook Cục diện chính trị Đông Á (1991-2016): Phần 1

  Ebook Cục diện chính trị Đông Á (1991-2016): Phần 1

  Cuốn sách Cục diện chính trị Đông Á giai đoạn 1991-2016 tập trung nghiên cứu cấu trúc, sự tương tác và biến đổi của cục diện chính trị khu vực Đông Á kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ đến nay. Đồng thời, các điểm nóng của khu vực như vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, xung đột ở Biển Đông, cạnh tranh quyền lực giữa các cường...

   110 p thuviendanang 17/11/2023 3 2

 • Ebook Về vấn đề biến động chính trị tại Hồng Kông: Phần 2

  Ebook Về vấn đề biến động chính trị tại Hồng Kông: Phần 2

  Cuốn sách "Về vấn đề biến động chính trị tại Hồng Kông" góp phần cung cấp thông tin, luận giải những vận động chính trị của Hồng Kông trong hiện tại và tương lai, nhìn nhận những tác động đối với an ninh, phát triển của đặc khu này, từ đó đưa ra một số định hướng chính sách đối với Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   184 p thuviendanang 17/11/2023 7 2

 • Ebook Về vấn đề biến động chính trị tại Hồng Kông: Phần 1

  Ebook Về vấn đề biến động chính trị tại Hồng Kông: Phần 1

  Cuốn sách "Về vấn đề biến động chính trị tại Hồng Kông" tập trung trình bày nguồn gốc, diễn biến biến động chính trị tại Hồng Kông, đặc biệt là từ ngày 30/6/2020, khi Trung Quốc áp dụng Luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông; cách đối diện, giải quyết của Bắc Kinh cũng như chính quyền Hồng Kông; dự báo hướng đi và xu hướng vận động...

   98 p thuviendanang 17/11/2023 6 3

 • Ebook Think tanks trong đời sống chính trị Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và những gợi ý đối với Việt Nam: Phần 2

  Ebook Think tanks trong đời sống chính trị Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và những gợi ý đối với Việt Nam: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách Think tanks trong đời sống chính trị Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và những gợi ý đối với Việt Nam (Sách chuyên khảo) Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Think tanks trong đời sống chính trị Nhật Bản; Những gợi ý tham khảo cho Việt Nam qua nghiên cứu think tanks trong nền chính trị Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật...

   99 p thuviendanang 17/11/2023 6 1

 • Ebook Think tanks trong đời sống chính trị Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và những gợi ý đối với Việt Nam: Phần 1

  Ebook Think tanks trong đời sống chính trị Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và những gợi ý đối với Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách Think tanks trong đời sống chính trị Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và những gợi ý đối với Việt Nam (Sách chuyên khảo) Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Một số vấn đề lý luận về think tanks trong đời sống chính trị hiện đại; Think tanks trong đời sống chính trị Hoa Kỳ; Think tanks trong đời sống chính trị Trung Quốc....

   175 p thuviendanang 17/11/2023 3 1

 • Ebook Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở Kiên Giang trong giai đoạn mới: Phần 2

  Ebook Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở Kiên Giang trong giai đoạn mới: Phần 2

  Ebook Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở Kiên Giang trong giai đoạn mới: Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân vững mạnh; Đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của mặt trận và các đoàn thể nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   114 p thuviendanang 21/10/2023 7 0

 • Ebook Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở Kiên Giang trong giai đoạn mới: Phần 1

  Ebook Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở Kiên Giang trong giai đoạn mới: Phần 1

  Ebook Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở Kiên Giang trong giai đoạn mới: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Xây dựng cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; Nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn của chi ủy, Đảng ủy xã ở huyện Tân Hiệp, Kiên Giang; Thực trạng và giải pháp giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc Khmer...

   163 p thuviendanang 21/10/2023 8 0

 • Ebook Nhập môn Khoa học chính trị: Phần 2

  Ebook Nhập môn Khoa học chính trị: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nhập môn Khoa học chính trị" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Những hình thức tham gia vào chính trị; Dân chủ và những hình thức lịch sử của nó; Những nguyên tắc cơ bản của dân chủ hiện đại; Nhà nước pháp quyền và những khía cạnh đạo đức của chính trị; Văn hóa chính trị. Mời các bạn cùng...

   117 p thuviendanang 21/10/2023 12 1

 • Ebook Nhập môn Khoa học chính trị: Phần 1

  Ebook Nhập môn Khoa học chính trị: Phần 1

  Tài liệu "Nhập môn Khoa học chính trị" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thế giới chính trị là đối tượng nghiên cứu của bộ môn chính trị học; Chính trị học như một môn khoa học nghiên cứu xã hội; Xã hội công dân; Hệ thống chính trị xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   129 p thuviendanang 21/10/2023 9 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=thuviendanang
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERthuviendanang244964507vi