• Một phương pháp thiết kế hệ phân lớp mờ dựa trên việc mở rộng lượng hóa đại số gia tử

  Một phương pháp thiết kế hệ phân lớp mờ dựa trên việc mở rộng lượng hóa đại số gia tử

  Bài báo đề xuất một phương pháp thiết kế các từ ngôn ngữ và HPLM dạng luật với ngữ nghĩa tập mờ của các từ mong muốn dạng hình thang dựa trên phương pháp lượng hóa ĐSGT mở rộng này và khảo sát tính hiệu quả của phương pháp lượng hóa mới khi giải quyết bài toán phân lớp. Kết quả thực nghiệm với 10 tập dữ liệu mẫu chuẩn cho thấy...

   13 p thuviendanang 27/10/2017 1770 1

 • Dạy kỹ năng đặt câu hỏi trong tham vấn: Quan niệm và cách tiến hành - Trần Thị Minh Đức

  Dạy kỹ năng đặt câu hỏi trong tham vấn: Quan niệm và cách tiến hành - Trần Thị Minh Đức

  Tài liệu "Dạy kỹ năng đặt câu hỏi trong tham vấn: Quan niệm và cách tiến hành" trình bày quan niệm về dạy thực hành kỹ năng tham vấn, dạy kỹ năng đặt câu hỏi trong tham vấn.

   11 p thuviendanang 17/07/2017 887 1

 • Lý thuyết phê phán của trường phái Frankfurt

  Lý thuyết phê phán của trường phái Frankfurt

  Lý thuyết phê phán của trường phái Frankfurt có ảnh hưởng mạnh mẽ tới trào lưu cánh tả phương Tây; đồng thời, trường phái này còn đi tiên phong trong việc chống lại ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa thực chứng và thuyết kỹ trị. Lý thuyết phê phán chỉ ra tác động tiêu cực của khoa học - kỹ thuật và tiến hành phê phán xã hội...

   9 p thuviendanang 17/07/2017 878 2

 • Ứng dụng mô hình Holast để đánh giá sự hài lòng của khách du lịch quốc tế tại một điểm đến: Trường hợp thành phố Đà Nẵng

  Ứng dụng mô hình Holast để đánh giá sự hài lòng của khách du lịch quốc tế tại một điểm đến: Trường hợp thành phố Đà Nẵng

  Mô hình HOLSAT đo lường sự hài lòng của khách du lịch tại một điểm đến bằng cách so sánh cảm nhận về các thuộc tính tích cực và tiêu cực của kỳ nghỉ với kỳ vọng của khách du lịch. Mô hình không sử dụng các thuộc tính cố định cho tất cả các điểm đến. Thay vào đó, nó sử dụng các thuộc tính phù hợp với từng điểm đến cụ thể....

   7 p thuviendanang 21/10/2016 828 2

 • Nghiên cứu nhận thức của sinh viên trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng về môn học giáo dục thể chất

  Nghiên cứu nhận thức của sinh viên trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng về môn học giáo dục thể chất

  Trên cơ sở tìm hiểu về nhận thức của sinh viên trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng về môn học GDTC nhằm xem xét mối quan hệ giữa nhận thức của họ về môn học với kết quả học tập, rèn luyện đồng thời đưa ra những tác động của các yếu tố xã hội từ đó nâng cao chất lượng chương trình đào tạo của nhà trường nói chung và hiệu quả...

   77 p thuviendanang 24/11/2016 591 8

 • Xác định paracetamol và axit ascorbic trong dược phẩm bằng phương pháp quang phổ đạo hàm

  Xác định paracetamol và axit ascorbic trong dược phẩm bằng phương pháp quang phổ đạo hàm

  Trong bài báo này, nhóm tác giả nghiên cứu xác định paracetamol và axit ascorbic bằng phương pháp quang phổ đạo hàm trong hai loại thuốc bột sủi bọt phổ biến trên thị trường tân dược, đó là thuốc Hapacol Kids và Effe Paracetamol.

   11 p thuviendanang 30/11/2017 582 1

 • Triết lý kinh doanh trong thành ngữ, tục ngữ Việt Nam

  Triết lý kinh doanh trong thành ngữ, tục ngữ Việt Nam

  Thành ngữ, tục ngữ là kho tàng “triết học dân gian”. Tư tưởng triết lý của nhân dân lao động về mọi vấn đề, trong đó có nghề kinh doanh đã được đúc rút từ thực tiễn và được chính thực tiễn kiểm nghiệm về tính chân lý. Do vậy, dù ra đời từ lâu nhưng những triết lý của dân gian về nghề buôn xưa vẫn còn nguyên giá trị và có tác dụng...

   10 p thuviendanang 25/04/2018 570 1

 • Nghiên cứu phát triển Cluster (cụm) ngành du lịch: Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam

  Nghiên cứu phát triển Cluster (cụm) ngành du lịch: Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam

  Trên cơ sở đó, nghiên cứu này nhằm cung cấp một cơ sở nền tảng để các nhà làm chính sách hiểu được bản chất và hoạt động của các cluster ngành trong nền kinh tế địa phương cũng như hoạt động kinh tế trong khu vực, xác định các mối liên kết vốn có cũng như các chính sách hỗ trợ các cluster ngành cạnh tranh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế...

   11 p thuviendanang 21/10/2016 521 4

 • Thuật toán xác định tính chất mã của ngôn ngữ chính quy

  Thuật toán xác định tính chất mã của ngôn ngữ chính quy

  Trong bài báo này, các tác giả trình bày một thuật toán mới mở rộng thuật toán Sardinas-Patterson xác định tính chất mã của một ngôn ngữ. Từ đó nhận được một thuật toán với độ phức tạp cỡ O(k) để nhận biết một ngôn ngữ chính quy cho trước là mã hay không, với k là chỉ số hữu hạn của tương đẳng cú pháp thỏa ngôn ngữ đó.

   8 p thuviendanang 27/12/2017 503 1

 • A new method to implement AFij at core routers in diffserv networks

  A new method to implement AFij at core routers in diffserv networks

  The most complicated part in DiffServ implementation belongs to AF BHP. Indeed, the complication of AF comes not only from its architecture, but also from its goals. This paper will propose a method to implement AFij of AF BHP at core routers in DiffServ networks. Using this method, we can make AF subclasses (AFij ) easily. Moreover, the performance of the system will be better since the mechanism has congestion control ability and fair...

   9 p thuviendanang 27/12/2017 443 1

 • Sự hấp phụ Pb2+ từ dung dịch nước trên vật liệu Chitosan có gắn các phân tử nano MnO2: Nghiên cứu các mô hình cân bằng đẳng nhiệt

  Sự hấp phụ Pb2+ từ dung dịch nước trên vật liệu Chitosan có gắn các phân tử nano MnO2: Nghiên cứu các mô hình cân bằng đẳng nhiệt

  Trong nghiên cứu này, tác giả đã nghiên cứu năm mô hình hấp phụ đẳng nhiệt: Langmuir, Freundlich, Redlich-Peterson, Tempkin và Dubinin - Redushkevich (D - R) cho quá trình hấp phụ ion Pb2+ từ dung dịch nước bằng vật liệu Chitosan có gắn các phân tử có cấu trúc nano MnO2 (MnO2/CS).

   8 p thuviendanang 30/11/2017 442 1

 • Mấy suy nghĩ về nguồn gốc tâm lý của tôn giáo - Nguyễn Đức Lữ

  Mấy suy nghĩ về nguồn gốc tâm lý của tôn giáo - Nguyễn Đức Lữ

  Vấn đề ảnh hưởng của yếu tố tâm lý, tình cảm cho sự ra đời tôn giáo đã được các nhà duy vật cổ đại nghiên cứu từ lâu, rất tiếc ở Việt Nam việc nghiên cứu này vẫn còn sơ lược... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   5 p thuviendanang 22/05/2017 415 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=thuviendanang