• Nghiên cứu nhận thức của sinh viên trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng về môn học giáo dục thể chất

  Nghiên cứu nhận thức của sinh viên trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng về môn học giáo dục thể chất

  Trên cơ sở tìm hiểu về nhận thức của sinh viên trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng về môn học GDTC nhằm xem xét mối quan hệ giữa nhận thức của họ về môn học với kết quả học tập, rèn luyện đồng thời đưa ra những tác động của các yếu tố xã hội từ đó nâng cao chất lượng chương trình đào tạo của nhà trường nói chung và hiệu quả...

   77 p thuviendanang 24/11/2016 518 6

 • Những địa danh và di tích liên quan đến sông An Cựu ở khu vực Huế

  Những địa danh và di tích liên quan đến sông An Cựu ở khu vực Huế

  Bài viết này đề cập một số địa danh và di tích gắn bó mật thiết với dòng sông An Cựu ở khu vực Huế. Đây đều là những địa danh quen thuộc với người dân xứ Huế và cả những người yêu Huế nhưng không phải ai cũng am hiểu tường tận.

   35 p thuviendanang 31/10/2019 197 6

 • Nghiên cứu phát triển Cluster (cụm) ngành du lịch: Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam

  Nghiên cứu phát triển Cluster (cụm) ngành du lịch: Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam

  Trên cơ sở đó, nghiên cứu này nhằm cung cấp một cơ sở nền tảng để các nhà làm chính sách hiểu được bản chất và hoạt động của các cluster ngành trong nền kinh tế địa phương cũng như hoạt động kinh tế trong khu vực, xác định các mối liên kết vốn có cũng như các chính sách hỗ trợ các cluster ngành cạnh tranh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế...

   11 p thuviendanang 21/10/2016 478 3

 • Xây dựng chương trình phát triển du lịch cộng đồng tại thành phố Đà Nẵng

  Xây dựng chương trình phát triển du lịch cộng đồng tại thành phố Đà Nẵng

  Tài liệu "Xây dựng chương trình phát triển du lịch cộng đồng tại thành phố Đà Nẵng" giới thiệu đến các bạn một số nội dung về: Du lịch cộng đồng, các đặc trưng của du lịch cộng đồng, điều kiện phát triển du lịch cộng đồng tại một địa phương, mô hình phát triển du lịch cộng đồng, xây dựng chương trình phát triển du lịch cộng...

   9 p thuviendanang 21/10/2016 320 3

 • Về học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác

  Về học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác

  Học thuyết của C.Mác về hình thái kinh tế - xã hội từ khi ra đời đã cung cấp cho giai cấp công nhân và nhân loại tiến bộ một vũ khí lý luận khoa học để đấu tranh giải phóng con người. Học thuyết đó đã và đang bị nhiều người phê phán. Trong thời đại hiện nay, trước những biến đổi to lớn của thực tiễn xã hội, đặc biệt trước sự sụp...

   10 p thuviendanang 17/07/2017 226 3

 • Tạp chí khoa học & công nghệ: Nghiên cứu hành vi khách du lịch Thái Lan đến Đà Nẵng và đề xuất đối với xây dựng chính sách thu hút khách

  Tạp chí khoa học & công nghệ: Nghiên cứu hành vi khách du lịch Thái Lan đến Đà Nẵng và đề xuất đối với xây dựng chính sách thu hút khách

  Trên cơ sở khảo sát 500 khách Thái Lan đến Đà Nẵng (theo dự án liên kết với Sở văn hóa, thông tin và du lịch thành phố Đà Nẵng năm 2009), nghiên cứu đã giới thiệu những hành vi liên quan đến khách du lịch như nguồn tham vấn thông tin trước khi đi du lich, nơi thăm viếng, loại hình lưu trú, mức độ cảm nhận về cơ sở lưu trú, nhà hàng, các điểm vui...

   10 p thuviendanang 25/08/2016 302 3

 • Nghiên cứu hành vi khách du lịch Thái Lan đến Đà Nẵng và đề xuất đối với xây dựng chính sách thu hút khách

  Nghiên cứu hành vi khách du lịch Thái Lan đến Đà Nẵng và đề xuất đối với xây dựng chính sách thu hút khách

  Trên cơ sở khảo sát 500 khách Thái Lan đến Đà Nẵng (theo dự án liên kết với Sở văn hóa, thông tin và du lịch thành phố Đà Nẵng năm 2009), nghiên cứu đã giới thiệu những hành vi liên quan đến khách du lịch như (1) nguồn tham vấn thông tin trước khi đi du lich, (2) nơi thăm viếng, (3) loại hình lưu trú, (4) mức độ cảm nhận về cơ sở lưu trú, nhà hàng,...

   10 p thuviendanang 21/10/2016 358 3

 • Thái độ chính trị của thanh niên nông thôn - TS. Đỗ Ngọc Khanh

  Thái độ chính trị của thanh niên nông thôn - TS. Đỗ Ngọc Khanh

  Thái độ có vai trò quan trọng trong việc dự báo hành vi của con người, thái độ chính trị được hiểu là thái độ của cá nhân hay thái độ của nhóm với tình hình chính trị, một số vấn đề chính trị của đất nước. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Thái độ chính trị của thanh niên nông...

   11 p thuviendanang 07/01/2017 255 3

 • Kết quả tính tham số góc quay EULER từ vận tốc chuyển dịch ngang trên các điểm thuộc mạng lưới GNSS nghiên cứu địa động lực lãnh thổ Việt Nam

  Kết quả tính tham số góc quay EULER từ vận tốc chuyển dịch ngang trên các điểm thuộc mạng lưới GNSS nghiên cứu địa động lực lãnh thổ Việt Nam

  Trong nghiên cứu kiến tạo, góc quay Euler được sử dụng để mô tả sự chuyển dịch tương đối của các mảng kiến tạo trên bềmặt Trái đất. Bài báo này trình bày và diễn giải cơ sở lý thuyết xác định các tham số góc Euler sử dụng các véc tơ vận tốc chuyển dịch ngang của một tập hợp các trạm đo hệ thống vệ tinh định vị và dẫn đường...

   8 p thuviendanang 31/10/2019 176 3

 • Thích ứng của trẻ em lang thang cơ nhỡ về mặt nhận thức - GS.TS. Vũ Dũng

  Thích ứng của trẻ em lang thang cơ nhỡ về mặt nhận thức - GS.TS. Vũ Dũng

  Thích ứng về mặt nhận thức có ý nghĩa quan trọng đối với thích ứng xã hội của trẻ em lang thang cơ nhỡ. Kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả cho thấy, các em còn thiếu tự tin vào khả năng, nghị lực và ý chí của mình khi suy nghĩ về cuộc sống hiện tại và cách thức giải quyết những vấn đề của hiện tại. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về...

   13 p thuviendanang 07/01/2017 65 2

 • Khai phá cây con thường xuyên trên cơ sở dữ liệu weblogs

  Khai phá cây con thường xuyên trên cơ sở dữ liệu weblogs

  Bài viết Khai phá cây con thường xuyên trên cơ sở dữ liệu weblogs đề xuất một phương pháp hiệu quả khai phá cây con thường xuyên trên cơ sở dữ liệu weblogs với việc tối ưu hóa vấn đề phát hiện các cây con đẳng cấu và thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu để giảm thời gian và giảm không gian bộ nhớ trong quá trình tính toán.

   9 p thuviendanang 31/01/2020 194 2

 • Trở ngại tâm lý của học sinh trung học cơ sở trong hành vi tham gia học giáo dục giới tính - Nguyễn Phương Lan

  Trở ngại tâm lý của học sinh trung học cơ sở trong hành vi tham gia học giáo dục giới tính - Nguyễn Phương Lan

  Mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Trở ngại tâm lý của học sinh trung học cơ sở trong hành vi tham gia học giáo dục giới tính" dưới đây để nắm bắt được những trở ngại tâm lý như: Tâm lý e ngạo thể hiện tính chủ động trong tìm hiểu, lĩnh hội kiến thức giáo dục giới tính, tâm lý ngại bộc lộ, chia sẻ, những kiến thức về bản thân về...

   17 p thuviendanang 07/01/2017 227 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số