• Nghiên cứu triết học - xã hội về môi trường sinh thái ở Việt Nam

  Nghiên cứu triết học - xã hội về môi trường sinh thái ở Việt Nam

  Bài viết tổng hợp những kết quả nghiên cứu chủ yếu về môi trường sinh thái ở Việt Nam dưới góc độ triết học - xã hội trong 45 năm qua. Những kết quả nghiên cứu đó xác định: các nguyên lý cơ bản của mối quan hệ giữa con người và xã hội với tự nhiên; các triết lý tổng quát về mối quan hệ con người - xã hội - tự nhiên; các khái niệm...

   12 p thuviendanang 17/07/2017 277 1

 • Ảnh hưởng của truyền thông xã hội đến môi trường báo chí Việt Nam

  Ảnh hưởng của truyền thông xã hội đến môi trường báo chí Việt Nam

  Tác giả chủ yếu phác thảo lại quá trình thâm nhập của truyền thông xã hội (social media) vào Việt Nam từ đầu những năm 2000, qua đó phân tích những tác động của nó tới môi trường báo chí. Tác giả cho rằng, tuy truyền thông xã hội có nhiều ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của nền báo chí-truyền thông nước nhà, nhưng bản thân nó cũng có...

   8 p thuviendanang 21/09/2016 276 1

 • Xây dựng và hoàn thiện luật pháp tôn giáo nhìn từ đời sống tôn giáo Việt Nam

  Xây dựng và hoàn thiện luật pháp tôn giáo nhìn từ đời sống tôn giáo Việt Nam

  Trên cơ sở phân tích những thành tựu và một số vấn đề tồn tại trong nhận thức và hành động về “vấn đề tôn giáo - tộc người”, “vấn đề đất đai và tài sản có nguồn gốc tôn giáo”, “vấn đề quan hệ tôn giáo - chính trị”, “vấn đề pháp nhân tôn giáo”, tác giả bài viết này cho rằng, việc xây dựng và hoàn thiện luật pháp tôn...

   9 p thuviendanang 30/04/2020 275 2

 • Thái độ chính trị của thanh niên nông thôn - TS. Đỗ Ngọc Khanh

  Thái độ chính trị của thanh niên nông thôn - TS. Đỗ Ngọc Khanh

  Thái độ có vai trò quan trọng trong việc dự báo hành vi của con người, thái độ chính trị được hiểu là thái độ của cá nhân hay thái độ của nhóm với tình hình chính trị, một số vấn đề chính trị của đất nước. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Thái độ chính trị của thanh niên nông...

   11 p thuviendanang 07/01/2017 273 3

 • Đảm bảo sự toàn vẹn của cơ sở dữ liệu quan hệ với các dữ liệu kiểu văn bản bằng kỹ thuật thủy vân

  Đảm bảo sự toàn vẹn của cơ sở dữ liệu quan hệ với các dữ liệu kiểu văn bản bằng kỹ thuật thủy vân

  Bài báo này đề xuất một lược đồ thủy vân mới dùng để đảm bảo sự toàn vẹn cho các cơ sở dữ liệu quan hệ có các thuộc tính kiểu văn bản. Lược đồ này tạo ra một thủy vân từ các âm tố và các ký tự đặc biệt của các thuộc tính để nhúng vào một thuộc tính kiểu văn bản có tác động thấp.

   11 p thuviendanang 27/12/2017 272 1

 • Truyền thông đại chúng và vấn đề gìn giữ, phát triển những giá trị văn hóa Việt Nam hiện nay

  Truyền thông đại chúng và vấn đề gìn giữ, phát triển những giá trị văn hóa Việt Nam hiện nay

  Bài viết trình bày một số nội dung sau: Ý nghĩa của việc gìn giữ và phát triển những giá trị văn hóa Việt thông qua phản ánh của các phương tiện truyền thông đại chúng ở Việt Nam hiện nay, vai trò của hệ thống truyền thông đại chúng trong việc gìn giữ và phát triển những giá trị văn hóa Việt Nam hiện nay, một số giải pháp nhằm phát huy hiệu...

   8 p thuviendanang 21/12/2016 272 2

 • Toàn cầu hóa truyền thông đại chúng và những hệ quả của nó

  Toàn cầu hóa truyền thông đại chúng và những hệ quả của nó

  Khẳng định toàn cầu hóa truyền thông đại chúng đã trở thành hiện thực từ giữa thế kỷ XX, trong bài viết này, tác giả không chỉ tập trung làm rõ thực chất của toàn cầu hóa truyền thông đại chúng được thể hiện ở sự phát triển nhanh chóng về sức mạnh của các loại hình phương tiện và các chủ thể chi phối, ở sự quy chuẩn hóa công nghệ...

   8 p thuviendanang 21/09/2016 272 1

 • Thuật toán bầy ong giải bài toán cây khung với chi phí định tuyến nhỏ nhất

  Thuật toán bầy ong giải bài toán cây khung với chi phí định tuyến nhỏ nhất

  Bài toán tìm cây khung chi phí định tuyến nhỏ nhất (Minimum Routing Cost Spanning Tree - MRCST) có thể được tìm thấy trong nhiều bài toán thiết kế mạng. Trong trường hợp tổng quát, bài toán MRCST đã được chứng minh là NP- khó. Bài báo này đề xuất thuật toán giải bài toán MRCST được phát triển dựa trên sơ đồ thuật toán bầy ong.

   12 p thuviendanang 27/10/2017 271 1

 • Những giải pháp cơ bản nhằm phát triển ngành du lịch của thành phố Đà Nẵng

  Những giải pháp cơ bản nhằm phát triển ngành du lịch của thành phố Đà Nẵng

  Đà Nẵng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Đà Nẵng có nhiều lợi thế để phát triển du lịch, dịch vụ. Trên thực tế, đây là ngành kinh tế mũi nhọn thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Bài viết nêu lên thực trạng và những định hướng phát triển cơ bản cho ngành du lịch Đà Nẵng nhằm phát huy lợi...

   5 p thuviendanang 21/10/2016 271 2

 • Vai trò ca nương trong nghệ thuật ca trù

  Vai trò ca nương trong nghệ thuật ca trù

  Bài viết nêu bật tầm quan trọng của vai trò nguời ca nương (đào nương) gắn liền với nguồn gốc lịch sử nghệ thuật ca trù, và ảnh hưởng đến trào lưu thưởng thức nghệ thuật này. Qua vai trò đào nương, ta hiểu được quy luật tồn tại và tiến hóa của nghệ thuật ca trù, từ trào lưu đại chúng, ca trù tồn tại trong hát cửa đình, hát khao vọng…...

   12 p thuviendanang 31/03/2018 270 1

 • Nghiên cứu từ vựng tiếng Việt với hệ thống Sketch Engine

  Nghiên cứu từ vựng tiếng Việt với hệ thống Sketch Engine

  Bài báo này sẽ giới thiệu hệ thống Sketch Engine và nghiên cứu triển khai hệ thống này cho tiếng Việt. Các tác giả cũng trình bày cách thức xây dựng kho ngữ liệu và tập các quan hệ ngữ pháp cơ bản tiếng Việt để phục vụ cho hệ thống truy vấn kho ngữ liệu trong Sketch Engine.

   12 p thuviendanang 27/12/2017 270 1

 • Phẩm chất nhà báo trong sự nghiệp văn chương Vũ Bằng

  Phẩm chất nhà báo trong sự nghiệp văn chương Vũ Bằng

  Nghĩ về truyền thống của nền báo chí cách mạng Việt Nam, suy ngẫm về Vũ Bằng, người đọc nhận thấy những phẩm chất cao quý của một nhà báo trong ngòi bút của ông. Đó là một con người có những quan niệm đúng đắn về nghề nghiệp, một nhà báo hay kể tội mình, thành thực với mảng sáng tối trong con người mình. Trong bài viết sau đây, tác giả...

   9 p thuviendanang 21/12/2016 270 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số