• Toàn cầu hóa truyền thông đại chúng và những hệ quả của nó

  Toàn cầu hóa truyền thông đại chúng và những hệ quả của nó

  Khẳng định toàn cầu hóa truyền thông đại chúng đã trở thành hiện thực từ giữa thế kỷ XX, trong bài viết này, tác giả không chỉ tập trung làm rõ thực chất của toàn cầu hóa truyền thông đại chúng được thể hiện ở sự phát triển nhanh chóng về sức mạnh của các loại hình phương tiện và các chủ thể chi phối, ở sự quy chuẩn hóa công nghệ...

   8 p thuviendanang 21/09/2016 258 1

 • Nghiên cứu triết học - xã hội về môi trường sinh thái ở Việt Nam

  Nghiên cứu triết học - xã hội về môi trường sinh thái ở Việt Nam

  Bài viết tổng hợp những kết quả nghiên cứu chủ yếu về môi trường sinh thái ở Việt Nam dưới góc độ triết học - xã hội trong 45 năm qua. Những kết quả nghiên cứu đó xác định: các nguyên lý cơ bản của mối quan hệ giữa con người và xã hội với tự nhiên; các triết lý tổng quát về mối quan hệ con người - xã hội - tự nhiên; các khái niệm...

   12 p thuviendanang 17/07/2017 258 1

 • Nghiên cứu từ vựng tiếng Việt với hệ thống Sketch Engine

  Nghiên cứu từ vựng tiếng Việt với hệ thống Sketch Engine

  Bài báo này sẽ giới thiệu hệ thống Sketch Engine và nghiên cứu triển khai hệ thống này cho tiếng Việt. Các tác giả cũng trình bày cách thức xây dựng kho ngữ liệu và tập các quan hệ ngữ pháp cơ bản tiếng Việt để phục vụ cho hệ thống truy vấn kho ngữ liệu trong Sketch Engine.

   12 p thuviendanang 27/12/2017 257 1

 • Nghiên cứu sự tạo phức đa phối tử trong hệ Nd(III)-4-(3-metyl-2-pyridylazo) rezocxin - axit axetic bằng phương pháp trắc quang

  Nghiên cứu sự tạo phức đa phối tử trong hệ Nd(III)-4-(3-metyl-2-pyridylazo) rezocxin - axit axetic bằng phương pháp trắc quang

  Neodym là một trong những nguyên tố đất hiếm được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp, y học và có khả năng tạo phức tốt với các phối tử vô cơ, hữu cơ. Trong các công trình trước, nhóm tác giả đã thông báo kết quả nghiên cứu sự tạo phức giữa một số ion kim loại với 4-(3-metyl-2- pyridylazo)rezocxin (3-CH3-PAR). Trong...

   6 p thuviendanang 30/11/2017 257 1

 • Tổng hợp, phân tích phổ hồng ngoại (ir) và phổ cộng hưởng từ proton-(1h-nmr) của 1-(4-clorophenyl)-3-(8-hiđroxiquinolin-5-yl)prop-2-en-1-on và 3-(8-hiđroxiquinolin 5 yl)-1-(4-nitrophenyl)prop-2- en-1-on

  Tổng hợp, phân tích phổ hồng ngoại (ir) và phổ cộng hưởng từ proton-(1h-nmr) của 1-(4-clorophenyl)-3-(8-hiđroxiquinolin-5-yl)prop-2-en-1-on và 3-(8-hiđroxiquinolin 5 yl)-1-(4-nitrophenyl)prop-2- en-1-on

  Nghiên cứu đã tiến hành đo phổ hồng ngoại IR của ba chất D, X1, X2 và đo phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H-NMR của hai chất X1 và X2. Dựa vào kết quả phổ IR và 1H-NMR của các chất tổng hợp được, chúng tôi kết luận rằng chất X1 và X2 đều tồn tại cấu hình trans có cấu trúc dạng s-cis.

   7 p thuviendanang 19/09/2017 256 1

 • Thuật toán bầy ong giải bài toán cây khung với chi phí định tuyến nhỏ nhất

  Thuật toán bầy ong giải bài toán cây khung với chi phí định tuyến nhỏ nhất

  Bài toán tìm cây khung chi phí định tuyến nhỏ nhất (Minimum Routing Cost Spanning Tree - MRCST) có thể được tìm thấy trong nhiều bài toán thiết kế mạng. Trong trường hợp tổng quát, bài toán MRCST đã được chứng minh là NP- khó. Bài báo này đề xuất thuật toán giải bài toán MRCST được phát triển dựa trên sơ đồ thuật toán bầy ong.

   12 p thuviendanang 27/10/2017 255 1

 • Vai trò của truyền thông đại chúng trong hoạt động của cơ quan lập pháp các nước phương Tây

  Vai trò của truyền thông đại chúng trong hoạt động của cơ quan lập pháp các nước phương Tây

  Trong lĩnh vực chính trị, truyền thông đại chúng có vai trò rất to lớn: cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng chính trị; xác lập chương trình nghị sự, là diễn đàn giao tiếp chính trị;... Bài viết này đề cập đến vai trò của truyền thông đại chúng trong hoạt động của cơ quan lập pháp các nước phương Tây, đặc biệt là đối với hoạt động...

   11 p thuviendanang 21/09/2016 255 1

 • Ứng dụng kĩ thuật đo nhiệt phát quang liều tích lũy trên mẫu nén tinh thể xác định tuổi địa chất tại một số khu vực miền Đông Nam Bộ

  Ứng dụng kĩ thuật đo nhiệt phát quang liều tích lũy trên mẫu nén tinh thể xác định tuổi địa chất tại một số khu vực miền Đông Nam Bộ

  Trong nghiên cứu này, tác giả áp dụng phương pháp “định tuổi nhiệt phát quang liều tích lũy” (TL) để xác định niên đại cho hai khu vực địa tầng ở miền Đông Nam Bộ bao gồm hệ tầng Bà Miêu và hệ tầng Thủ Đức. Đây là nghiên cứu ứng dụng TL lần đầu tiên được thực hiện tại một phòng thí nghiệm trong nước để xác định niên đại địa...

   14 p thuviendanang 08/01/2018 255 1

 • Thái độ chính trị của thanh niên nông thôn - TS. Đỗ Ngọc Khanh

  Thái độ chính trị của thanh niên nông thôn - TS. Đỗ Ngọc Khanh

  Thái độ có vai trò quan trọng trong việc dự báo hành vi của con người, thái độ chính trị được hiểu là thái độ của cá nhân hay thái độ của nhóm với tình hình chính trị, một số vấn đề chính trị của đất nước. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Thái độ chính trị của thanh niên nông...

   11 p thuviendanang 07/01/2017 255 3

 • Đều khiến lai lực/ Vị trí robot N bậc tự do có nhiều tham số bất định trong khung tọa độ tay nắm robot

  Đều khiến lai lực/ Vị trí robot N bậc tự do có nhiều tham số bất định trong khung tọa độ tay nắm robot

  Bài báo đề xuất phương pháp điều khiển lai lực và vị trí bobot n bậc tự do gia công các mặt cong mô tả trong khung tọa độ tay nắm khi không biết chính xác mô hình của robot. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p thuviendanang 27/12/2017 255 1

 • Đồng bộ thích nghi mạng CNN hỗn loạn và ứng dụng trong bảo mật truyền thông

  Đồng bộ thích nghi mạng CNN hỗn loạn và ứng dụng trong bảo mật truyền thông

  Bài báo giải quyết bài toán đồng bộ tín hiệu hỗn loạn của một lớp mạng nơ ron tế bào với nhiều tham số chưa biết bằng lý thuyết điều khiển thích nghi. Các thuật điều khiển và luật cập nhật tham số đưa ra được chứng minh đảm bảo tính đồng bộ toàn cục dựa trên lý thuyết ổn định Lyapunov.

   11 p thuviendanang 27/12/2017 255 1

 • Vai trò ca nương trong nghệ thuật ca trù

  Vai trò ca nương trong nghệ thuật ca trù

  Bài viết nêu bật tầm quan trọng của vai trò nguời ca nương (đào nương) gắn liền với nguồn gốc lịch sử nghệ thuật ca trù, và ảnh hưởng đến trào lưu thưởng thức nghệ thuật này. Qua vai trò đào nương, ta hiểu được quy luật tồn tại và tiến hóa của nghệ thuật ca trù, từ trào lưu đại chúng, ca trù tồn tại trong hát cửa đình, hát khao vọng…...

   12 p thuviendanang 31/03/2018 254 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số