• Áp dụng kỹ thuật khai thác đồ thị vào bài toán phân loại bằng văn bản

  Áp dụng kỹ thuật khai thác đồ thị vào bài toán phân loại bằng văn bản

  bài báo đề cập đến khung mô hình phân loại văn bản dựa trên phương thức khai thác đồ thị. Các văn bản được biểu diễn bằng đồ thị thay cho mô hình không gian vectơ truyền thống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p thuviendanang 27/12/2017 281 1

 • Về xây dựng một số tiêu chuẩn ổn định ngẫu nhiên cho hệ điều khiển đa cấu trúc

  Về xây dựng một số tiêu chuẩn ổn định ngẫu nhiên cho hệ điều khiển đa cấu trúc

  Các tiêu chuẩn ổn định được sử dụng rộng rãi trong khảo sát tính ổn định của các hệ điều khiển do sự thuận tiện không cần phải giải các phương trình vi phân mô tả động học của hệ. Bài báo bổ sung, đề xuất một số tiêu chuẩn ổn định cho hệ phi tuyến tính và các hệ phi tuyến tính đa cấu trúc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   8 p thuviendanang 27/12/2017 280 1

 • Tiếp cận đại số gia tử cho phân lớp mờ

  Tiếp cận đại số gia tử cho phân lớp mờ

  Bài báo đề xuất một phương pháp mới cho bài toán phân lớp mở sử dụng đại số gia tử HA. Các tác giả đã chỉ ra rằng kết quả của các phương pháp dựa trên đại số gia tử phụ thuộc đến tham số mờ của các gia tử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p thuviendanang 27/12/2017 279 1

 • Phương pháp thành lập bản đồ địa chất công trình (ĐCCT) tỷ lệ 1: 25.000 khu vực ven biển Hải Phòng

  Phương pháp thành lập bản đồ địa chất công trình (ĐCCT) tỷ lệ 1: 25.000 khu vực ven biển Hải Phòng

  Bài viết Phương pháp thành lập bản đồ địa chất công trình (ĐCCT) tỷ lệ 1: 25.000 khu vực ven biển Hải Phòng nêu lên phương pháp thành lập bản đồ ĐCCT tỷ lệ 1: 25.000 theo nguyên tắc này ở khu vực ven biển Hải Phòng, dựa trên cơ sở bản đồ ĐCCT tỷ lệ 1: 50.000 và các kết quả nghiên cứu về ĐCCT đã có trong khu vực.

   8 p thuviendanang 08/01/2018 279 1

 • Mối quan hệ giữa chất lượng hàng hóa, dịch vụ công và tăng trưởng kinh tế

  Mối quan hệ giữa chất lượng hàng hóa, dịch vụ công và tăng trưởng kinh tế

  Bài viết phân tích mối quan hệ giữa chất lượng hàng hóa, dịch vụ công và tăng trưởng kinh tế, trong đó đi sâu xem xét ảnh hưởng cụ thể của chất lượng cơ sở hạ tầng và chất lượng hoạt động của cơ quan công quyền đối với tăng trưởng kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p thuviendanang 26/02/2018 277 1

 • Tư tưởng của Trần Đức Thảo về nguồn gốc của ngôn ngữ và ý thức

  Tư tưởng của Trần Đức Thảo về nguồn gốc của ngôn ngữ và ý thức

  Tư tưởng biện chứng duy vật của Trần Đức Thảo về nguồn gốc ngôn ngữ và ý thức được thể hiện khá đậm nét trong triết học của ông. Để luận giải sâu sắc, khoa học về sự xuất hiện ngôn ngữ và ý thức trong con người, Trần Đức Thảo đã so sánh sự tiến hóa của các loài động vật với sự phát triển của con người. Tham khảo bài viết...

   8 p thuviendanang 17/07/2017 275 1

 • Tổng hợp, phân tích phổ hồng ngoại (ir) và phổ cộng hưởng từ proton-(1h-nmr) của 1-(4-clorophenyl)-3-(8-hiđroxiquinolin-5-yl)prop-2-en-1-on và 3-(8-hiđroxiquinolin 5 yl)-1-(4-nitrophenyl)prop-2- en-1-on

  Tổng hợp, phân tích phổ hồng ngoại (ir) và phổ cộng hưởng từ proton-(1h-nmr) của 1-(4-clorophenyl)-3-(8-hiđroxiquinolin-5-yl)prop-2-en-1-on và 3-(8-hiđroxiquinolin 5 yl)-1-(4-nitrophenyl)prop-2- en-1-on

  Nghiên cứu đã tiến hành đo phổ hồng ngoại IR của ba chất D, X1, X2 và đo phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H-NMR của hai chất X1 và X2. Dựa vào kết quả phổ IR và 1H-NMR của các chất tổng hợp được, chúng tôi kết luận rằng chất X1 và X2 đều tồn tại cấu hình trans có cấu trúc dạng s-cis.

   7 p thuviendanang 19/09/2017 275 1

 • Xác định hàm lượng selenium trong mẫu sinh học bằng phương pháp trùng phùng gamma - gamma

  Xác định hàm lượng selenium trong mẫu sinh học bằng phương pháp trùng phùng gamma - gamma

  Trong bài báo này, trình bày kết quả xác định hàm lượng selenium trong mẫu sinh học bằng phương pháp trùng phùng gamma - gamma. Kết quả cho thấy phương pháp này đã loại bỏ ảnh hưởng của nền phông compton khi phân tích selenium và đã cải thiện được tỷ số đỉnh trên phông 64,2 lần, giới hạn phát hiện 8,9 lần so với phương pháp đo đơn sử dụng một...

   8 p thuviendanang 30/11/2017 274 1

 • Phương pháp lập luận mờ sử dụng đại số gia tử với ánh xạ ngữ nghĩa định lượng khoảng

  Phương pháp lập luận mờ sử dụng đại số gia tử với ánh xạ ngữ nghĩa định lượng khoảng

  Trong bài báo này, các tác giả phát triển phương pháp lập luận mờ dựa trên ĐSGT với ánh xạ ngữ nghĩa định lượng khoảng và ứng dụng giải quyết mộ vài bài toán để chứng tỏ rằng phương pháp mới cho kết quả tối ưu hơn và nghiệm tối ưu thực sự ứng với độ đo tính mờ các các phần tử trung hòa khác không.

   16 p thuviendanang 27/12/2017 273 1

 • Vai trò của báo chí cách mạng trong đời sống chính trị Việt Nam 1925-1945

  Vai trò của báo chí cách mạng trong đời sống chính trị Việt Nam 1925-1945

  Với bài viết này, tác giả đã khảo cứu những tờ báo cách mạng tiêu biểu nhất trong giai đoạn 1925-1945, cố gắng để phân biệt báo chí cách mạng và báo chí của Ðảng Cộng sản Việt Nam. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   11 p thuviendanang 21/09/2016 271 1

 • Những giải pháp cơ bản nhằm phát triển ngành du lịch của thành phố Đà Nẵng

  Những giải pháp cơ bản nhằm phát triển ngành du lịch của thành phố Đà Nẵng

  Đà Nẵng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Đà Nẵng có nhiều lợi thế để phát triển du lịch, dịch vụ. Trên thực tế, đây là ngành kinh tế mũi nhọn thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Bài viết nêu lên thực trạng và những định hướng phát triển cơ bản cho ngành du lịch Đà Nẵng nhằm phát huy lợi...

   5 p thuviendanang 21/10/2016 269 2

 • Ảnh hưởng của truyền thông xã hội đến môi trường báo chí Việt Nam

  Ảnh hưởng của truyền thông xã hội đến môi trường báo chí Việt Nam

  Tác giả chủ yếu phác thảo lại quá trình thâm nhập của truyền thông xã hội (social media) vào Việt Nam từ đầu những năm 2000, qua đó phân tích những tác động của nó tới môi trường báo chí. Tác giả cho rằng, tuy truyền thông xã hội có nhiều ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của nền báo chí-truyền thông nước nhà, nhưng bản thân nó cũng có...

   8 p thuviendanang 21/09/2016 269 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số