Ứng dụng giải thuật song song trên hệ thống CPU-GPU cho bài toán tìm kiếm Motif

Bài viết Ứng dụng giải thuật song song trên hệ thống CPU-GPU cho bài toán tìm kiếm Motif tập trung tìm hiểu giải thuật Pattern Branching, CUDA và OpenCL, song song giải thuật Pattern Branching trên GPU. Mời các bạn tham khảo.