• Ebook Văn hóa Phùng Nguyên: Phần 1

  Ebook Văn hóa Phùng Nguyên: Phần 1

  Văn hóa Phùng Nguyên là văn hóa thuộc sơ kỳ thời đại đồng thau Việt Nam ở lưu vực sông Hồng, là cội nguồn đầu tiên của nền Văn minh Việt cổ ở buổi đầu thời dựng nước. Cuốn sách "Di tích Văn Hóa Phùng Nguyên" của nhà Khảo cổ học Hán Văn Khẩn giới thiệu khá công phu những địa điểm thuộc Văn hóa Phùng Nguyên, những di tích mới được...

   125 p thuviendanang 29/09/2022 3 0

 • Ebook Văn hóa Phùng Nguyên: Phần 2

  Ebook Văn hóa Phùng Nguyên: Phần 2

  Nối tiếp nội dung ở phần 1, phần 2 của cuốn sách Văn hóa Phùng Nguyên của nhà Khảo cổ học Hán Văn Khẩn sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin về vị trí văn hóa Phùng Nguyên trong thời đại đồng thau Việt Nam, đời sống vật chất và tinh thần của người Phùng Nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   221 p thuviendanang 29/09/2022 3 0

 • Ebook Quan và lại ở miền Bắc Việt Nam: Một bộ máy hành chính trước thử thách (1820-1918) - Phần 1

  Ebook Quan và lại ở miền Bắc Việt Nam: Một bộ máy hành chính trước thử thách (1820-1918) - Phần 1

  Cuốn sách "Quan và lại ở miền Bắc Việt Nam: Một bộ máy hành chính trước thử thách (1820-1918)" gồm có 8 chương, được chia thành 2 phần ebook. Ebook phần 1 gồm có các chương sau: Chương 1 cấu trúc hệ thống quan lại dưới triều Nguyễn, chương 2 quan lại trong cuộc cải cách của nhà nước quân chủ, chương 3 quan và lại thử bàn dưới góc độ xã hội...

   254 p thuviendanang 29/09/2022 2 0

 • Ebook Quan và lại ở miền Bắc Việt Nam: Một bộ máy hành chính trước thử thách (1820-1918) - Phần 2

  Ebook Quan và lại ở miền Bắc Việt Nam: Một bộ máy hành chính trước thử thách (1820-1918) - Phần 2

  Ebook Quan và lại ở miền Bắc Việt Nam: Một bộ máy hành chính trước thử thách (1820-1918) - Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Chương 5 bước ngoặt của thế kỷ, cải cách quan trường; chương 6 đi tìm một quy trình đào tạo mới (1900-1915); chương 7 tiến tới một nghề mới (1899- 1912) ; chương 8 sự vận hành của bộ máy quan và lại. Mời các bạn cùng...

   262 p thuviendanang 29/09/2022 2 0

 • Ebook Phong trào Duy Tân ở Bắc Trung Nam - Miền Nam đầu thế kỷ XX - Thiên Địa hội và cuộc Minh Tân: Phần 1

  Ebook Phong trào Duy Tân ở Bắc Trung Nam - Miền Nam đầu thế kỷ XX - Thiên Địa hội và cuộc Minh Tân: Phần 1

  Phong trào Duy Tân là cuộc đấu tranh chính trị, kinh tế, văn hóa của nhân dân ba miền nước ta vào khoảng những năm 1903 - 1908 nhằm mở mang dân trí, đánh đổ ách thống trị của thực dân Pháp. Cuốn biên khảo "Phong trào Duy Tân ở Bắc Trung Nam - Miền Nam đầu thế kỷ XX - Thiên Địa hội và cuộc Minh Tân" của nhà văn Sơn Nam giúp bạn đọc có cái nhìn toàn...

   223 p thuviendanang 29/09/2022 3 0

 • Ebook Phong trào Duy Tân ở Bắc Trung Nam - Miền Nam đầu thế kỷ XX - Thiên Địa hội và cuộc Minh Tân: Phần 2

  Ebook Phong trào Duy Tân ở Bắc Trung Nam - Miền Nam đầu thế kỷ XX - Thiên Địa hội và cuộc Minh Tân: Phần 2

  Ebook Phong trào Duy Tân ở Bắc Trung Nam - Miền Nam đầu thế kỷ XX - Thiên Địa hội và cuộc Minh Tân: Phần 2 là phần trích lục từ báo Lục Tỉnh Tân Văn và một số tài liệu khác. Mục đích là nhằm giúp bạn đọc có cái nhìn đúng về việc sử dụng tiếng Việt đầu thế kỷ XX ở nước ta nói chung, trên báo chí ở miền Nam lúc bấy giờ nói riêng. Từ...

   171 p thuviendanang 29/09/2022 2 0

 • Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 1 - Từ khởi thủy đến thế kỷ X): Phần 1

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 1 - Từ khởi thủy đến thế kỷ X): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Lịch sử Việt Nam (Tập 1 - Từ khởi thủy đến thế kỷ X)" trình bày một cách khách quan về lịch sử nước ta từ khi xuất hiện con người đứng thẳng khôn ngoan (Homo Erectus), đến sự phát triển liên tục của các nền văn hóa bản địa thuộc ba trung tâm. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   337 p thuviendanang 29/09/2022 2 0

 • Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 1 - Từ khởi thủy đến thế kỷ X): Phần 2

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 1 - Từ khởi thủy đến thế kỷ X): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 "Lịch sử Việt Nam (Tập 1 - Từ khởi thủy đến thế kỷ X)" cuốn sách cũng phản ánh cuộc đấu tranh bền bỉ, lâu dài, nhiều hi sinh, gian khổ chống Bắc thuộc, chống Hán hóa thắng lợi, giành lại quyền độc lập, tự chủ, mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước ta.

   332 p thuviendanang 29/09/2022 3 0

 • Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 2 - Từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV): Phần 1

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 2 - Từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV): Phần 1

  Ebook "Lịch sử Việt Nam (Tập 2 - Từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV)" gồm có 11 chương viết về ba thời kỳ lịch sử lớn của dân tộc: Thời kỳ thứ nhất ứng với các họ Khúc – Dương – Ngô – Đinh – Tiền Lê (thế kỷ X); thời kỳ Đại Việt thời Lý (thế kỷ XI – đầu thế kỷ XIII); Đại Việt thời Trần (đầu thế kỷ XIII – cuối thế kỷ XIV)....

   353 p thuviendanang 29/09/2022 2 0

 • Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 2 - Từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV): Phần 2

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 2 - Từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Lịch sử Việt Nam (Tập 2 - Từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV)" trình bày các nội dung: Chính trị thời Trần, kinh tế thời Trần, kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên của nhân dân Đại Việt và Chăm Pa thế kỷ XIII, văn hóa, xã hội Đại Việt thời Trần, vương quốc Chăm Pa thế kỷ X - XIV. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   344 p thuviendanang 29/09/2022 2 0

 • Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 3 - Từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVI): Phần 1

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 3 - Từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVI): Phần 1

  Cuốn "Lịch sử Việt Nam (Tập 3 - Từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVI)" gồm 10 chương, trình bày một cách bao quát toàn bộ quá trình diễn biến của lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỷ XV đến cuối thế kỷ XVI với những sự kiện trọng yếu về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa của các Triều Hồ (1400 – 1407), Triều Lê (1428 – 1527), Triều Mạc (1527 –...

   324 p thuviendanang 29/09/2022 2 0

 • Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 3 - Từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVI): Phần 2

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 3 - Từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVI): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Lịch sử Việt Nam (Tập 3 - Từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVI)" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Sự phát triển văn hóa triều Lê thế kỷ XV, sự khủng hoảng suy vong của vương triều Lê và sự thay thế của triều Mạc, tình hình kinh tế - chính trị - văn hóa thế kỷ XVI,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   354 p thuviendanang 29/09/2022 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số