• Ebook Lịch sử văn minh Trung Hoa: Phần 1

  Ebook Lịch sử văn minh Trung Hoa: Phần 1

  Ebook "Lịch sử văn minh Trung Hoa" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thời đại các triết gia; Các lời phê phán về dân tộc Trung Hoa; Các nhà theo chủ nghĩa xã hội và các nhà chủ trương vô chính phủ; Thời đại các thi sĩ; Sự vinh quang đời Đường;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   179 p thuviendanang 27/10/2022 11 0

 • Ebook Lịch sử văn minh Trung Hoa: Phần 2

  Ebook Lịch sử văn minh Trung Hoa: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Lịch sử văn minh Trung Hoa" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thời đại các nghệ sĩ; Văn nghệ phục hưng; Chế độ xã hội của Vương An Thạch; Dân tộc và quốc gia; Cách mạng và phục hưng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   181 p thuviendanang 27/10/2022 8 0

 • Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 1): Phần 1

  Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 1): Phần 1

  Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 1): Phần 1 cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: một số vấn đề về làng xã Việt Nam trong lịch sử; mấy vấn đề về lịch sử triều Nguyễn thời kỳ độc lập, tự chủ (1802-1884); người Hoa ở Việt Nam; tôn giáo học và các tôn giáo lớn ở Việt Nam; lịch sử giáo dục Việt Nam;... Mời các bạn cùng...

   214 p thuviendanang 27/10/2022 12 1

 • Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 1): Phần 2

  Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 1): Phần 2

  Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 1): Phần 2 cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: mấy vấn đề về giai cấp công nhân Việt Nam; đặc điểm chiến tranh cách mạng Việt Nam; một số vấn đề về đầu tư trực tiếp nước ngoài ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; một số vấn đề về lịch sử tỉnh Bình Dương;... Mời các bạn cùng tham...

   194 p thuviendanang 27/10/2022 9 1

 • Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 2): Phần 1

  Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 2): Phần 1

  Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 2): Phần 1 cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: một số vấn đề về nhà nước phong kiến Việt Nam; quá trình khai khẩn vùng đất Nam bộ (từ đầu thế kỷ XVII đến nửa đầu thế kỷ XIX); tiếp xúc văn hóa Đông - Tây ở Việt Nam thời cận đại; phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam cuối thế...

   210 p thuviendanang 27/10/2022 12 1

 • Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 2): Phần 2

  Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 2): Phần 2

  Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 2): Phần 2 tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: lịch sử ngoại giao Việt Nam (từ dụng nước đến 1945); trí thức Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc (cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX); phong trào nông dân thời phong kiến; lịch sử hình thành và phát triển của đô thị Việt Nam;......

   190 p thuviendanang 27/10/2022 9 1

 • Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 3): Phần 1

  Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 3): Phần 1

  Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 3): Phần 1 cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: chế độ ruộng đất ở Việt Nam thời kỳ Lý - Trần - Lê (1010-1527); những cuộc cải cách lớn trong lịch sử Việt Nam (thế kỷ X đến thế kỷ XIX); lịch sử chiến tranh và nghệ thuật quân sự Việt Nam; những giá trị tinh thần truyền thống Việt Nam;......

   225 p thuviendanang 27/10/2022 6 1

 • Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 3): Phần 2

  Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 3): Phần 2

  Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 3): Phần 2 tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: ngoại giao Việt Nam từ 1945 đến nay; giáo dục cách mạng ở vùng căn cứ địa Thủ Dầu Một - Bình Dương 1945-1975; văn hóa tộc người ở Việt Nam; đặc trưng tín ngưỡng tôn giáo của cư dân Nam bộ; các dân tộc ít người bản địa ở Đông Nam...

   257 p thuviendanang 27/10/2022 6 1

 • Ebook Văn hóa Phùng Nguyên: Phần 1

  Ebook Văn hóa Phùng Nguyên: Phần 1

  Văn hóa Phùng Nguyên là văn hóa thuộc sơ kỳ thời đại đồng thau Việt Nam ở lưu vực sông Hồng, là cội nguồn đầu tiên của nền Văn minh Việt cổ ở buổi đầu thời dựng nước. Cuốn sách "Di tích Văn Hóa Phùng Nguyên" của nhà Khảo cổ học Hán Văn Khẩn giới thiệu khá công phu những địa điểm thuộc Văn hóa Phùng Nguyên, những di tích mới được...

   125 p thuviendanang 29/09/2022 10 1

 • Ebook Văn hóa Phùng Nguyên: Phần 2

  Ebook Văn hóa Phùng Nguyên: Phần 2

  Nối tiếp nội dung ở phần 1, phần 2 của cuốn sách Văn hóa Phùng Nguyên của nhà Khảo cổ học Hán Văn Khẩn sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin về vị trí văn hóa Phùng Nguyên trong thời đại đồng thau Việt Nam, đời sống vật chất và tinh thần của người Phùng Nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   221 p thuviendanang 29/09/2022 10 0

 • Ebook Quan và lại ở miền Bắc Việt Nam: Một bộ máy hành chính trước thử thách (1820-1918) - Phần 1

  Ebook Quan và lại ở miền Bắc Việt Nam: Một bộ máy hành chính trước thử thách (1820-1918) - Phần 1

  Cuốn sách "Quan và lại ở miền Bắc Việt Nam: Một bộ máy hành chính trước thử thách (1820-1918)" gồm có 8 chương, được chia thành 2 phần ebook. Ebook phần 1 gồm có các chương sau: Chương 1 cấu trúc hệ thống quan lại dưới triều Nguyễn, chương 2 quan lại trong cuộc cải cách của nhà nước quân chủ, chương 3 quan và lại thử bàn dưới góc độ xã hội...

   254 p thuviendanang 29/09/2022 7 1

 • Ebook Quan và lại ở miền Bắc Việt Nam: Một bộ máy hành chính trước thử thách (1820-1918) - Phần 2

  Ebook Quan và lại ở miền Bắc Việt Nam: Một bộ máy hành chính trước thử thách (1820-1918) - Phần 2

  Ebook Quan và lại ở miền Bắc Việt Nam: Một bộ máy hành chính trước thử thách (1820-1918) - Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Chương 5 bước ngoặt của thế kỷ, cải cách quan trường; chương 6 đi tìm một quy trình đào tạo mới (1900-1915); chương 7 tiến tới một nghề mới (1899- 1912) ; chương 8 sự vận hành của bộ máy quan và lại. Mời các bạn cùng...

   262 p thuviendanang 29/09/2022 7 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số