• Ebook Cấu trúc địa chất Quảng Bình - Nguyễn Đức Lý

  Ebook Cấu trúc địa chất Quảng Bình - Nguyễn Đức Lý

  Cuốn sách Cấu trúc địa chất Quảng Bình gồm có 4 chương, cụ thể như sau: Khái quát đặc điểm địa lý tự nhiên và xã hội; lịch sử nghiên cứu địa chất; cấu trúc địa chất; đặc điểm địa hình, địa mạo. Mời các bạn cùng tham khảo!

   218 p thuviendanang 23/09/2023 2 0

 • Tổng quan về biển đảo Việt Nam ở miền Đông Nam Bộ (Tập 1): Phần 2 - Nguyễn Văn Hiệp và Phạm Ngọc Trâm

  Tổng quan về biển đảo Việt Nam ở miền Đông Nam Bộ (Tập 1): Phần 2 - Nguyễn Văn Hiệp và Phạm Ngọc Trâm

  Tiếp nội dung phần 1, Tổng quan về biển đảo Việt Nam ở miền Đông Nam Bộ (Tập 1) phần 2 gồm các chuyên đề chính như: Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội vùng biển đảo Việt Nam ở miền Đông Nam Bộ; văn hóa và làng nghề truyền thống của cư dân biển đảo Việt Nam ở miền Đông Nam Bộ; tình hình quản lý và khai thác biển đảo Việt Nam ở miền...

   85 p thuviendanang 23/09/2023 3 0

 • Tổng quan về biển đảo Việt Nam ở miền Đông Nam Bộ (Tập 1): Phần 1 - Nguyễn Văn Hiệp và Phạm Ngọc Trâm

  Tổng quan về biển đảo Việt Nam ở miền Đông Nam Bộ (Tập 1): Phần 1 - Nguyễn Văn Hiệp và Phạm Ngọc Trâm

  Tổng quan về biển đảo Việt Nam ở miền Đông Nam Bộ (Tập 1) phần 1 gồm các chuyên đề chính như: Đặc điểm tự nhiên biển đảo Việt Nam ở miền Đông Nam Bộ; đặc điểm hành chính và cư dân biển đảo Việt Nam ở miền Đông Nam Bộ; tiềm năng vị thế biển đảo Việt Nam ở miền Đông Nam Bộ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   61 p thuviendanang 23/09/2023 3 0

 • Ebook Cơ sở địa lý tự nhiên: Phần 2

  Ebook Cơ sở địa lý tự nhiên: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Cơ sở địa lý tự nhiên" trình bày các nội dung: Thổ những và sinh quyển, các quy luật địa lý chung, tai biến thiên nhiên, con người và môi trường địa lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   131 p thuviendanang 23/09/2023 4 0

 • Ebook Cơ sở địa lý tự nhiên: Phần 1

  Ebook Cơ sở địa lý tự nhiên: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Cơ sở địa lý tự nhiên" trình bày các nội dung 5 chương đầu bao gồm: Các giai đoạn phát triển chính của địa lý học, hành tinh trái đất, thạch quyển, khí quyển, thủy quyển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   117 p thuviendanang 23/09/2023 4 0

 • Ebook Địa kỹ thuật - Có ví dụ và bài tập: Phần 2 - Trần Thanh Giám

  Ebook Địa kỹ thuật - Có ví dụ và bài tập: Phần 2 - Trần Thanh Giám

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Địa kỹ thuật - Có ví dụ và bài tập" trình bày các bài tập về hiện tượng địa chất động lực công trình, công tác khảo sát địa kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   99 p thuviendanang 23/09/2023 3 0

 • Ebook Địa kỹ thuật - Có ví dụ và bài tập: Phần 1 - Trần Thanh Giám

  Ebook Địa kỹ thuật - Có ví dụ và bài tập: Phần 1 - Trần Thanh Giám

  Phần 1 cuốn sách "Địa kỹ thuật - Có ví dụ và bài tập" giới thiệu các bài tập về cơ sở địa kỹ thuật, khoáng vật và đất đá, thành phần cấu trúc và tính chất của đất, nước dưới đất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   170 p thuviendanang 23/09/2023 4 0

 • Ebook Các phân vị địa tầng Việt Nam: Phần 2

  Ebook Các phân vị địa tầng Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Các phân vị địa tầng Việt Nam" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Địa tầng Paleozoi thượng; Địa tầng Mesozoi; Nori - Jura trung; Jura thượng - Creta; Địa tầng Kainozoi; Đệ tam trên thềm lục địa. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   310 p thuviendanang 20/05/2023 9 0

 • Ebook Các phân vị địa tầng Việt Nam: Phần 1

  Ebook Các phân vị địa tầng Việt Nam: Phần 1

  Tài liệu "Các phân vị địa tầng Việt Nam" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các bồn trầm tích trong tiến hóa địa chất ở Việt Nam; Địa tầng tiền Cambri; Địa tầng Paleozoi hạ; Địa tầng Paleozoi trung;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   210 p thuviendanang 20/05/2023 8 0

 • Ebook Địa lý học và vấn đề môi trường: Phần 2

  Ebook Địa lý học và vấn đề môi trường: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Địa lý học và vấn đề môi trường" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Những khía cạnh xã hội - kinh tế của vấn đề môi trường; Kinh nghiệm của Liên Xô trong việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ và tái sinh môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   113 p thuviendanang 20/05/2023 11 0

 • Ebook Địa lý học và vấn đề môi trường: Phần 1

  Ebook Địa lý học và vấn đề môi trường: Phần 1

  Tài liệu "Địa lý học và vấn đề môi trường" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề của môi trường sống hiện nay; Sự ô nhiễm môi trường và cuộc đấu tranh bảo vệ môi trường; Quản lý môi trường; Sự ô nhiễm không khí và cuộc đấu tranh chống ô nhiễm; Ảnh hưởng của con người đến khí hậu;... Mời các bạn cùng tham khảo...

   175 p thuviendanang 20/05/2023 10 0

 • Ebook Địa lý kinh tế các nước Đông Nam Á: Phần 2

  Ebook Địa lý kinh tế các nước Đông Nam Á: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Địa lý kinh tế các nước Đông Nam Á" tiếp tục trình Vài nét khái quát về tình hình kinh tế, thiên nhiên, dân cư, lịch sử và chính trị của các nước Đông Nam Á quần đảo như: Malaysia; Singapore; Indonesia; Timo; Brunei; Philippines. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   72 p thuviendanang 20/05/2023 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=thuviendanang
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERthuviendanang245014530vi