• 66 câu hỏi môn luật hành chính có đáp án

  66 câu hỏi môn luật hành chính có đáp án

  Trình bầy khái niệm quản lý nhà nước: Phân tích các dấu hiệu cơ bản để xác định nguồn luật hành chính, Trình bầy các điều kiện làm phát sinh thay đổi hay chấm dứt quan hệ pháp luật hành chính. Trình bầy nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Trình bầy nguyên tắc tập trung dân chủ, ý nghĩa của việc quy định thời hiệu trong sử phạt vi phạm hành chính.

   47 p thuviendanang 18/11/2013 610 4

 • Trắc nghiệm luật kinh tế

  Trắc nghiệm luật kinh tế

  Tài liệu tham khảo ôn tập môn Luật Kinh tế _ Phần " Công ty", dành cho các bạn sinh viên đang theo học các chuyên ngành kinh tế, luật,...Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh,cơ quan đăng kí kinh doanh phải thông báo nội dung giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh đó cho cơ quan thuế,thống kê

   135 p thuviendanang 18/11/2013 333 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=thuviendanang