• Bài giảng Cơ sở văn hoá Việt Nam

  Bài giảng Cơ sở văn hoá Việt Nam

  Đây là những công cụ khái niệm hay công cụ nhận thức dùng để tiếp cận những vấn đề nghiên cứu. Chúng thường hay bị, hay được sử dụng lẫn lộn, dù mỗi một khái niệm đều có những đặc trưng riêng của mình.

   99 p thuviendanang 18/11/2013 370 2

 • Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam khoa Sư Phạm - Phùng Hoài Ngọc

  Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam khoa Sư Phạm - Phùng Hoài Ngọc

  Theo cách hiểu thông thường, văn hóa là học thức, trình độ học vấn và lối sống lành mạnh. Theo nghĩa rộng,văn hóa bao gồm toàn bộ đời sống con người Trên thế giới có nhiều định nghĩa về văn hóa. Chúng ta chọn định nghĩa đã được UNESCO công nhận

   60 p thuviendanang 18/11/2013 574 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=thuviendanang