Tài liệu nổi bật
 • Ebook Hỏi đáp về quyền con người (Sách tham khảo): Phần 2

  Ebook Hỏi đáp về quyền con người (Sách tham khảo): Phần 2

  Phần 2 của ebook được nối tiếp phần 1, "Hỏi đáp về quyền con người (Sách tham khảo)" cung cấp những thông tin về nội dung khái quát của một số quyền con người cơ bản theo pháp luật quốc tế và Việt Nam; khái quát về lịch sử, quan điểm và chính sách về nhân quyền ở Việt Nam.

   85 p thuviendanang 28/02/2022 52 0

 • Ebook 100 câu hỏi-đáp về biển, đảo Việt Nam: Phần 1

  Ebook 100 câu hỏi-đáp về biển, đảo Việt Nam: Phần 1

  Biển Việt Nam là một bộ phận không tách rời và chiếm vị trí trọng yếu trong bình đồ Biển Đông - một khu vực địa lý giàu tài nguyên thiên nhiên, nhưng cũng chứa đựng nhiều mâu thuẫn lợi ích liên quan đến các tranh chấp chủ quyền biển, đảo phức tạp và kéo dài trong lịch sử. Nhận thức được sứ mệnh và tính tiên phong của tuổi trẻ trong sự...

   185 p thuviendanang 28/12/2021 74 0

 • Ebook 100 câu hỏi-đáp về biển, đảo Việt Nam: Phần 2

  Ebook 100 câu hỏi-đáp về biển, đảo Việt Nam: Phần 2

  Cuốn sách “100 câu hỏi-đáp về biển, đảo Việt Nam” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản là cẩm nang cần thiết, giúp cho thế hệ trẻ Việt Nam có cái nhìn tổng quan về biển, đảo Việt Nam, từng bước nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo...

   66 p thuviendanang 28/12/2021 62 0

 • Ebook Hoàng Sa, Trường Sa là máu thịt Việt Nam

  Ebook Hoàng Sa, Trường Sa là máu thịt Việt Nam

  Cuốn sách được biên soạn công phu, từ các bài viết của nhiều nhà nghiên cứu thuộc các lĩnh vực: lịch sử, khảo cứu, đồ bản, địa lý, văn hóa... tạo thành một hệ thống tư liệu, thư tịch phong phú, khoa học, chuẩn xác nhằm khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa từ lâu đã thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đây là cuốn sách cần cho mọi...

   160 p thuviendanang 28/12/2021 45 0

 • Chủ thể buộc tội trong tố tụng hình sự một số nước và kinh nghiệm đối với Việt Nam

  Chủ thể buộc tội trong tố tụng hình sự một số nước và kinh nghiệm đối với Việt Nam

  Ở mỗi quốc gia, tùy thuộc vào mô hình TTHS, truyền thống pháp luật mà việc xác định chủ thể buộc tội (CTBT) có sự khác biệt. Có thể nghiên cứu về vấn đề này ở một số quốc gia điển hình cho ba nhóm nước theo các mô hình TTHS khác nhau: Mô hình TTHS tranh tụng, mô hình TTHS thẩm vấn và mô hình TTHS chuyển đổi.

   8 p thuviendanang 31/08/2020 123 1

 • Một số đề xuất nhằm bảo đảm quyền con người của bị can, bị cáo khi áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam

  Một số đề xuất nhằm bảo đảm quyền con người của bị can, bị cáo khi áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam

  Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015 đã có những thay đổi cơ bản trong quy định về các biện pháp ngăn chặn nói chung và biện pháp ngăn chặn tạm giam nói riêng theo hướng tôn trọng và đề cao quyền con người trong tố tụng hình sự so với BLTTHS năm 2003 trước đây.

   6 p thuviendanang 31/08/2020 97 1

 • Một số vấn đề về thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự

  Một số vấn đề về thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự

  Thực hành quyền công tố (THQCT) và Kiểm sát xét xử (KSXX) vụ án hình sự là một khâu công tác quan trọng thực hiện chức năng của ngành Kiểm sát nhân dân. Với mong muốn đóng góp nâng cao chất lượng công tác trên, tác giả bài viết phân tích góp phần làm sáng tỏ hơn những vấn đề lý luận và đề xuất hoàn thiện pháp luật về THQCT và KSXX vụ án...

   9 p thuviendanang 31/08/2020 128 1

 • Một số vấn đề về quyền yêu cầu, quyền kiến nghị của viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự

  Một số vấn đề về quyền yêu cầu, quyền kiến nghị của viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự

  Bài viết tập trung nghiên cứu những vấn đề pháp lý, quy định của pháp luật về các quyền yêu cầu, quyền kiến nghị thông qua phân tích những tiêu chí để nhận diện và phân biệt những điểm khác biệt để Kiểm sát viên có thể nắm được và sử dụng phù hợp, đạt hiệu quả cao.

   7 p thuviendanang 31/08/2020 105 2

 • Cơ sở lý luận và thực tiễn của chế định viện kiểm sát nhân dân trong Hiến pháp Việt Nam

  Cơ sở lý luận và thực tiễn của chế định viện kiểm sát nhân dân trong Hiến pháp Việt Nam

  Hiến pháp năm 1959 là bản Hiến pháp lần đầu tiên quy định về chế định Viện kiểm sát nhân dân (VKSND), và từ đó đến nay, qua các Hiến pháp 1980, 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) và Hiến pháp năm 2013, chế định này tiếp tục được ghi nhận và là cơ sở cho sự tồn tại của hệ thống cơ quan VKSND trong bộ máy nhà nước Việt Nam.

   6 p thuviendanang 31/08/2020 99 1

 • Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của cơ sở bán lẻ rượu bia với việc hạn chế tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia

  Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của cơ sở bán lẻ rượu bia với việc hạn chế tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia

  Để gợi mở cách giải quyết vấn đề trên, bài viết tham khảo pháp luật Hoa Kỳ về quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của các cơ sở bán lẻ rượu bia tiêu dùng tại chỗ và đưa ra những gợi mở cho Việt Nam.

   6 p thuviendanang 31/08/2020 101 1

 • Thủ tục tố tụng hình sự Nhật Bản - một số kinh nghiệm đối với Việt Nam

  Thủ tục tố tụng hình sự Nhật Bản - một số kinh nghiệm đối với Việt Nam

  Mô hình tố tụng hình sự Việt Nam thông qua sự ra đời của Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015 hiện nay có nhiều nét tương đồng với sự hình thành và phát triển của mô hình tố tụng hình sự Nhật Bản. Do đó, việc nghiên cứu một số nội dung trong mô hình tố tụng hình sự Nhật Bản góp phần đưa ra những giải pháp, kiến nghị hoàn thiện...

   5 p thuviendanang 31/08/2020 95 1

 • Ebook Pháp lệnh dân quân tự vệ và 250 câu hỏi đáp: Phần 1

  Ebook Pháp lệnh dân quân tự vệ và 250 câu hỏi đáp: Phần 1

  Tài liệu Pháp lệnh dân quân tự vệ và 250 câu hỏi đáp: Phần 1 trình bày các câu hỏi và lời giải đáp về pháp lệnh dân quân tự vệ. Các câu hỏi và trả lời trong tài liệu được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, bám sát nội dung các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, đáp ứng kịp thời những yêu cầu, nhiệm vụ...

   153 p thuviendanang 31/03/2020 166 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số