• The Architects’ Handbook: Part 1

  The Architects’ Handbook: Part 1

  The Architects’ Handbook provides visual and technical information for most building types likely to be encountered by architects, designers and building surveyors. For each section, we have tried to ensure a representative sample of recent buildings to reflect the diversity of approach so essential in a well-designed environment. The main contents of the dissertation consist of two main parts, part 1 include: Airports; business parks;...

   206 p thuviendanang 28/02/2022 34 0

 • The Architects’ Handbook: Part 2

  The Architects’ Handbook: Part 2

  The followings will be discussed in The Architects’ Handbook - Part 2: Industrial buildings, laboratories, landscape works, law courts, libraries and learning resource centres, museums and art galleries, offices, pubs, religious buildings, restaurants and catering facilities, shops and retail, sports facilities, theatres and arts centres, vehicle facilities, youth hostels, zoos and aquariums, design for accessibility, drawing practice and...

   258 p thuviendanang 28/02/2022 34 0

 • Ebook Quy hoạch giao thông vận tải và thiết kế công trình đô thị: Phần 2

  Ebook Quy hoạch giao thông vận tải và thiết kế công trình đô thị: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Quy hoạch giao thông vận tải và thiết kế công trình đô thị" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tiếng ồn giao thông đô thị; Thoát nước đường đô thị; Thiết kế nút giao thông; Thiết kế đậu xe, các công trình an toàn giao thông và trạm thu phí trên đường ô tô. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung...

   140 p thuviendanang 31/10/2021 225 0

 • Ebook Quy hoạch giao thông vận tải và thiết kế công trình đô thị: Phần 1

  Ebook Quy hoạch giao thông vận tải và thiết kế công trình đô thị: Phần 1

  Ebook "Quy hoạch giao thông vận tải và thiết kế công trình đô thị": Phần 1 mang đến những nội dung về quá trình đô thị hóa và phát triển giao thông vận tải đô thị; Mạng lưới đường đô thị - phương tiện và tổ chức vận tải; Quy hoạch mạng lưới giao thông đô thị; Thiết kế chiếu sáng đường ô tô công cộng;... Mời các bạn cùng tham khảo...

   123 p thuviendanang 31/10/2021 172 0

 • Ebook Công trình biển - Tiêu chuẩn thực hành nạo vét và tôn tạo đất: Phần 1

  Ebook Công trình biển - Tiêu chuẩn thực hành nạo vét và tôn tạo đất: Phần 1

  Ebook "Công trình biển - Tiêu chuẩn thực hành nạo vét và tôn tạo đất": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khảo sát và điều tra hiện trường, nghiên cứu các ảnh hưởng đến công tác nạo vét, các đặc điểm của thiết bị nạo vét. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   84 p thuviendanang 31/10/2021 169 0

 • Ebook Công trình biển - Tiêu chuẩn thực hành nạo vét và tôn tạo đất: Phần 2

  Ebook Công trình biển - Tiêu chuẩn thực hành nạo vét và tôn tạo đất: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Công trình biển - Tiêu chuẩn thực hành nạo vét và tôn tạo đất" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Lựa chọn thiết bị nạo vét, nạo vét cơ bản, nạo vét duy tu, tôn tạo đất và bồi đắp bãi biển, nạo vét đá, xem xét về môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   81 p thuviendanang 31/10/2021 200 0

 • Ebook Công trình biển - Tiêu chuẩn thực hành thiết kế neo ven bờ và các kết cấu nổi: Phần 1

  Ebook Công trình biển - Tiêu chuẩn thực hành thiết kế neo ven bờ và các kết cấu nổi: Phần 1

  Ebook Công trình biển - Tiêu chuẩn thực hành thiết kế neo ven bờ và các kết cấu nổi: Phần 1 cung cấp cho người đọc các kiến thức khái quát về công trình biển, tải trọng môi trường, neo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p thuviendanang 31/03/2021 117 0

 • Ebook Công trình biển - Tiêu chuẩn thực hành thiết kế neo ven bờ và các kết cấu nổi: Phần 2

  Ebook Công trình biển - Tiêu chuẩn thực hành thiết kế neo ven bờ và các kết cấu nổi: Phần 2

  Ebook Công trình biển - Tiêu chuẩn thực hành thiết kế neo ven bờ và các kết cấu nổi: Phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức về các kết cấu nổi, phao nổi, ụ nổi và đê chắn sóng biển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p thuviendanang 31/03/2021 103 0

 • Nhà ở xã hội - những thách thức trong phát triển giai đoạn hiện nay

  Nhà ở xã hội - những thách thức trong phát triển giai đoạn hiện nay

  Nhà ở xã hội là loại hình nhà ở được xây dựng bởi Nhà nước hoặc các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế cho các đối tượng được quy định tại Luật Nhà ở. Phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp cũng là để giải quyết an sinh xã hội và phát triển kinh tế.

   3 p thuviendanang 31/08/2020 111 1

 • Bàn luận về kết quả thí nghiệm nén đất trong phòng để dự báo độ lún của móng

  Bàn luận về kết quả thí nghiệm nén đất trong phòng để dự báo độ lún của móng

  Bài viết bàn luận về việc xác định và sử dụng mô đun biến dạng của đất vào mục đích dự báo độ lún của móng công trình bằng phương pháp cộng lún từng lớp.

   3 p thuviendanang 31/08/2020 111 1

 • Giới thiệu nghiên cứu về quản lý tức thời trong xây dựng

  Giới thiệu nghiên cứu về quản lý tức thời trong xây dựng

  Bài viết này trình bày tổng quan các nghiên cứu về quản lý tức thời trong ngành xây dựng đã được thực hiện trên thế giới và tại Việt Nam. Trong bài viết, tác giả tổng hợp một số nghiên cứu về lý thuyết quản lý tức thời trong ngành xây dựng của các nhà khoa học trên thế giới được thực hiện ở nhiều lĩnh vực, loại hình dự án xây dựng....

   3 p thuviendanang 31/08/2020 105 1

 • Hiệu quả của phân vùng mạng lưới cấp nước trong hệ thống cấp nước đô thị

  Hiệu quả của phân vùng mạng lưới cấp nước trong hệ thống cấp nước đô thị

  Mạng lưới cấp nước phân vùng đã và đang được triển khai áp dụng tại nhiều hệ thống cấp nước đô thị mà các công ty cấp nước đang quản lý, vận hành. Với giải pháp này đã mang lại hiệu quả về nhiều mặt: Giảm tỷ lệ rò rỉ, thất thoát; giảm chi phí năng lượng điện tiêu thụ cho trạm bơm cấp nước; quản lý thuận tiện…Những hiệu...

   4 p thuviendanang 31/08/2020 116 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số