Ebook Những nhân vật lịch sử thời Đinh Lê: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nhân vật lịch sử thời Đinh Lê" tiếp tục trình bày tên, năm sinh, chức vụ, và các chiến công của các vị vua, các vị công thần thời Đinh Lê như: Nghĩa tín hầu Đào Cam Mộc; Thái hậu Dương Vân Nga; Sứ quân Nguyễn Siêu; Quan tứ trụ Trịnh Tú; Thiền sư Đỗ Thuận; Chi hậu nội nhân Đỗ Thích; Vệ vương Đinh Toàn; Thứ sử Nguyễn Công Trứ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.