• Ebook Văn hóa học đại cương và cơ sở văn hóa Việt Nam: Phần 1

  Ebook Văn hóa học đại cương và cơ sở văn hóa Việt Nam: Phần 1

  Ebook "Văn hóa học đại cương và cơ sở văn hóa Việt Nam" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những khái niệm và những vấn đề chung; Các sắc thái văn hóa tộc người; Giao lưu văn hóa và văn hóa Đông Nam Á; Giao lưu văn hóa người Việt cổ; Kinh nghiệm lịch sử và hội nhập văn hóa thế giới;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   232 p thuviendanang 16/06/2024 0 0

 • Ebook Văn hóa học đại cương và cơ sở văn hóa Việt Nam: Phần 2

  Ebook Văn hóa học đại cương và cơ sở văn hóa Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Văn hóa học đại cương và cơ sở văn hóa Việt Nam" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Diễn trình lịch sử văn hóa Việt Nam; Phân vùng văn hóa - một số vùng và tiểu vùng văn hóa; Phân loại văn hóa và các thành tố của văn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   396 p thuviendanang 16/06/2024 2 0

 • Ebook Văn hóa làng Phượng Dực: Phần 1

  Ebook Văn hóa làng Phượng Dực: Phần 1

  Tài liệu "Văn hóa làng Phượng Dực" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đất và người Phượng Dực; Xã Phượng Dực; Làng Phương Dực; Văn hóa dân gian làng Phượng Dực; Văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   218 p thuviendanang 16/06/2024 1 0

 • Ebook Văn hóa làng Phượng Dực: Phần 2

  Ebook Văn hóa làng Phượng Dực: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Văn hóa làng Phượng Dực" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thần tích xã Phượng Vũ, tổng Phượng Vũ, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông; Văn hóa chùa Long Hưng; Bia văn chỉ; Bia đá trước chùa Vua. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   171 p thuviendanang 16/06/2024 1 0

 • Ebook Bác Hồ Với Thái Nguyên, Thái Nguyên với Bác Hồ: Phần 1

  Ebook Bác Hồ Với Thái Nguyên, Thái Nguyên với Bác Hồ: Phần 1

  Cuốn sách "Bác Hồ Với Thái Nguyên, Thái Nguyên với bác Hồ" gồm 5 chương nội dung, biên niên những hoạt động chủ yếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại An toàn khu Thái Nguyên (1947 - 1954). Sách được chi thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   234 p thuviendanang 16/06/2024 1 0

 • Ebook Bác Hồ Với Thái Nguyên, Thái Nguyên với Bác Hồ: Phần 2

  Ebook Bác Hồ Với Thái Nguyên, Thái Nguyên với Bác Hồ: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Bác Hồ Với Thái Nguyên, Thái Nguyên với Bác Hồ" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Bác Hồ với Thái Nguyên - Thái Nguyên với Bác Hồ trong cách mạng và kháng chiến chống Pháp; Bác Hồ với Thái Nguyên - Thái Nguyên với Bác Hồ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc; dưới...

   321 p thuviendanang 16/06/2024 1 0

 • Ebook Điện Biên Phủ 50 năm nhìn lại: Phần 1

  Ebook Điện Biên Phủ 50 năm nhìn lại: Phần 1

  Cuốn sách "Điện Biên Phủ 50 năm nhìn lại: Phần 1" là hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về chiến dịch Điện Biên Phủ: Tình hình chiến sự, âm mưu của địch, chiến lược của ta, diễn biến chiến dịch, nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa của chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng và các chiến thắng Đông Xuân 1953-1954 nói chung. Toàn cảnh Điện Biên...

   211 p thuviendanang 16/06/2024 1 0

 • Ebook Điện Biên Phủ 50 năm nhìn lại: Phần 2

  Ebook Điện Biên Phủ 50 năm nhìn lại: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Điện Biên Phủ 50 năm nhìn lại" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau đây: Kế hoạch Nava đă gặp những thất bại nặng nề; Từ Hòa Bình, Nà Sản tới Điện Biên Phủ và Luông Phabăng hay là: "Tài thao lược" của Nava; Những lục đục nội bộ trong phe địch, ngụy sau những thất bại quân sự vừa qua; Tinh...

   152 p thuviendanang 16/06/2024 1 0

 • Ebook Cơ sở lý thuyết số trường địa phương: Phần 2

  Ebook Cơ sở lý thuyết số trường địa phương: Phần 2

  Phần 1 cuốn "Cơ sở lý thuyết số trường địa phương" do tác giả Nguyễn Quốc Thắng biên soạn cung cấp cho người đọc các nội dung: Giá trị tuyệt đối - Một số khái niệm cơ bản, mở rộng nguyên và mở rộng Galoa của vành, định giá và vành định giá, định giá rời rạc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   126 p thuviendanang 16/06/2024 1 0

 • Ebook Cơ sở lý thuyết số trường địa phương: Phần 2

  Ebook Cơ sở lý thuyết số trường địa phương: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Cơ sở lý thuyết số trường địa phương" trình bày các nội dung: Định lý Newton về xấp xỉ, bổ đề Hensel và các ứng dụng; mở rộng trường đầy đủ - Mở rộng rẽ nhánh, nhánh, rẽ nhánh yếu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   83 p thuviendanang 16/06/2024 1 0

 • Ebook Phép tính vi phân và tích phân: Phần 1

  Ebook Phép tính vi phân và tích phân: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phép tính vi phân và tích phân" doc GS.TS Nguyễn Văn Khuê làm chủ biên trình bày các nội dung: Tích phân Riemann, phép tính tích phân của hàm vô hướng; tính tích phân nhở nguyên hàm; ứng dụng của tích phân; tích phân suy công; dãy hàm, chuỗi hàm, chuỗi lũy thừa, chuỗi fourier,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   126 p thuviendanang 16/06/2024 1 0

 • Ebook Phép tính vi phân và tích phân: Phần 2

  Ebook Phép tính vi phân và tích phân: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Phép tính vi phân và tích phân" trình bày các nội dung: Tích phân bội, tích phân phụ thuộc tham số, tích phân đường và tích phân mặt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   146 p thuviendanang 16/06/2024 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=thuviendanang