Ebook Nhìn vẻ ngoài biết ngay tâm lý tính cách con người: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

Nối tiếp phần 1, phần 2 ebook gồm "Phần II. Dáng vẻ bên ngoài nhìn thấu lòng dạ con người" và "Phần III. Đoán nhanh lòng dạ con người qua lời nói và tiếng cười". Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 2 tài liệu.