• Ebook Tâm lý học đại cương: Phần 2

  Ebook Tâm lý học đại cương: Phần 2

  Phần 2 cuốn "Tâm lý học đại cương" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cảm giác, tri giác, tư duy, tưởng tượng; chú ý, trí nhớ, ngôn ngữ; tình cảm và ý chí; nhân cách. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   189 p thuviendanang 23/09/2023 6 0

 • Ebook Tâm lý học đại cương: Phần 1

  Ebook Tâm lý học đại cương: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Tâm lý học đại cương" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tâm lý học là một khoa học, cơ sở sinh lý thần kinh của tâm lý người, tâm lý - ý thức - hoạt động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   139 p thuviendanang 23/09/2023 6 0

 • Ebook Tâm lý học và đời sống: Phần 2

  Ebook Tâm lý học và đời sống: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Tâm lý học và đời sống" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cảm xúc, tình cảm và tính tình; hụt hẫng và phản ứng với hẫng hụt, stress và các phản ứng với stress, stress và bệnh tập thể, stress và phản ứng nhiễu tâm, stress và tuổi chưa thành niên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   162 p thuviendanang 23/09/2023 1 0

 • Ebook Tâm lý học và đời sống: Phần 1

  Ebook Tâm lý học và đời sống: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tâm lý học và đời sống" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nhu cầu cơ bản của con người, giao tiếp - ứng xử, các giai đoạn phát triển nhân cách, những vấn đề tâm lý trong năm đầu, cảm xúc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   150 p thuviendanang 23/09/2023 2 0

 • Ebook Tuyển chọn tâm lý học: Phần 2

  Ebook Tuyển chọn tâm lý học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Tuyển chọn tâm lý học" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Vấn đề trí tuệ thực hành trong tâm lý động vật và tâm lý trẻ em, chức năng của các ký hiệu trong sự phát triển các quá trình tâm lý cấp cao, các thao tác ký hiệu và sự tổ chức các quá trình tâm lý, phân tích các thao tác ký hiệu của trẻ...

   165 p thuviendanang 23/09/2023 1 0

 • Ebook Tuyển chọn tâm lý học: Phần 1

  Ebook Tuyển chọn tâm lý học: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Tuyển chọn tâm lý học" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Ý thức như một vấn đề của tâm lý học hành vi, phương pháp mang tính chất công cụ trong tâm lý học, tư duy và ngôn ngữ, nghiên cứu sự hình thành khái niệm - phương pháp kích thích kép,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   219 p thuviendanang 23/09/2023 1 0

 • Ebook Những vấn đề lý luận và phương pháp luận Tâm lý học: Phần 2

  Ebook Những vấn đề lý luận và phương pháp luận Tâm lý học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Những vấn đề lý luận và phương pháp luận Tâm lý học" trình bày các nội dung: Vấn đề hoạt động trong tâm lý học, vấn đề giao tiếp trong tâm lý học; vấn đề nhân cách trong tâm lý học, cái xã hội là cái sinh học trong sự quy định tâm lý con người. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

   294 p thuviendanang 21/08/2023 11 0

 • Ebook Những vấn đề lý luận và phương pháp luận Tâm lý học: Phần 1

  Ebook Những vấn đề lý luận và phương pháp luận Tâm lý học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Những vấn đề lý luận và phương pháp luận Tâm lý học" giới thiệu thực trạng khoa học tâm lý và sự phát triển lý luận chung của nó, các tiếp cận hệ thống trong tâm lý học, phạm trù phản ánh trong tâm lý học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

   286 p thuviendanang 21/08/2023 16 0

 • Ebook Tâm lý học quản trị kinh doanh (2007): Phần 2

  Ebook Tâm lý học quản trị kinh doanh (2007): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, ebook Tâm lý học quản trị kinh doanh (2007): Phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tập thể sản xuất và kinh doanh, quản trị nhân sự trong sản xuất kinh doanh, chân dung nhân cách nhà kinh doanh, quảng cáo thương mại với tâm lý tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   122 p thuviendanang 21/08/2023 15 0

 • Ebook Tâm lý học quản trị kinh doanh (2007): Phần 1

  Ebook Tâm lý học quản trị kinh doanh (2007): Phần 1

  Ebook Tâm lý học quản trị kinh doanh (2007): Phần 1 giới thiệu tới người đọc các nội dung 3 chương đầu bao gồm: Những vấn đề chung của tâm lý học quản trị kinh doanh, tâm lý người tiêu dùng, hoạt động bán hàng và tâm lý người bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   126 p thuviendanang 21/08/2023 13 0

 • Tâm lý học trong quản trị kinh doanh (2001): Phần 2

  Tâm lý học trong quản trị kinh doanh (2001): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Đặc điểm tâm lý của lãnh đạo, ekip lãnh đạo, giao tiếp trong hoạt động kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   153 p thuviendanang 24/07/2023 25 0

 • Tâm lý học trong quản trị kinh doanh (2001): Phần 1

  Tâm lý học trong quản trị kinh doanh (2001): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tìm hiểu ứng dụng tâm lý học trong quản trị kinh doanh" gồm các nội dung: Tổng quan về tâm lý học quản trị kinh doanh, đặc điểm tâm lý của các đối tượng quản trị trong kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   99 p thuviendanang 24/07/2023 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=thuviendanang
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERthuviendanang244954532vi