Ebook Nhìn vẻ ngoài biết ngay tâm lý tính cách con người: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

Phần 1 ebook gồm "Phần I. Cử chỉ, hành động thể hiện bản tính và tâm tình con người" với 14 cử chỉ, hành động: Tư thế ngồi, động tác tay, những cử chỉ của tay, tư thế chân, động tác chân, tư thế đứng, vv... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 1 tài liệu.