Ebook Hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản (Tập 2): Phần 1

Nội dung cuốn sách gồm 5 chương, được trình bày ngắn gọn, cụ thể, dễ hiểu, có tính khoa học cao và sát thực tế, giới thiệu một số tiến bộ kỹ thuật đã được ứng dụng trong thực tế, những kiến thức cơ bản, cần thiết về nuôi một số loại thủy sản. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 ngay sau đây.