Ebook Hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản (Tập 2): Phần 2

Cuốn sách trình bày khá chi tiết về đặc điểm sinh học của các loài thủy sản, cách chọn giống, kỹ thuật nuôi, chăm sóc, quản lý, thu hoạch, một số bệnh thường gặp và biện pháp phòng bệnh đối với các loại thủy sản đó. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.