Ebook Chinh phục phương trình, bất phương trình đại số (Tập 1): Phần 2

Nối tiếp phần 1, Tập 1 phần 2 cuốn sách Chinh phục phương trình, bất phương trình đại số giới thiệu nội dung về: phương trình vô tỷ, phương pháp nâng lên lũy thừa, phương pháp phân tích nhân tử, phương pháp nhân liên hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!