• Ebook Giải bài toán tối ưu hóa ứng dụng bằng Matlab - Maple - Tối ưu hóa tĩnh và điều khiển tối ưu: Phần 2

  Ebook Giải bài toán tối ưu hóa ứng dụng bằng Matlab - Maple - Tối ưu hóa tĩnh và điều khiển tối ưu: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Bài toán tối ưu hóa ứng dụng bằng Matlab - Maple - Tối ưu hóa tĩnh và điều khiển tối ưu" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Điều khiển tối ưu hệ mở, điều khiển tối ưu thời gian, điều khiển tối ưu hệ tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   98 p thuviendanang 23/09/2023 3 0

 • Ebook Giải bài toán tối ưu hóa ứng dụng bằng Matlab - Maple - Tối ưu hóa tĩnh và điều khiển tối ưu: Phần 1

  Ebook Giải bài toán tối ưu hóa ứng dụng bằng Matlab - Maple - Tối ưu hóa tĩnh và điều khiển tối ưu: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Bài toán tối ưu hóa ứng dụng bằng Matlab - Maple - Tối ưu hóa tĩnh và điều khiển tối ưu" cung cấp cho người học các kiến thức: Quy hoạch tuyến tính, quy hoạch lồi và quy hoạch toàn phương, quy hoạch phi tuyến tính không bị ràng buộc, quy hoạch phi tuyến không bị ràng buộc, quy hoạch thực nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   60 p thuviendanang 23/09/2023 3 0

 • Ebook Bất đẳng thức: Phần 2

  Ebook Bất đẳng thức: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Bất đẳng thức" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Một vài ứng dụng của phép tính biến phân, những định lý về các dạng song tuyến và đa tuyến tính; bất đẳng thức Hilbert - các dạng tương tự và mở rộng của nó, hoán vị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   232 p thuviendanang 23/09/2023 5 0

 • Ebook Bất đẳng thức: Phần 1

  Ebook Bất đẳng thức: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Bất đẳng thức" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phần mở đầu, các giá trị trung bình sơ cấp, những giá trị trung bình với hàm tùy ý và lý thuyết hàm lồi, những áp dụng khác của giải tích, chuỗi vô hạn, tích phân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   190 p thuviendanang 23/09/2023 5 0

 • Ebook Bài tập đại số tuyến tính và hình học giải tích: Phần 2

  Ebook Bài tập đại số tuyến tính và hình học giải tích: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Bài tập đại số tuyến tính và hình học giải tích" là lời giải tương đối chi tiết các bài tập phần 1. Cuốn sách sẽ là tài liệu giúp ích cho mọi sinh viên muốn học tập bộ môn cơ bản này của Toán đại cương.

   234 p thuviendanang 23/09/2023 4 0

 • Ebook Bài tập đại số tuyến tính và hình học giải tích: Phần 1

  Ebook Bài tập đại số tuyến tính và hình học giải tích: Phần 1

  Cuốn sách "Bài tập đại số tuyến tính và hình học giải tích" được biên soạn nhằm giúp cho sinh viên học tập, giải các bài tập đã nêu trong giáo trình Toán đại cương. Phần 1 cuốn sách là phần tóm tắt lý thuyết và nêu đề bài tập từng chương, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   146 p thuviendanang 23/09/2023 3 0

 • Ebook Các phương pháp điển hình giải toán nguyên hàm, tích phân và ứng dụng: Phần 2

  Ebook Các phương pháp điển hình giải toán nguyên hàm, tích phân và ứng dụng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Các phương pháp điển hình giải toán nguyên hàm, tích phân và ứng dụng" giới thiệu tới người đọc các bài tập về tích phân và ứng dụng của tích phân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   107 p thuviendanang 23/09/2023 1 0

 • Ebook Các phương pháp điển hình giải toán nguyên hàm, tích phân và ứng dụng: Phần 1

  Ebook Các phương pháp điển hình giải toán nguyên hàm, tích phân và ứng dụng: Phần 1

  Mỗi bài học trong cuốn "Các phương pháp điển hình giải toán nguyên hàm, tích phân và ứng dụng" được trình bày theo cấu trúc gồm kiến thức cơ bản, các dạng toán điển hình, toán tự luyện, đáp số và hướng dẫn giải. Sách được chia thành 2 phần, phần 1 giới thiệu tới người đọc các bài tập về nguyên hàm, mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   59 p thuviendanang 23/09/2023 1 0

 • Ebook Lý thuyết ước lượng: Phần 2

  Ebook Lý thuyết ước lượng: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Lý thuyết ước lượng" phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: tỉnh đẳng biến và các ước lượng liên quan; các phương pháp ước lượng và ước lượng liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo!

   67 p thuviendanang 21/08/2023 35 0

 • Ebook Lý thuyết ước lượng: Phần 1

  Ebook Lý thuyết ước lượng: Phần 1

  Nội dung cuốn sách "Lý thuyết ước lượng" gồm có 4 chương, được chia làm 2 phần, và phần 1 cuốn cung cấp cho người đọc những kiến thức như: họ mũ và thống kê đủ; tính không chệnh và ước lượng liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo!

   98 p thuviendanang 21/08/2023 62 0

 • Ebook Phương pháp Đirichlê và ứng dụng: Phần 2

  Ebook Phương pháp Đirichlê và ứng dụng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Phương pháp Đirichlê và ứng dụng" trình bày các nội dung: Những ứng dụng khác của nguyên lý Đirichlê, nguyên lý Đirichlê cho diện tích, toán học tổ hợp, một số bài tập hình học khác. Cuối sách có một số đề thi, bài tập tự giải kèm gợi ý để người đọc tự ôn tập và củng cố kiến thức. Mời các...

   96 p thuviendanang 21/08/2023 25 0

 • Ebook Phương pháp Đirichlê và ứng dụng: Phần 1

  Ebook Phương pháp Đirichlê và ứng dụng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phương pháp Đirichlê và ứng dụng" trình bày các nội dung: Nguyên lý Đirichlê và ví dụ, số học, dãy số, hình học, mở rộng nguyên lý Đirichlê, bài tập số học nâng cao, bài tập dãy số nâng cao, số thực với tập trù mật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   88 p thuviendanang 21/08/2023 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=thuviendanang
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERthuviendanang244984515vi