Ebook Chinh phục phương trình, bất phương trình đại số (Tập 1): Phần 1

Phần 1 cuốn sách Chinh phục phương trình, bất phương trình đại số - Tập 1 giới thiệu cho các bạn về: phương trình đa thức và phương trình phân thức hữu tỷ, phương trình bậc hai, bậc ba, bậc bốn, bậc cao, phân thức hữu tỉ. Mời các bạn cùng tham khảo!