• Du lịch sinh thái: Phần 1 - GS. TSKH. Lê Huy Bá

  Du lịch sinh thái: Phần 1 - GS. TSKH. Lê Huy Bá

  Nội dung của Du lịch sinh thái: Phần 1 do GS. TSKH. Lê Huy Bá (chủ biên) thực hiện nhằm giới thiệu các quy luật tương tác trong một hệ sinh thái, tính đa dạng sinh học, cơ sở sinh thái môi trường, sinh thái cảnh quan và một số loại hình sinh thái đặc thù. Mời bạn đọc tham khảo.

   213 p thuviendanang 29/05/2014 249 1

 • Du lịch sinh thái: Phần 2 - GS.TSKH. Lê Huy Bá

  Du lịch sinh thái: Phần 2 - GS.TSKH. Lê Huy Bá

  Du lịch sinh thái: Phần 2 do GS. TSKH. Lê Huy Bá (chủ biên) giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về du lịch sinh thái của tác giả và cộng tác viên như: Du lịch sinh thái tỉnh Đồng Nai, nâng cao năng lực phát triển du lịch sinh thái bền vững tại huyện Châu Thành - Bến Tre, đề xuất các giải pháp phát triển tỉnh Kiên Giang.v.v.. Mời bạn đọc tham khảo

   348 p thuviendanang 29/05/2014 270 1

 • Phát triển du lịch sinh thái cho Ba Bể / Na Hang: Báo cáo về chuyến công tác thứ hai và các phụ lục

  Phát triển du lịch sinh thái cho Ba Bể / Na Hang: Báo cáo về chuyến công tác thứ hai và các phụ lục

  Phát triển du lịch sinh thái cho Ba Bể / Na Hang: Báo cáo về chuyến công tác thứ hai và các phụ lục gồm các kế hoạch công việc, khuyến nghị nhằm hướng dẫn cho công tác bảo tồn quản lý tổng hợp đa dạng sinh học ở Khu liên hợp bảo tồn Ba Bể/Na Hang nằm trong khuôn khổ dự án PARC.

   112 p thuviendanang 29/05/2014 306 1

 • Bộ công cụ hướng dẫn giảm nghèo thông qua du lịch: Phần 2

  Bộ công cụ hướng dẫn giảm nghèo thông qua du lịch: Phần 2

  Bộ công cụ hướng dẫn giảm nghèo thông qua du lịch: Phần 2 phân tích giải thích các khái niệm, đặc điểm và sự phù hợp cho việc xúc tiến một điểm đến, cung cấp và ứng dụng các khái niệm, cách tiếp cận và công cụ cơ bản để xây dựng một kế hoạch tiếp thị, giải thích các tiêu chí và nguyên tắc chính trong định nghĩa về giá và quản lý,...

   82 p thuviendanang 29/05/2014 241 3

 • Quản lý rủi ro du lịch - Hướng dẫn chính thức để quản lý rủi ro trong ngành du lịch: Phần 1

  Quản lý rủi ro du lịch - Hướng dẫn chính thức để quản lý rủi ro trong ngành du lịch: Phần 1

  Nội dung của cuốn sách "Quản lý rủi ro du lịch - Hướng dẫn chính thức để quản lý rủi ro trong ngành du lịch: Phần 1" nhằm làm rõ tầm quan trọng về mặt kinh tế của ngành du lịch đối với tất cả các ngành khác và nhu cầu bảo vệ du lịch, xem xét các yếu tố chủ chốt của khủng hoảng và thảm họa và tác động của chúng, hướng dẫn cụ thể vai...

   44 p thuviendanang 29/05/2014 360 5

 • Quản lý rủi ro du lịch - Hướng dẫn chính thức để quản lý rủi ro trong ngành du lịch: Phần 2

  Quản lý rủi ro du lịch - Hướng dẫn chính thức để quản lý rủi ro trong ngành du lịch: Phần 2

  Nội dung cuốn sách "Quản lý rủi ro du lịch - Hướng dẫn chính thức để quản lý rủi ro trong ngành du lịch: Phần 2" nêu rõ trách nhiệm của quốc gia đối với việc quản lý rủi ro và thảm họa, hướng dẫn quản lý rủi ro ở cấp quốc gia, hướng dẫn các tổ chức kinh doanh du lịch, các địa điểm du lịch xử lý khủng hoảng cũng như chuẩn bị, ngăn...

   58 p thuviendanang 29/05/2014 838 3

 • Quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên: Hướng dẫn phát triển du lịch bền vững tại tỉnh Kiên Giang và cụ thể cho khu vực Hà Tiên – Đông Hồ: Phần 1

  Quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên: Hướng dẫn phát triển du lịch bền vững tại tỉnh Kiên Giang và cụ thể cho khu vực Hà Tiên – Đông Hồ: Phần 1

  Nội dung của Quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên: Hướng dẫn phát triển du lịch bền vững tại tỉnh Kiên Giang và cụ thể cho khu vực Hà Tiên – Đông Hồ: Phần 1 thể hiện tiềm năng du lịch của tỉnh Kiên Giang với các nguồn lực sản phẩm phong phú và hướng dẫn các cách thức thực hiện, kế hoạch phát triển, đồng thời các tình khác cũng có...

   34 p thuviendanang 29/05/2014 294 1

 • Quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên: Hướng dẫn phát triển du lịch bền vững tại tỉnh Kiên Giang và cụ thể cho khu vực Hà Tiên – Đông Hồ: Phần 2

  Quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên: Hướng dẫn phát triển du lịch bền vững tại tỉnh Kiên Giang và cụ thể cho khu vực Hà Tiên – Đông Hồ: Phần 2

  Nội dung Quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên: Hướng dẫn phát triển du lịch bền vững tại tỉnh Kiên Giang và cụ thể cho khu vực Hà Tiên – Đông Hồ: Phần 2 nhằm phân tích các hành động chiến lược mang lại thành công cho du lịch Kiên Giang, đặc biệt là khu vực Hà Tiên - Đông Hồ, đồng thời các tình khác cũng có thể áp dụng các hành động...

   20 p thuviendanang 29/05/2014 258 1

 • Hướng dẫn du lịch bền vững ở Việt Nam và Hessen

  Hướng dẫn du lịch bền vững ở Việt Nam và Hessen

  Hướng dẫn du lịch bền vững ở Việt Nam và Hessen đề cập đến loại hình du lịch mềm và các mục tiêu của nó. Nghiên cứu việc tổ chức thực hiện hình thức du lịch bền vững cho cả Việt nam và bang Hessen thuộc CHLB Đức. Cung cấp thông tin, hình ảnh về các địa điểm du lịch hấp dẫn và phổ biến ở Việt Nam và Hessen.

   56 p thuviendanang 29/05/2014 262 2

 • Hội thảo quốc gia: Nguồn nhân lực và phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận

  Hội thảo quốc gia: Nguồn nhân lực và phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận

  Nội dung của Hội thảo quốc gia: Nguồn nhân lực và phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận nhằm nêu cao vai trò của đào tạo nguồn nhân lực du lịch trong sự phát triển du lịch ở tỉnh Bình Thuận, làm rõ hiện trạng, nguyên nhân và các giải pháp nâng cao nguồn nhân lực du lịch nhằm thúc đẩy phát triển ngành du lịch tỉnh Bình Thuận, đề cập đến du lịch...

   21 p thuviendanang 29/05/2014 313 2

 • Kỷ yếu hội thảo khoa học: Phát triển bền vững du lịch biển Nha Trang - Khánh Hòa

  Kỷ yếu hội thảo khoa học: Phát triển bền vững du lịch biển Nha Trang - Khánh Hòa

  Nội dung Kỷ yếu hội thảo khoa học: Phát triển bền vững du lịch biển Nha Trang - Khánh Hòa nhằm làm rõ quan điểm phát triển du lịch bền vững và không bền vững, hiện trạng phát triển du lịch bền vững ở Khánh Hòa, nhận diện một số thách thức, đưa ra giải pháp xây dựng nhãn bông sen xanh cho các khách sạn tại Nha Trang và những nguyên tắc phát triển...

   29 p thuviendanang 29/05/2014 346 2

 • Hội thảo Khoa học: Liên kết Phát triển Du lịch các tỉnh duyên hải miền Trung

  Hội thảo Khoa học: Liên kết Phát triển Du lịch các tỉnh duyên hải miền Trung

  Nội dung Hội thảo Khoa học: Liên kết Phát triển Du lịch các tỉnh duyên hải miền Trung nhằm trình bày các các thảo luận, thống nhất, thực thi các chính sách và cơ chế liên kết phát triển du lịch của cả vùng, đảm bảo sự phát triển nhanh và bền vững, phát triển cơ cấu hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng đào tạo ngành du lịch.

   132 p thuviendanang 29/05/2014 284 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số