Ebook Thủ tục giải quyết tranh chấp dân sự câu hỏi thực tế và giải đáp: Phần 1

Cuốn sách "Thủ tục giải quyết tranh chấp dân sự câu hỏi thực tế và giải đáp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Pháp luật về thủ tục giải quyết tranh chấp dân sự; Năng lực pháp luật tố tụng và năng lực hành vi tố tụng dân sự của đương sự; Quyền và nghĩa vụ của đương sự trong vụ án dân sự;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.