Ebook Mãi mãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Phần 2 - NXB Chính trị quốc gia

Tiếp nối nội dung phần 1, mời bạn đọc cùng tham khảo phần 2 cuốn sách "Mãi mãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Cuốn sách đã nêu bật được những nội dung cơ bản về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh như: Trung với nước, hiếu với dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; yêu thương và quý trọng con người, luôn tin tưởng ở quần chúng, sống có tình có nghĩa, tinh thần quốc tế trong sáng... Thông qua những bài nói, bài viết và những mẩu chuyện nhỏ nhưng lại có ý nghĩa vô cùng to lớn, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được thể hiện một cách giản dị, mộc mạc nhưng lại hết sức sâu sắc và có sức thuyết phục lớn.