Ebook Hướng dẫn kỹ thuật trồng một số loài cây lâm nghiệp: Phần 1

Cuốn sách "Hướng dẫn kỹ thuật trồng một số loài cây lâm nghiệp" giới thiệu các nội dung về giá trị kinh tế, đặc tính sinh thái học, kỹ thuật trồng, chăm sóc, thâm canh, thu hoạch, chế biến sản phẩm một số cây lâm nghiệp chủ yếu ở miền núi. Trong đó, phần 1 của cuốn sách trình bày về kỹ thuật trồng các loại cây như cây dẻ ván ghép, cây cà ổi lá đỏ, cây trám ghép vỏ vàng, cây chè đắng.