Ebook Địa chí Thừa Thiên Huế: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Địa chí Thừa Thiên Huế" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thừa Thiên Huế thời thực dân Pháp thống trị, tiếp tục đấu tranh và giành chính quyền 1885-1945; Thừa Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân 1945-1954; Thừa Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ 1954-1975. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.