Ebook Chẩn đóan và điều trị viêm phổi: Phần 2 - NXB Y học

Phần 2 ebook gồm 3 chương: Viêm phổi do virus; Viêm phổi do những nguyên nhân khác; Lao phổi. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.