Ebook Chẩn đóan và điều trị viêm phổi: Phần 1 - NXB Y học

Phần 1 ebook gồm 4 chương: Khái niệm chung về viêm phổi; Viêm phổi do vi khuẩn Gram dương; Viêm phổi do vi khuẩn Gram âm; Viêm phổi do vi khuẩn không điển hình. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.