Ebook Các biểu tượng của nội giới hay cách đọc triết học về kinh dịch: Phần 1

Cuốn sách Các biểu tượng của nội giới hay cách đọc triết học về kinh dịch gồm có 8 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 4 chương như sau: Chương i một điển thư về sự chuyển hóa hay chủ đích của cuốn sách và cách sử dụng nó; chương ii khởi phát và thu nạp; chương iii thăng giáng hay những giai đoạn đối lập của tiến trình; chương iv hứng khởi và ức chế. Mời các bạn cùng tham khảo.