Ebook Bác Hồ với những mùa xuân kháng chiến: Phần 2

Cuốn sách nhỏ mà ý nghĩa lớn này sẽ là nguồn động viên quý giá để chúng ta tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.