Học Tiếng Anh qua bài hát Everytime we touch

Video tổng hợp cách phát âm của một số từ vựng trong bài hát Everytime we touch như: touch, heart, beat. Nào cùng lắng nghe để trao dồi vốn từ vựng tiếng Anh.