• Tài liệu ôn thi triết học

  Tài liệu ôn thi triết học

  Tham khảo tài liệu 'tài liệu ôn thi triết học', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   44 p thuviendanang 18/11/2013 290 2

 • Giáo trình giới thiệu các tác phẩm kinh điển triết học

  Giáo trình giới thiệu các tác phẩm kinh điển triết học

  Trong khi chờ đợi giáo trình có tầm cỡ quốc gia, chúng tôi biên soạn cuốn sách “Giới thiệu các tác phẩm kinh điển triết học” nhằm phục vụ cho việc học tập của sinh viên Đại học Huế cùng những bạn đọc quan tâm đến nội dung cuốn sách. Nội dung cuốn sách được hoàn thành dựa trên nội dung cuốn “Bài giảng các tác phẩm kinh điển triết...

   120 p thuviendanang 18/11/2013 391 11

 • Triết học trong khoa học tự nhiên

  Triết học trong khoa học tự nhiên

  Triết học được khoa học tự nhiên cung cấp cho những tài liệu nhận thức về tự nhiên và mỗi lần có một phát minh vạch thời đại, ngay cả trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, thì chủ nghĩa duy vật không tránh khỏi thay đổi hình thức của nó. Triết học đã đi trước khoa học tự nhiên trên nhiều lĩnh vực, và bằng những tư tưởng đúng đắn, bằng...

   166 p thuviendanang 18/11/2013 338 6

 • Hệ thống phạm trù triết học Phương Đông

  Hệ thống phạm trù triết học Phương Đông

  Tham khảo sách 'hệ thống phạm trù triết học phương đông', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   618 p thuviendanang 18/11/2013 244 6

 • Hệ thống phạm trù triết học Phương Đông_P2

  Hệ thống phạm trù triết học Phương Đông_P2

  Tham khảo sách 'hệ thống phạm trù triết học phương đông_p2', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   400 p thuviendanang 18/11/2013 247 6

 • Giáo trình triết học

  Giáo trình triết học

  Tài liệu “Giáo trình triết học” được biên soạn với mục đích là tài liệu giảng dạy, nghiên cứu và học tập cho học viên cao học, nghiên cứu sinh không thuộc ngành triết học, đây cũng..

   56 p thuviendanang 18/11/2013 273 1

 • Bài giảng Triết học Mác - Lênin

  Bài giảng Triết học Mác - Lênin

  Triết học là môn khoa học chung nhất, nghiên cứu về các sự vật và hiện tượng của tự nhiên và xã hội, nhằm tìm ra các quy luật của các đối tượng nghiên cứu. Mục đích của triết học là giải quyết các vấn đề cơ bản của bản thể luận và nhận thức luận.

   267 p thuviendanang 18/11/2013 251 1

 • NHẬP MÔN KHI LUẬN VỀ TRIẾT HỌC

   NHẬP MÔN KHI LUẬN VỀ TRIẾT HỌC

  Triết học và đối tượng của triết học Tư tưởng triết học ra đời từ thế kỷ VIII đến thế kỷ VII Tr. CN tại Trung Quốc, Ấn Độ và sau đó là Hy Lạp cổ đại. Thuật ngữ “Triết học”* xuất phát từ tiếng Hy Lạp philosophia (với sự kết hợp phileo) – yêu thích, và sophia – thông thái, có nghĩa là “yêu thích sự thông thái”, “yu mến sự thơng...

   193 p thuviendanang 18/11/2013 249 2

 • Vấn đề cơ bản của Triết học

  Vấn đề cơ bản của Triết học

  Vấn đề cơ bản của triết học có hai mặt: Mặt Bản thể luận: Giữa vật chất và ý thức cái nào có trước, cái nào có sau và cái nào quyết định?Mặt nhận thức luân: Con người có khả năng nhận thức được thế giới hay không? Việc giải quyết vấn đề này là cơ sở và điểm xuất phát để giải quyết các vấn đề khác của triết học. - Việc...

   35 p thuviendanang 18/11/2013 374 1

 • Triết học Mỹ

  Triết học Mỹ

  Tham khảo sách 'triết học mỹ', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   324 p thuviendanang 18/11/2013 284 3

 • Bài giảng triết học

  Bài giảng triết học

  KHÁI NIỆM VỀ TRIẾT HỌC I TRIẾT HỌC LÀ GÌ? NGUỒN GỐC CỦA TRIẾT HỌC 1- Triết học là gì? VIII - VI trước công nguyên: · Quan điểm phương tây "Triết là sự thông thái": philorophia · Quan điểm phương đông "Triết là sự thông thái": là trí bao hàm sự hiểu biết sâu rộng. Người ta coi triết học là khoa học của mọi khoa học.

   36 p thuviendanang 18/11/2013 284 1

 • Giáo trình môn Lịch sử triết học

  Giáo trình môn Lịch sử triết học

  Lịch sử Triết học là môn học mang lại cho người học những hiểu biết mang tính hệ thống về quá trình hình thành và phát triển tư duy triết học – cơ sở của tư duy lý luận nhân loại, qua đó làm phong phú đời sống tinh thần và nâng cao năng lực sử dụng tư duy vào việc giải quyết các vấn đề do nhận thức khoa học và thực tiễn cuộc sống đặt...

   102 p thuviendanang 18/11/2013 277 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số