• Vấn đề cơ bản của Triết học

    Vấn đề cơ bản của Triết học

    Vấn đề cơ bản của triết học có hai mặt: Mặt Bản thể luận: Giữa vật chất và ý thức cái nào có trước, cái nào có sau và cái nào quyết định?Mặt nhận thức luân: Con người có khả năng nhận thức được thế giới hay không? Việc giải quyết vấn đề này là cơ sở và điểm xuất phát để giải quyết các vấn đề khác của triết học. - Việc...

     35 p thuviendanang 18/11/2013 359 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số