• Một phương pháp thiết kế hệ phân lớp mờ dựa trên việc mở rộng lượng hóa đại số gia tử

  Một phương pháp thiết kế hệ phân lớp mờ dựa trên việc mở rộng lượng hóa đại số gia tử

  Bài báo đề xuất một phương pháp thiết kế các từ ngôn ngữ và HPLM dạng luật với ngữ nghĩa tập mờ của các từ mong muốn dạng hình thang dựa trên phương pháp lượng hóa ĐSGT mở rộng này và khảo sát tính hiệu quả của phương pháp lượng hóa mới khi giải quyết bài toán phân lớp. Kết quả thực nghiệm với 10 tập dữ liệu mẫu chuẩn cho thấy...

   13 p thuviendanang 27/10/2017 1746 1

 • Thuật toán xác định tính chất mã của ngôn ngữ chính quy

  Thuật toán xác định tính chất mã của ngôn ngữ chính quy

  Trong bài báo này, các tác giả trình bày một thuật toán mới mở rộng thuật toán Sardinas-Patterson xác định tính chất mã của một ngôn ngữ. Từ đó nhận được một thuật toán với độ phức tạp cỡ O(k) để nhận biết một ngôn ngữ chính quy cho trước là mã hay không, với k là chỉ số hữu hạn của tương đẳng cú pháp thỏa ngôn ngữ đó.

   8 p thuviendanang 27/12/2017 489 1

 • A new method to implement AFij at core routers in diffserv networks

  A new method to implement AFij at core routers in diffserv networks

  The most complicated part in DiffServ implementation belongs to AF BHP. Indeed, the complication of AF comes not only from its architecture, but also from its goals. This paper will propose a method to implement AFij of AF BHP at core routers in DiffServ networks. Using this method, we can make AF subclasses (AFij ) easily. Moreover, the performance of the system will be better since the mechanism has congestion control ability and fair...

   9 p thuviendanang 27/12/2017 425 1

 • Hệ thống Robot tuần tra dựa trên logic mờ ứng dụng trong hệ thống tự động hóa tòa nhà

  Hệ thống Robot tuần tra dựa trên logic mờ ứng dụng trong hệ thống tự động hóa tòa nhà

  Bài báo trình bày một hệ thống theo dõi an ninh tại các tầng của tòa nhà sử dụng robot di động như một người tuần tra, Thuật toán logic mờ được sử dụng để giải quyết vấn đề tránh vật trong môi trường hoạt động không biết trước của robot tuần tra. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p thuviendanang 27/12/2017 315 1

 • Tối ưu đa mục tiêu trong việc lập lịch cho hệ thống tính toán lưới

  Tối ưu đa mục tiêu trong việc lập lịch cho hệ thống tính toán lưới

  Bài báo nghiên cứu bài toán lập lịch trong hệ thống tính toán lưới và đưa ra một thuật toán di truyền để quyết định nó. Các tác giả đưa ra một hàm đo độ thích nghi mới, nhằm đồng thời tối ưu hóa hai yếu tố cơ bản của bài toán lập lịch trong lưới tính toán đó là: Khoảng cách thời gian để hoàn thành toàn bộ các công việc và tổng thời...

   9 p thuviendanang 27/12/2017 291 1

 • Thông cáo báo chí và ngôn ngữ truyền thông

  Thông cáo báo chí và ngôn ngữ truyền thông

  Bài này nói đến một loại sản phẩm ngôn ngữ truyền thông xã hội còn ít được đề cập đến trong các nghiên cứu ngôn ngữ báo chí ở nước ta. Đó là Thông cáo báo chí, mời bạn đọc cùng tham khảo.

   9 p thuviendanang 21/09/2016 289 1

 • Tiếp cận đại số gia tử cho phân lớp mờ

  Tiếp cận đại số gia tử cho phân lớp mờ

  Bài báo đề xuất một phương pháp mới cho bài toán phân lớp mở sử dụng đại số gia tử HA. Các tác giả đã chỉ ra rằng kết quả của các phương pháp dựa trên đại số gia tử phụ thuộc đến tham số mờ của các gia tử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p thuviendanang 27/12/2017 285 1

 • Về xây dựng một số tiêu chuẩn ổn định ngẫu nhiên cho hệ điều khiển đa cấu trúc

  Về xây dựng một số tiêu chuẩn ổn định ngẫu nhiên cho hệ điều khiển đa cấu trúc

  Các tiêu chuẩn ổn định được sử dụng rộng rãi trong khảo sát tính ổn định của các hệ điều khiển do sự thuận tiện không cần phải giải các phương trình vi phân mô tả động học của hệ. Bài báo bổ sung, đề xuất một số tiêu chuẩn ổn định cho hệ phi tuyến tính và các hệ phi tuyến tính đa cấu trúc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   8 p thuviendanang 27/12/2017 285 1

 • Áp dụng kỹ thuật khai thác đồ thị vào bài toán phân loại bằng văn bản

  Áp dụng kỹ thuật khai thác đồ thị vào bài toán phân loại bằng văn bản

  bài báo đề cập đến khung mô hình phân loại văn bản dựa trên phương thức khai thác đồ thị. Các văn bản được biểu diễn bằng đồ thị thay cho mô hình không gian vectơ truyền thống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p thuviendanang 27/12/2017 285 1

 • Phương pháp lập luận mờ sử dụng đại số gia tử với ánh xạ ngữ nghĩa định lượng khoảng

  Phương pháp lập luận mờ sử dụng đại số gia tử với ánh xạ ngữ nghĩa định lượng khoảng

  Trong bài báo này, các tác giả phát triển phương pháp lập luận mờ dựa trên ĐSGT với ánh xạ ngữ nghĩa định lượng khoảng và ứng dụng giải quyết mộ vài bài toán để chứng tỏ rằng phương pháp mới cho kết quả tối ưu hơn và nghiệm tối ưu thực sự ứng với độ đo tính mờ các các phần tử trung hòa khác không.

   16 p thuviendanang 27/12/2017 279 1

 • Vai trò của báo chí cách mạng trong đời sống chính trị Việt Nam 1925-1945

  Vai trò của báo chí cách mạng trong đời sống chính trị Việt Nam 1925-1945

  Với bài viết này, tác giả đã khảo cứu những tờ báo cách mạng tiêu biểu nhất trong giai đoạn 1925-1945, cố gắng để phân biệt báo chí cách mạng và báo chí của Ðảng Cộng sản Việt Nam. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   11 p thuviendanang 21/09/2016 278 1

 • Ảnh hưởng của truyền thông xã hội đến môi trường báo chí Việt Nam

  Ảnh hưởng của truyền thông xã hội đến môi trường báo chí Việt Nam

  Tác giả chủ yếu phác thảo lại quá trình thâm nhập của truyền thông xã hội (social media) vào Việt Nam từ đầu những năm 2000, qua đó phân tích những tác động của nó tới môi trường báo chí. Tác giả cho rằng, tuy truyền thông xã hội có nhiều ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của nền báo chí-truyền thông nước nhà, nhưng bản thân nó cũng có...

   8 p thuviendanang 21/09/2016 276 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số