• Khai phá cây con thường xuyên trên cơ sở dữ liệu weblogs

  Khai phá cây con thường xuyên trên cơ sở dữ liệu weblogs

  Bài viết Khai phá cây con thường xuyên trên cơ sở dữ liệu weblogs đề xuất một phương pháp hiệu quả khai phá cây con thường xuyên trên cơ sở dữ liệu weblogs với việc tối ưu hóa vấn đề phát hiện các cây con đẳng cấu và thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu để giảm thời gian và giảm không gian bộ nhớ trong quá trình tính toán.

   9 p thuviendanang 31/01/2020 216 2

 • Một thuật toán tối ưu đàn kiến dóng hàng toàn cục mạng tương tác protein

  Một thuật toán tối ưu đàn kiến dóng hàng toàn cục mạng tương tác protein

  Bài viết Một thuật toán tối ưu đàn kiến dóng hàng toàn cục mạng tương tác protein giới thiệu một thuật toán dóng hàng toàn cục mạng tương tác protein dựa trên phương pháp tối ưu hoá đàn kiến. Các thực nghiệm cho thấy phương pháp đề xuất cho kết quả tốt hơn hẳn các phương pháp mới nhất hiện nay.

   7 p thuviendanang 31/01/2020 194 2

 • Nghiên cứu mô phỏng các hệ thống hàng đợi

  Nghiên cứu mô phỏng các hệ thống hàng đợi

  Bài viết Nghiên cứu mô phỏng các hệ thống hàng đợi nghiên cứu về công cụ mô phỏng GPSS và đưa ra quy trình, cách thức dùng công cụ GPSS để xây dựng mô phỏng toán học các bài toán mô phỏng hàng đợi. Bài viết phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin.

   6 p thuviendanang 31/01/2020 203 2

 • Tiếp cận mới về đối sánh Ontology

  Tiếp cận mới về đối sánh Ontology

  Bài viết Tiếp cận mới về đối sánh Ontology trình bày phương pháp tiếp cận mới Oars của chúng tôi, dựa trên các tập thô để đối sánh Ontology, nó đạt được mức độ chính xác cao trong các tình huống phát sinh các thực thể không rõ ràng, do những kết quả trái ngược nhau được tạo ra bởi các độ đo tương đồng khác nhau.

   15 p thuviendanang 31/01/2020 193 1

 • Nhận dạng phương ngữ tiếng Việt sử dụng MFCC và tần số cơ bản

  Nhận dạng phương ngữ tiếng Việt sử dụng MFCC và tần số cơ bản

  Bài viết Nhận dạng phương ngữ tiếng Việt sử dụng MFCC và tần số cơ bản trình bày phương pháp sử dụng đặc trưng MFCC kết hợp với khai thác thông tin về tần số cơ bản (F0) của tiếng Việt để thực hiện nhận dạng phương ngữ tiếng Việt dựa trên mô hình GMM.

   6 p thuviendanang 31/01/2020 187 1

 • Về độ phức tạp tính toán của một bài toán liên quan đến tập rút gọn trên bảng quyết định

  Về độ phức tạp tính toán của một bài toán liên quan đến tập rút gọn trên bảng quyết định

  Bài viết Về độ phức tạp tính toán của một bài toán liên quan đến tập rút gọn trên bảng quyết định trình bày về một bài toán co-NP - đầy đủ liên quan đến các tập rút gọn trên bảng quyết định. Chúng ta gọi A là tập tựa rút gọn trên bảng quyết định DS với tập thuộc tính C U {d} và d là thuộc tính quyết định nếu A chứa một tập rút...

   5 p thuviendanang 31/01/2020 175 1

 • Ứng dụng mô hình đồ thị trong tóm tắt đa văn bản tiếng Việt

  Ứng dụng mô hình đồ thị trong tóm tắt đa văn bản tiếng Việt

  Bài viết Ứng dụng mô hình đồ thị trong tóm tắt đa văn bản tiếng Việt trình bày một phương pháp tóm tắt đa văn bản dựa trên cách tiếp cận mô hình đồ thị. Trọng số của mỗi câu được thể hiện tại các nút của đồ thị và độ tương tự giữa các câu là trọng số các nhánh của đồ thị.

   9 p thuviendanang 31/01/2020 189 1

 • Thuật toán mới về so khớp Ontology

  Thuật toán mới về so khớp Ontology

  Bài viết Thuật toán mới về so khớp Ontology đề xuất thuật toán mới và một công cụ dựa trên thuật toán này để tìm sự tương đồng giữa các thực thể của các ontology đầu vào. Bài viết hữu ích với những bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin.

   12 p thuviendanang 31/01/2020 203 1

 • Phương pháp phân loại nhanh phương tiện giao thông dựa trên đường viền

  Phương pháp phân loại nhanh phương tiện giao thông dựa trên đường viền

  Bài viết Phương pháp phân loại nhanh phương tiện giao thông dựa trên đường viền trình bày phương pháp biểu diễn đường viền của đối tượng trong ảnh nhị phân bằng vector số phức; phân tích một số tính chất của vector số phức để áp dụng cho bài toán nhận dạng; so sánh mẫu trên cơ sở đường viền; xây dựng lược đồ chung cho việc nhận dạng...

   9 p thuviendanang 31/01/2020 188 1

 • Nhận dạng Payload độc với hướng tiếp cận tập mô hình máy học

  Nhận dạng Payload độc với hướng tiếp cận tập mô hình máy học

  Bài viết Nhận dạng Payload độc với hướng tiếp cận tập mô hình máy học đề xuất một số giải pháp mới và hiệu quả để xây dựng tập mô hình máy học cho bài toán nhận dạng Payload độc. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

   11 p thuviendanang 31/01/2020 173 1

 • Random Border Undersampling: Thuật toán mới giảm phần tử ngẫu nhiên trên đường biên trong dữ liệu mất cân bằng

  Random Border Undersampling: Thuật toán mới giảm phần tử ngẫu nhiên trên đường biên trong dữ liệu mất cân bằng

  Bài viết Random Border Undersampling: Thuật toán mới giảm phần tử ngẫu nhiên trên đường biên trong dữ liệu mất cân bằng giới thiệu về mất cân bằng dữ liệu, sự cần thiết của việc phân lớp dữ liệu; đề xuất một thuật toán mới gọi là thuật toán giảm phần tử ngẫu nhiên trên đường biên trong dữ liệu mất cân bằng (Random Border Undersampling).

   8 p thuviendanang 31/01/2020 184 1

 • Phương pháp sinh tự động ca kiểm thử từ mô hình ca sử dụng

  Phương pháp sinh tự động ca kiểm thử từ mô hình ca sử dụng

  Bài viết Phương pháp sinh tự động ca kiểm thử từ mô hình ca sử dụng đề xuất một phương pháp cho đặc tả ca sử dụng bằng một mô hình và hướng dẫn sinh tự động các ca kiểm thử tự động từ mô hình này. Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

   10 p thuviendanang 31/01/2020 175 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số