• Thuật toán xác định tính chất mã của ngôn ngữ chính quy

  Thuật toán xác định tính chất mã của ngôn ngữ chính quy

  Trong bài báo này, các tác giả trình bày một thuật toán mới mở rộng thuật toán Sardinas-Patterson xác định tính chất mã của một ngôn ngữ. Từ đó nhận được một thuật toán với độ phức tạp cỡ O(k) để nhận biết một ngôn ngữ chính quy cho trước là mã hay không, với k là chỉ số hữu hạn của tương đẳng cú pháp thỏa ngôn ngữ đó.

   8 p thuviendanang 27/12/2017 190 1

 • Áp dụng kỹ thuật khai thác đồ thị vào bài toán phân loại bằng văn bản

  Áp dụng kỹ thuật khai thác đồ thị vào bài toán phân loại bằng văn bản

  bài báo đề cập đến khung mô hình phân loại văn bản dựa trên phương thức khai thác đồ thị. Các văn bản được biểu diễn bằng đồ thị thay cho mô hình không gian vectơ truyền thống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p thuviendanang 27/12/2017 134 1

 • Phương pháp lập luận mờ sử dụng đại số gia tử với ánh xạ ngữ nghĩa định lượng khoảng

  Phương pháp lập luận mờ sử dụng đại số gia tử với ánh xạ ngữ nghĩa định lượng khoảng

  Trong bài báo này, các tác giả phát triển phương pháp lập luận mờ dựa trên ĐSGT với ánh xạ ngữ nghĩa định lượng khoảng và ứng dụng giải quyết mộ vài bài toán để chứng tỏ rằng phương pháp mới cho kết quả tối ưu hơn và nghiệm tối ưu thực sự ứng với độ đo tính mờ các các phần tử trung hòa khác không.

   16 p thuviendanang 27/12/2017 122 1

 • Hệ thống Robot tuần tra dựa trên logic mờ ứng dụng trong hệ thống tự động hóa tòa nhà

  Hệ thống Robot tuần tra dựa trên logic mờ ứng dụng trong hệ thống tự động hóa tòa nhà

  Bài báo trình bày một hệ thống theo dõi an ninh tại các tầng của tòa nhà sử dụng robot di động như một người tuần tra, Thuật toán logic mờ được sử dụng để giải quyết vấn đề tránh vật trong môi trường hoạt động không biết trước của robot tuần tra. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p thuviendanang 27/12/2017 140 1

 • Đều khiến lai lực/ Vị trí robot N bậc tự do có nhiều tham số bất định trong khung tọa độ tay nắm robot

  Đều khiến lai lực/ Vị trí robot N bậc tự do có nhiều tham số bất định trong khung tọa độ tay nắm robot

  Bài báo đề xuất phương pháp điều khiển lai lực và vị trí bobot n bậc tự do gia công các mặt cong mô tả trong khung tọa độ tay nắm khi không biết chính xác mô hình của robot. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p thuviendanang 27/12/2017 112 1

 • Về xây dựng một số tiêu chuẩn ổn định ngẫu nhiên cho hệ điều khiển đa cấu trúc

  Về xây dựng một số tiêu chuẩn ổn định ngẫu nhiên cho hệ điều khiển đa cấu trúc

  Các tiêu chuẩn ổn định được sử dụng rộng rãi trong khảo sát tính ổn định của các hệ điều khiển do sự thuận tiện không cần phải giải các phương trình vi phân mô tả động học của hệ. Bài báo bổ sung, đề xuất một số tiêu chuẩn ổn định cho hệ phi tuyến tính và các hệ phi tuyến tính đa cấu trúc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   8 p thuviendanang 27/12/2017 125 1

 • Phân tích kiến trúc nhớ đệm web kết hợp của mạng internet

  Phân tích kiến trúc nhớ đệm web kết hợp của mạng internet

  Bài báo sử dụng các chuỗi kết hợp Markov để phân tích hiệu năng cảu kiến trúc nhớ đệm wen kết hợp được hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ internet sử dụng. Kiến trúc nhớ đệm web kết hợp có các ueu điển của cả kiến trúc nhớ đệm web phân tầng và phân tán, giản thời gian kết nối và thời gian truyền giúp các nhà cung cấp dịch vụ internet...

   11 p thuviendanang 27/12/2017 117 1

 • Về tính ổn định ngẫu nhiên của hệ điều khiển đa cấu trúc

  Về tính ổn định ngẫu nhiên của hệ điều khiển đa cấu trúc

  Bài báo trình bày các đặc điểm về tính ổn định ngẫu nhiên của hệ điều khiển đa cấu trúc cố định. Một số kết quả đề xuất trong bài báo về đánh giá tính ổn định ngẫu nhiên nhận được dựa trên phương pháp phân tích ổn định kinh điển với mở rộng có tính đến các đặc thù riêng về quá trình chuyển đổi nhiều cấu trúc - trạng thái.

   7 p thuviendanang 27/12/2017 121 1

 • Tiếp cận đại số gia tử cho phân lớp mờ

  Tiếp cận đại số gia tử cho phân lớp mờ

  Bài báo đề xuất một phương pháp mới cho bài toán phân lớp mở sử dụng đại số gia tử HA. Các tác giả đã chỉ ra rằng kết quả của các phương pháp dựa trên đại số gia tử phụ thuộc đến tham số mờ của các gia tử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p thuviendanang 27/12/2017 129 1

 • Về một khía cạnh ảnh hưởng của tham số đến bài toán xấp xỉ dữ liệu tán xạ sử dụng hàm cơ sở bán kính Multiquadric

  Về một khía cạnh ảnh hưởng của tham số đến bài toán xấp xỉ dữ liệu tán xạ sử dụng hàm cơ sở bán kính Multiquadric

  Trong bài báo này, các tác giả nghiên cứu một khía cạnh ảnh hưởng của tham số P khi xấp xỉ hàm với dữ liệu tán xạ bằng phương pháp sử dụng hàm cơ sở bán kính Multiquadric (MQ). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p thuviendanang 27/12/2017 116 1

 • Tối ưu đa mục tiêu trong việc lập lịch cho hệ thống tính toán lưới

  Tối ưu đa mục tiêu trong việc lập lịch cho hệ thống tính toán lưới

  Bài báo nghiên cứu bài toán lập lịch trong hệ thống tính toán lưới và đưa ra một thuật toán di truyền để quyết định nó. Các tác giả đưa ra một hàm đo độ thích nghi mới, nhằm đồng thời tối ưu hóa hai yếu tố cơ bản của bài toán lập lịch trong lưới tính toán đó là: Khoảng cách thời gian để hoàn thành toàn bộ các công việc và tổng thời...

   9 p thuviendanang 27/12/2017 127 1

 • Một thuật toán tìm tập rút gọn trong bảng quyết định không đầy đủ

  Một thuật toán tìm tập rút gọn trong bảng quyết định không đầy đủ

  Bài báo mở rộng khái niệm rút gọn tri thức lên lớp các bảng quyết định không đầy đủ. Bằng cách cải tiến phương pháp của Jiye Liang và Zongben Xu, dựa vào Entropy thô đã thiết lập một thuật toán Heuristic để tìm rút gọn bẳng quyết định không đầy đủ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p thuviendanang 27/12/2017 117 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số