• Tư liệu tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lý

    Tư liệu tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lý

    Nâng cao chất lượng dạy học là vấn đề cấp thiết của giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Chúng ta đã và đang có những đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương pháp dạy học. Chất lượng dạy học sẽ cao khi nó kích thích được hứng thú, nhu cầu, sở thích và khả năng độc lập, tích cực tư duy của học sinh.

     121 p thuviendanang 18/11/2013 259 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số