• BÀI GIẢNG MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ

  BÀI GIẢNG MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ

  Trang bị cho sinh viên một số vấn đề cơ sở của lý thuyết xác suất và thống kê toán để từ đó sinh viên có thể tiếp cận vào việc nghiên cứu lý thuyết hoặc vận dụng vào công tác điều tra, phân tích số liệu. Giả sử có n phần tử được xếp ở n vị trí. Ta đooir chỗ các phần tở cho nhau. Số cách đổi chỗ của na phần tử cho nhau gọi là số...

   35 p thuviendanang 18/11/2013 256 1

 • Tư liệu tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lý

  Tư liệu tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lý

  Nâng cao chất lượng dạy học là vấn đề cấp thiết của giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Chúng ta đã và đang có những đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương pháp dạy học. Chất lượng dạy học sẽ cao khi nó kích thích được hứng thú, nhu cầu, sở thích và khả năng độc lập, tích cực tư duy của học sinh.

   121 p thuviendanang 18/11/2013 253 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số