Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại tập đoàn viễn thông quân đội – chi nhánh Viettel Kon Tum

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội – chi nhánh Viettel Kon Tum nhằm làm rõ khái niệm về đánh giá thành tích nhân viên như nội dung, tiến trình, các quy tắc xây dựng hệ thống đánh giá công bằng và các phương pháp đánh giá thực hiện công việc, phân tích thực trạng và tình hướng công tác đánh giá thành nhân viên chi nhánh Viettel Kon Tum, đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội – chi nhánh Viettel Kon Tum.